15.7.18

Vybíráme z archivu: Otevřený dopis ministrovi školství ve věci Školského vzdělávacího portálu EDU.CZ

Vybíráme z archivu téměř deset let starý otevřený dopis ministrovi školství Ondřeji Liškovi ve věci Školského vzdělávacího portálu EDU.CZ. Tento portál ještě prošel v době likvidace jeho provozovatele Ústavu pro informace ve vzdělávání migrací na open source redakční systém Drupal  a před několika měsíci byl bez jakéhokoli vysvětlení vypnut, přestože obsahoval řadu stovky stále užitečných článků. MŠMT a jeho přímo řízené organizace provozují dnes zhruba stovku různých webů, jejich návštěvnost je často minimální, jak ukázaly i evaluace systémových projektů OP VVV.


 Vážený pane ministře,

se znepokojením jsem si přečetl na serveru MŠMT výzvu k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem „Servis – služby podpory Školského vzdělávacího portálu EDU.CZ“. Z obsahu tohoto dokumentu vyplývá, že Ústav pro informace ve vzdělávání, který je odpovědný za dosud zcela neuspokojivý způsob práce portálu EDU.CZ, hodlá vynakládat nadále po další dva roky kvalitě a obsahu neadekvátní prostředky na provoz. V této souvislosti připomínám, že v roce 2007 byly náklady na tento portál 10,2 milionu korun, v roce 2006 to bylo 12,2 milionu korun, v roce 2005 pak 5,8 milionu a v roce 2004 5,1 milionu, tedy v letech 2004-2007 celkem 33,2 milionu korun (podle Závěrečného účtu kapitoly 333 za rok 2007). Náklady do roku 2003 nebyly publikovány a domnívám se také, že publikované údaje z let 2004-7 vyjadřují jen minimální odhad skutečných nákladů, protože část dalších nákladů byla nejspíšena hrazena z rozpočtu ÚIV, případně SIPVZ.

Paralelně s portálem EDU.CZ provozuje MŠMT a jím přímo řízené organizace přes padesát dalších webů, které v řadě případů svým rozsahem, originálním obsahem, službami pro uživatele nebo provedením portál EDU.CZ překonávají. V posledním roce EDU.CZ nepřináší prakticky žádný originální obsah, publikuje měsíčně převážně jen dvě stovky chaoticky ručně doplňovaných odkazů na originální články z několika vybraných webů resortu. Podobné služby by de facto zvládl automaticky pracující agregátor RSS s minimálními náklady. Uživatelé o služby portálu v dnešní podobě evidentně nemají zájem, o čemž svědčí i vysoká návštěvnost jiných portálů resortu. Náklady na další portálová řešení v resortu si netroufám odhadnout, budou ale jistě v řádu nákladů na EDU.CZ. Při racionální funkci EDU.CZ mohly být ušetřeny, ale ani služby pro vlastní resort tvůrci EDU.CZ z ÚIV nezvládli.

Prosím, ukončete provoz portálu EDU.CZ a odstřihněte od veřejných prostředků jeho realizátory, kteří od roku 2001 nebyli schopni, přestože disponovali pro tento účel neuvěřitelně vysokými finančními zdroji, nabídnout veřejnosti požadavkům a době odpovídající webové služby. Zamezte tak dalšímu zbytečnému plýtvání a podpořte z ušetřených prostředků raději některé z četných webových komunitních školských projektů.

Služby, které dnes EDU.CZ nabízí, budeme rádi poskytovat za symbolickou částku nebo v případě nutnosti i zdarma. 

S pozdravem

Jan Wagner

www.ceskaskola.cz

Žádné komentáře:

Okomentovat