3.7.18

Plán hlavních úkolů České školní inspekce na školní rok 2018/2019

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy Robert Plaga schválil po projednání v 27. poradě vedení MŠMT dne 3. července 2018 Plán hlavních úkolů České školní inspekce na školní rok 2018/2019.

První část plánu zahrnuje stálé úkoly vymezené České školní inspekci příslušnými ustanoveními školského zákona, zejména v oblasti zjišťování a hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání ve školách a školských zařízeních zapsaných do školského rejstříku, získávání a analyzování informací o vzdělávání dětí, žáků a studentů a o činnosti škol a školských zařízení a sledování a hodnocení efektivnosti vzdělávací soustavy. Podrobnější rozpracování stálých úkolů je vymezeno v příloze č. 1.

Druhá část plánu definuje specifické úkoly České školní inspekce pro daný školní rok, které kromě vnitřních podnětů České školní inspekce reflektují také strategické priority, náměty a dokumenty vlády, MŠMT, dalších stěžejních orgánů veřejné správy či akademického sektoru, se zohledněním doporučení mezinárodních institucí a organizací (OECD, Evropská komise apod.).

Třetí část plánu vymezuje další úkoly stanovené České školní inspekci školským zákonem (např. konkurzní řízení), navazující na inspekční činnosti v předchozích obdobích (např. hodnocení účinnosti opatření přijatých školami a školskými zařízeními) nebo reflektující roli České školní inspekce jako státního úřadu v systému školství a vzdělávání.

Čtvrtá část plánu určuje hlavní rozvojové úkoly plynoucí zejména z mezinárodní spolupráce České školní inspekce, mezinárodních závazků ČR, které Česká školní inspekce na základě příslušných pověření plní, z realizace projektových úkolů a z postavení České školní inspekce jako úřadu státní služby.

Podrobnosti ke specifickým, dalším a rozvojovým úkolům jsou uvedeny v příloze č. 2.

2 komentáře:

Zdeněk Sotolář řekl(a)...

Rozsévání "dobrých" rad nikde nevidím. Takže s nimi může jít ČŠI do háje. Ostatně soudím, že by bylo nejlepší, kdyby byla ČŠI zrušena.

Ferda44 řekl(a)...

Jediným právem inspekce, poté, kdy bylo zrušeno odvětvové řízení školství, má být kontrola obecně závazných právních předpisů.
Současné trdlování inspektorů a císařské rady jak je to podle nich správně protože oni si to tak myslí, je mírně řešeno darebáctví.

Okomentovat