2.7.18

Václav Klaus: Dvouleté děti obligatorně do školek nepatří

Z projevu při projednávání návrhu poslanců Václava Klause, Petra Fialy, Zbyňka Stanjury a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v Poslanecké sněmovně ve pátek 29. června 2018, vybíráme: "Povinná školka, poslední ročník, v pátém ročníku, bude hned v prvním hlasování. Já jsem navrhl tuto povinnost zrušit a školský výbor to tedy těsně nepodpořil, ale řeknu vám k tomu pár slov. Přes 94 % dětí už do školek beztoho chodilo, bez ohledu na zákon, který byl přijat. Zákon byl přijat snad s úmyslem pomoci sociálně nejslabším nebo nějakým vyčleněným skupinám. Tady si dovoluji ocitovat zprávu České školní inspekce. "Nepodařilo se zapojit děti, pro které by byl poslední školní rok povinný, zhruba 3 % dětí z populačního ročníku, zejména ty, pro které by předškolní vzdělávání bylo nejvíce přínosné, protože pochází ze sociálně a ekonomicky znevýhodněného prostředí." Neboli tento zákon jaksi nefunguje v praxi na tu skupinu těch dětí, které pak často třeba ani nechodí do školy a pro které snad původní navrhovatel zákona to zamýšlel. Za druhé není stanovená pro část dětí spádová mateřská škola, čili není vůbec jednoznačný ten legislativní postup. Za třetí, povinné předškolní vzdělávání znamenalo nárůst administrativy pro pracovníky škol, například v oblasti organizace zápisů, sledování spádových dětí, sledování docházky, vymáhání pravidelné docházky, zdůvodňování absencí a tak dále."


Poslanec Václav Klaus: Vážené dámy, vážení pánové, dovolte mi krátce zahájit třetí čtení školského zákona. Úvodem bych chtěl poděkovat všem za velice věcné projednávání této předlohy, která tady byla v Poslanecké sněmovně i ve školském výboru. Není to vždycky zvykem.

Druhá věc, kterou bych chtěl ocenit, že spousta poslanců sama vystoupila v diskuzi. Čili nastalo to, že nejenom poslanecké kluby, ale takřka i každý poslanec za prvé ví, o čem bude hlasovat. Za druhé si udělal nějaký vlastní politický názor na celou věc, což si myslím, že je velice přínosné. A to říkám i přesto, že zdaleka ne všechny součásti mé novely prošly školským výborem, ale považuji to za velice demokratické a správné. Kéž by tomu tak bylo i u jiných zákonů, které buď dílem, jak jsem řekl před chvílí, implementujeme, nebo často závisí na pracovitosti jediného poslance, který si všimne nějakého nesmyslu v předkládaném zákoně a na poslední chvíli se to třeba zastaví a někdy také ne.

Čili to je asi ten úvod. Druhá věc je procedura. Procedura hlasování, kterou navrhne pan zpravodaj. Myslím, je v tomto duchu, čili umožní zase Sněmovně vyjádřit svou politickou vůli ke všem částem toho zákona a pozměňovacím návrhům. Velice bych poděkoval panu zpravodajovi, který na tom odvedl kus práce, legislativě parlamentní a i Ministerstvu školství, konkrétně náměstkyni Prudíkové, kteří se tomu skutečně pečlivě věnovali.

K samotnému meritu věci. Novela, jak už tady bylo řečeno, se týká školek, týkala se povinného zajištění místa pro dvouleté děti ve školkách, které novela navrhuje zrušit, týkala se povinného předškolního vzdělávání a týkala se otázky placení. Tato třetí část už nyní tam není, protože neprošla výborem a nikdo takový pozměňovací návrh nenačetl.

Dovolte mi krátce zalobbovat k těmto dvěma věcem.

Povinná školka, poslední ročník, v pátém ročníku, bude hned v prvním hlasování. Já jsem navrhl tuto povinnost zrušit a školský výbor to tedy těsně nepodpořil, ale řeknu vám k tomu pár slov. Přes 94 % dětí už do školek beztoho chodilo, bez ohledu na zákon, který byl přijat. Zákon byl přijat snad s úmyslem pomoci sociálně nejslabším nebo nějakým vyčleněným skupinám. Tady si dovoluji ocitovat zprávu České školní inspekce. "Nepodařilo se zapojit děti, pro které by byl poslední školní rok povinný, zhruba 3 % dětí z populačního ročníku, zejména ty, pro které by předškolní vzdělávání bylo nejvíce přínosné, protože pochází ze sociálně a ekonomicky znevýhodněného prostředí." Neboli tento zákon jaksi nefunguje v praxi na tu skupinu těch dětí, které pak často třeba ani nechodí do školy a pro které snad původní navrhovatel zákona to zamýšlel. Za druhé není stanovená pro část dětí spádová mateřská škola, čili není vůbec jednoznačný ten legislativní postup. Za třetí, povinné předškolní vzdělávání znamenalo nárůst administrativy pro pracovníky škol, například v oblasti organizace zápisů, sledování spádových dětí, sledování docházky, vymáhání pravidelné docházky, zdůvodňování absencí a tak dále.

Čili dovoluji si na vás apelovat, podpořte ten první pozměňovací návrh, který načetla paní poslankyně Kozlová za Piráty, protože skutečně ten zákon se míjí účinkem a přináší spíš jenom byrokracii. Uvidíme, jak to ve Sněmovně dopadne.

Druhá část. Dvouleté děti obligatorně do školek nepatří. Tady panovala široká shoda napříč politickým spektrem a školský výbor se přiklonil k verzi pana poslance Raise, který to přesně specifikoval, a toto budu podporovat. Čili to je ta část, která si myslím by určitě tím zákonem měla projít.

Třetí významná část, o které se dnes bude hlasovat, se netýkala původního merita věci, týkala se odkladu reformy financování. Možnosti, které dneska máme, jsou dvě. Buď odložit o dva roky, jak jsem navrhoval já, nebo odložit o rok, jak navrhoval pan ministr, respektive pan Vondrák prostřednictvím pana Špičáka. Tady zase si dovoluji zalobbovat, když mám to slovo, o zvolení té delší lhůty, protože tato reforma jest skutečně nebezpečnou, a to říkám bez jakékoliv ideologické předpojatosti. Velmi výrazným způsobem navýší počet finančních prostředků, které stát bude do školství pumpovat, aniž by dosáhla toho, že učitelé díky tomu dostanou více peněz. Sama vláda ve svém materiálu říká, že do škol zamíří 9 600 až 10 000 učitelů navíc, učitelů, které nemáme. Horko těžko sháníme matikáře, chemikáře, učitele odborných předmětů. Čili víceméně jde o nafouknutí školského systému a nikoliv o řešení reálných problémů, které máme. Tady myslím došlo trošku k zatemnění pojmů v té diskusi, co tady byla v prvním čtení, že skutečně tu kritiku současné situace já sdílím. Pouze si myslím, že náprava touto podivnou pseudoreformou financování není ta pravá. Čili to je druhý lobbing, který si dovoluji říci.

K těm ostatním bodům se vyjádřím tady, až budeme hlasovat, ať již nezdržuji. Asi nejvýraznější je návrh pana poslance Čižinského, který byl tam implementován jako pozměňovací návrh, čili tady i samostatný zákon pak případně. Čili to je zase ta věc, kterou skupina poslanců tady podala, ale jinak teď už vás tím nechci zdržovat.

Děkuji za pozornost.

Žádné komentáře:

Okomentovat