3.7.18

TALIS: Kdo se dnes chce stát učitelem a proč?

Edice Teaching in Focus pravidelně přináší výběr z aktuálních údajů, získaných z mezinárodních šetření OECD TALIS. Data tak mohou přispívat k reálným diskuzím o nejrůznějších aspektech povolání učitele, resp. pedagogického pracovníka. Stejně tak mohou být tyto informace využity pro strategické rozhodovací procesy v oblasti vzdělávání. V členských zemích OECD se chce zhruba 4,2 % 15letých žáků stát v budoucnu pedagogem. To je potěšující, neboť jde o vyšší procento, než je současný podíl učitelů v dospělé populaci. V mnoha zemích dosahují patnáctiletí, kteří by se rádi stali učiteli, horších výsledků v matematické a čtenářské gramotnosti, než potenciální uchazeči o jiná povolání, vyžadující rovněž univerzitní diplom. V zemích s vyšším HDP pobírají učitelé vyšší platy, disponují vyšším společenským statusem a procento zájemců o toto povolání je také evidentně vyšší
Zdroj: Přehled vybraných informací a zajímavostí ze zahraničí ČŠI


Žádné komentáře:

Okomentovat