28.7.18

MŠMT: Lesní mateřská škola musí prokázat České školní inspekci, že je schopna stravování zajistit kdykoli

Odpověď Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na komentář Terezy Valkounové Jídlo absurdně komplikuje vzdělávání v lesních mateřských školách. Nepřipomíná vám to Hlavu XXII?


Podle školského zákona (zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném jiném vzdělávání) musí lesní mateřská škola, stejně jako jiná mateřská škola, zajistit školní stravování (§ 122 ŠZ).

Lesní mateřské školy zapsané v rejstříku škol a školských zařízení musí zajistit školní stravování v rozsahu vyhlášky o školním stravování (§ 4 vyhlášky č. 107/2005 Sb.), tj. přesnídávku, oběd a svačinu za dodržení výživových norem pro školní stravování tedy tzv. spotřebního koše. Vzhledem k charakteru a k zákonnému ukotvení lesních mateřských škol v školském zákoně (§ 34 odst. 9), kdy vzdělávání probíhá především ve venkovních prostorách a zázemí nesmí být stavbou, se vždy uplatní výjimka vyhlášky o školním stravování (§ 2 odst. 9), která umožňuje zabezpečovat školní stravování (v tomto případě myšleno výdej a konzumace jídel) mimo prostory školní jídelny, vývařovny nebo výdejny.

MŠMT je toho názoru, že na základě prokazatelného projevu vůle zákonných zástupců lze rozsah mateřskou školou zajišťovaného stravování zúžit; tj. nastavení školního stravování v lesní mateřské škole lze pojmout tak, že přesnídávky, svačiny či obědy mohou na základě dobrovolného rozhodnutí zajišťovat rodiče dětí (za předpokladu dodržení hygienických předpisů, které se k takovým situacím vztahují).

V případě požadavku zákonného zástupce na zajištění stravování ze strany mateřské školy musí pak mateřská škola v příslušném rozsahu stravování zajistit a poskytnout. Mateřská škola však musí prokázat České školní inspekci, že je schopna stravování v případě požadavku rodiče zajistit v průběhu školního roku kdykoli.

Zdroj: ekolist.cz

Žádné komentáře:

Okomentovat