13.7.18

PREDICT: nástroj předškolní diagnostiky a komunikace

Good Start to School je mezinárodní evropský projekt Erasmus+, koordinovaný Nakladatelstvím Dr. Josef Raabe s.r.o., a zahrnuje tři země: Českou republiku, Slovenskou republiku a Maďarsko. Projektovými partnery jsou pobočky nakladatelství Raabe v Maďarsku a na Slovensku, Masarykova univerzita v Brně a poté ve všech zmíněných zemích základní a mateřské školy, které se podílejí na vývoji a testování hlavních výstupů. Jmenovitě MŠ Maršovice, MŠ Čtyřlístek v Praze, MŠ a ZŠ Plzeň-Božkov, MŠ a ZŠ Jána Amosa Komenského v Bratislavě a MŠ Fasori Kicsinyek v Budapešti.

Hlavním cílem tohoto projektu je zlepšit úroveň předškolního vzdělávání. Toho by mělo být dosaženo zejména zlepšením komunikace mezi školou a rodinou a usnadněním přechodu z MŠ do ZŠ. Jak napovídá název projektu, úkolem je připravit dětem co možná nejlepší začátek v základní škole.

Hlavními výstupy projektu jsou metodická příručka pro učitele, praktická příručka pro rodiče a záznamový arch dítěte. Právě posledně zmíněný evaluační nástroj by měl rodinu a školu motivovat ke společné diskuzi a spolupráci na rozvoji dítěte. Název evaluačního nástroje PREDICT je odvozen z anglického slovního spojení PREschool DIagnostic and Communication Tool (nástroj předškolní diagnostiky a komunikace).

Výstupy projektu Good Start to School prošly několika fázemi hodnocení, testování a připomínkování. V několika etapách externí evaluace se k nim vyjádřil expert na předškolní vzdělávání Mgr. Martina Kupcová. V praxi pak výstupy prošly testováním ve třech etapách svého vzniku v partnerských mateřských školách zapojených do projektu. V poslední fázi před dokončením byly výstupy distribuovány do více než tří stovek mateřských škol, které měly možnost výstupy hodnotit a připomínkovat.

Všechny tři části projektového výstupu fungují jako jeden celek: základním předpokladem pro používání evaluačního nástroje PREDICT učitelkami v mateřské škole je prostudování Metodiky pro učitele stejně jako seznámení rodičů s diagnostikou a s hodnocením dítěte v mateřské škole pomocí nástroje PREDICT, které přináší Příručka pro rodiče.

Všechny zmíněné výstupy jsou po skončení projektu dostupné zdarma. Příručky i arch byly vytištěny v nákladu čtyř a půl tisíce kusů a nabídnuty mateřským školám ve všech zúčastněných zemích.

INFORMAČNÍ STRÁNKA PROJEKTU

www.goodstarttoschool.eu

PREDICT

Diagnostický a evaluační nástroj je určen pro průběžné zaznamenávání a vyhodnocování učebních pokroků dítěte v MŠ, respektive rozvoje jeho klíčových kompetencí. Odpovídá praktickým požadavkům sledování a záznamu po celou dobu docházky dítěte do mateřské školy. Výsledky hodnocení dítěte je možné zaznamenávat flexibilně, v souladu s preferencí každého jednotlivého učitele.METODIKA PRO UČITELE

Příručka pro učitele mateřských škol přináší informace o diagnostickém a evaluačním nástroji PREDICT, včetně instrukcí jak s PREDICTEM pracovat v jeho tištěné i elektronické podobě. Publikace učitele seznamuje s diagnostickými metodami používanými v MŠ, věnuje se komunikaci mateřské školy s rodiči a přináší četné příklady z praxe i praktické ukázky ve formě příloh.PŘÍRUČKA PRO RODIČE

Průvodce hodnocením rozvoje dítěte jasně a srozumitelně představuje rodičům, jak učitelé v MŠ s dětmi pracují na jejich sociálně-emočním rozvoji prostřednictvím nástroje PREDICT a jak je pro rozvoj dítěte prospěšná spolupráce a kvalitní komunikace mateřské školy s rodiči.ELEKTRONICKÁ FORMA NÁSTROJE PREDICT

Elektronická verze evaluačního a diagnostického nástroje PREDICT umožňuje jednoduše vizualizovat výsledky měření a velmi přehledně prezentovat jak výsledky pro jednotlivé dítě, tak pro celou třídu ve formátu Excel. Vizualizace výsledků je efektivním nástrojem při rozhovoru učitele s rodičem dítěte nebo při konzultačních hodinách.Zdroj: Raabe.cz

2 komentáře:

Eva Adamová řekl(a)...

Na to se dá říct jen jedno jediné: Doba vymknutá z kloubů šílí.

Zdeněk Sotolář řekl(a)...

Kolik ta sranda stála?

Okomentovat