18.7.18

Michala Podrázká: Třetí setkání odborného panelu k digitální gramotnosti a informatickému myšlení projektu NÚV Podpora práce učitelů

Dne 22. června 2018 se na Univerzitě Hradec Králové uskutečnila třetí minikonference digitální gramotnosti. Cílem této minikonference bylo prodiskutovat a ujasnit si rozdíl mezi digitální gramotností a informatickým myšlením.

Projekt PPUČ, financovaný z Evropských strukturálních a investičních fondů, podporuje pedagogy mateřských a základních škol v jejich snaze rozvíjet čtenářskou, matematickou a digitální gramotnost dětí a žáků. Jeho realizaci zajišťuje Národní ústav pro vzdělávání.

V moderním a příjemném prostředí objektu společné výuky UHK jako první vystoupil s úvodní přednáškou Ing. Bořivoj Brdička, Ph.D. na téma Digitální technologie. I přes ne úplně spolupracující techniku byla přednáška velmi poutavá a místy trochu děsivá. Dr. Brdička účastníkům předestřel současné trendy ve využití technologií ve společnosti a ve vzdělávání s příklady z různých zemí (např. získávání sociálních kreditů i prostřednictvím sociální sítě v Číně) i vize do budoucna. Prezentaci ze setkání naleznete v příloze článku.

V dalším bloku vystoupily paní učitelky z mateřských i základních škol s ukázkami aktivit, které pro rozvoj digitální gramotnosti či informatického myšlení dělají se žáky. Paní učitelky z MŠ Motýlek v Ústí nad Labem podrobně představily projekt Beruška. Děti se při ní nejen seznamují s oblíbeným slunéčkem sedmitečným, ale také s digitálními technologiemi a rozvíjejí spolu s dalšími dovednostmi i digitální gramotnost. Nabízíme vám též prezentaci k nahlédnutí.

Jako další vystoupily zástupkyně mateřské školy v Rokycanech, které se s účastníky podělily o to, jak postupovaly při vybavování školky digitálními technologiemi, na co technologie používaly, jaký je současný stav ve školce, jaké mají plány do budoucna a s čím by potřebovaly pomoc. Toto vystoupení bylo inspirativní především pro ty účastníky, kteří plánují nákup technologií a jejich využívání během výuky.

Blok příkladů z praxe pak zakončila paní učitelka Štěpánka Baierlová ze základní školy v Sušici. Vystoupila s velmi inspirativní prezentací a ukázkami hodin na téma rozvoj informatického myšlení a digitální gramotnosti v hodinách matematiky. Paní učitelka používá ve své výuce různé aplikace, které přispívají k lepšímu pochopení matematiky. Po tomto bloku následovala přestávka na oběd, při níž se mohli účastníci minikonference podívat na aktivity, které byly připraveny pro účastníky souběžné akce Hrajme si i hlavou (http://www.hrajme-si-i-hlavou.cz/).

Poslední část minikonference byla věnována diskusi na téma rozdílu mezi digitální gramotností a informatickým myšlením. Tato diskuse byla pro zbylé účastníky natolik zajímavá a poutavá, že musela být v čase konce minikonference přerušena, ačkoliv se diskutující nedobrali konce. Vzhledem k zaujetí některých účastníků, pokračovala diskuse zřejmě ještě po skončení konference. I z tohoto bloku pro vás máme k dispozici prezentaci.

Děkujeme všem, kteří se účastnili, a doufáme, že byla pro všechny stejně přínosná jako pro nás a že se opět všichni setkáme na následující minikonferenci, která proběhne na podzim.


Převzato z RVP.CZ pod licencí Creative Commons Uveďte původ-Neužívejte komerčně-Nezpracovávejte 3.0 Česká republika (CC BY-NC-ND 3.0 CZ).

PODRÁZKÁ, Michala. Třetí setkání odborného panelu k digitální gramotnosti a informatickému myšlení projektu NÚV Podpora práce učitelů. Metodický portál: Články [online]. 18. 07. 2018, [cit. 2018-07-18]. Dostupný z WWW: https://clanky.rvp.cz/clanek/c/z/21809/TRETI-SETKANI-ODBORNEHO-PANELU-K-DIGITALNI-GRAMOTNOSTI-A-INFORMATICKEMU-MYSLENI-PROJEKTU-NUV-PODPORA-PRACE-UCITELU.html. ISSN 1802-4785.

Žádné komentáře:

Okomentovat