25.7.18

Vladimír Barák: Dramaticky přibývá dětí, které si ubližují

Nejčastějším problémem dětí v České republice jsou dlouhodobě mezilidské vztahy. „Trápí nás ale i obrovský nárůst počtu dětí závislých na počítačových hrách, s úzkostmi nebo těch, které své problémy řeší sebepoškozováním,“ říká vedoucí Linky bezpečí Peter Porubský.

Z článku v časopise TÝDEN.cz vybíráme:

Česká rodina prochází velmi překotnými změnami. Projevuje se to i ve skladbě otázek dětí?

Pokud bychom srovnali období například před deseti lety a dnes, pak musím konstatovat, že dnešní děti jsou mnohem zranitelnější. Míra frustrační zátěže, kterou jsou schopny snést, je výrazně nižší než u předchozí generace. Dítě se hroutí z daleko méně podstatných důvodů, je předrážděné, mnohem častěji využívá nesprávných postupů, jak zvládnout stresové situace.

Jakých?

Velmi dramaticky přibývá sebepoškozování. Čím dál více dětí se nám svěřuje, že se řeže či si jinak záměrně způsobuje bolest. Sledujeme výrazně více signálů svědčících o psychických poruchách, úzkostných, až depresivních stavech.

Čím si to vysvětlujete?

Neukotveností dítěte v rámci rodiny. Hovoříme o negativních dopadech takzvané patchworkové – sešívané – rodiny. Dítě prochází ve svém vývoji stále více rodinami. Jeho původní rodiče si najdou další partnery, kteří se následně opět vymění za další. Tito noví rodinní příslušníci si do rodiny přivedou vlastní děti, vlastní rodiče, do fungování začnou promlouvat nevlastní babičky a dědečkové, tety a strýcové. Dítě proto necítí potřebnou stabilitu, bazální bezpečí. Nejsou naplněny naprosto klíčové požadavky pro jeho správný a zdravý vývoj. Je přesyceno chaosem, jeho organismus spotřebuje obrovské množství energie pouze na pochopení stále se měnících rodinných vazeb. Pak už mu nestačí zdroje na další, často i velmi triviální typy zátěže.

1 komentář:

Nicka Pytlik řekl(a)...

Neradostné čtení.
Kdyby to nebylo tak závažné téma, formulovali by těžce cyničtí pytlici tezi, že kdyby možná byla mnohá dítka čas od času a zavčasu drobně seřezána, neřezala by se v tolika případech a zcela zbytečně sama.

Okomentovat