30.7.18

Základní dokument tvorby Koncepce občanského vzdělávání v České republice

Základní dokument tvorby Koncepce občanského vzdělávání v České republice má sloužit jako materiál pro vládu, který odůvodní přípravu a přijetí Koncepce, vymezí její základní východiska a stanoví parametry a kroky procesu. Proces následně povede k přijetí Koncepce a bude založen na transparentnosti a participaci všech relevantních subjektů – aktérů občanského vzdělávání, státních orgánů i politických stran zastoupených v Parlamentu ČR. Přinášíme čtenářům zřejmě finální a jednu z předchozích verzí tohoto materiálu.
A ještě jedna z předchozích verzí:Zajímavý je navrhovaný harmonogram:

Jednotlivé kroky procesu:

Červenec – srpen 2018


Oslovení aktérů OV.

Pozvání zájemců o OV maily či prostřednictvím internetových stránek k zapojení se do procesu tvorby Koncepce. Zájemci o aktivní zapojení budou pozváni s dostatečným předstihem na první setkání. Pasivní zájemci dostanou možnost přijímat průběžné zprávy či sledovat vývoj na internetových stránkách Úřadu vlády.

Srpen – září 2018


Příprava prvního setkání.

Září 2018


První veřejná konzultace s aktéry OV.

Proběhnou prezentace relevantních státních aktérů k jejich činnosti v oblasti OV. Účastníci budou základně seznámeni s probíhajícími výzkumnými a analytickými aktivitami. Na setkání se účastníci dohodnou na složení Pracovní skupiny.

Říjen 2018


První setkání Pracovní skupiny.

Na tomto setkání Pracovní skupina prodiskutuje konkrétní kroky jako nastavení pracovního procesu, rozdělení jednotlivých úkolů atd.

Listopad 2018 – únor 2019Přípravné práce na Koncepci.

Sběr informací o situaci v občanském vzdělávání a jejich vyhodnocování. Případné provádění analýz a výzkumů na poli OV členy Pracovní skupiny či sledování práce dalších subjektů. Případné další práce dle potřeby.

Březen 2019


Druhá veřejná konzultace s aktéry OV.

Aktéři OV budou seznámeni se stavem prací na Koncepci a s výstupy provedených výzkumu včetně výzkumu Univerzity Palackého, a budou se k nim moci vyjádřit.

Duben 2019 – prosinec 2019


Tvorba první verze textu Koncepce.

Koncepce bude vytvářena z dostupných výstupů a analýz OV ve spolupráci s Komisí a případně dalšími zřízenými skupinami.

Leden – únor 2020


Připomínkování první verze textu Koncepce aktéry OV.

Březen 2020


Třetí veřejná konzultace s aktéry OV.

Diskuse nad první verzí Koncepce a připomínky k ní.

Duben – květen 2020


Tvorba druhé verze Koncepce.

Červen 2020


Připomínkování druhé verze textu Koncepce aktéry O

Červen 2020


Závěrečná veřejná konzultace s aktéry OV nad druhou verzí Koncepce a připomínkám k ní.

Červenec - srpen 2020


Tvorba třetí verze textu Koncepce.

Září 2020


Finální verze Koncepce předložena na vládu.

4 komentáře:

Radek Sárközi řekl(a)...

Domnívám se, že školy by se bez tohoto dokumentu obešly...

Zdeněk Sotolář řekl(a)...

Opět žádná jména. Ostatně kdo by takový blábol podepsal?

Simona CARCY řekl(a)...

Tak si to shrňme: garanti, aktéři a experti - slušná parta na zbytečný dokument.

"....Odborná úroveň při práci na jednotlivých výstupech procesu bude zajištěna zapojením expertů pro dané oblasti... ...Celý proces tvorby Koncepce bude zaštítěn členem vlády, jenž má ve své gesci lidská práva a kterému je tento úkol v současnosti uložen.

Tak o co tady jde - o občanské vzdělávání nebo o lidská práva?

Zdeněk Sotolář řekl(a)...

A v jakém vztahu je tento základní (hahaha) dokument vůči revizi RVP.ZV?

Okomentovat