22.7.18

Michaela Endrštová: Škole hrozí, že přijde o všechny učitelky. Spor o ředitelku obec nevyřešila

Základní škola Kojetice na Mělnicku přijde v září zřejmě nejen o ředitelku, ale také o všechny učitelky a některé žáky. Nelíbí se jim, že ředitelka, která byla na jaře nenadále odvolaná, neprošla vypsaným výběrovým řízením, ačkoliv byla označena za vhodnou kandidátku. Obec argumentuje tím, že v ředitelku ztratila důvěru.Z článku v iDNES.cz vybíráme:

Kromě ztráty důvěry obec opírá rozhodnutí odvolat ředitelku o údajné špatné hodnocení České školní inspekce. „Máme na mysli dvě hodnocení, z nichž jedno z nich je neveřejné, jeho výsledky tudíž publikovat nemůžeme. Druhým hodnocením je inspekční zpráva z roku 2016,“ říká Ložková.

Česká školní inspekce v dané zprávě navrhla zlepšení v podmínkách vzdělávání. Ředitelce vytkla, že nesprávně vyhlásila volné dny pro děti mateřské školy, nesoulad školního vzdělávacího plánu s rámcově vzdělávacím plánem nebo například nezajištění bezpečnosti žáků v prostorách školy. 

„Byly tam nedostatky, ale přijala jsem všechna opatření, aby byly odstraněny. Pokud je inspekční zpráva natolik závažná, že odhalí velký problém, měla by proběhnout následná kontrola, která bývá třeba za půl roku. Ale to se u nás nestalo. Inspekci stačilo, že jsem nedostatky odstranila, neměla důvod se k nám vracet na další kontrolu,“ namítá Komeštíková.

Poznámka redakce: V konkursní komisi byl zástupce České školní inspekce a tomu uvedené důvody nevadily.

2 komentáře:

Vít Tomis řekl(a)...

Přečetl jsem si inspekční zprávu a paní ředitelce nezávidím. Podle ČŠI je minimální preventivní program formální a program proti šikanování ani krizový plán nejsou zpracovány. Přitom ve stejném odstavci se píše, že prevenci rizikového chování věnuje škola očekávanou pozornost a problémy s chováním žáků se vyskytly ojediněle a byly většinou bezodkladně a úspěšně řešeny... Vážená ČŠI, takže ty chybějící a formální dokumenty evidentně potřebné nejsou. (Jako desítky dalších...)

Škola má 2,5 učitelky pro ZŠ, takže to, že ředitelka sama vykonává i činnosti výchovné poradkyně, metodičky prevence i koordinátorky ŠVP bych hodnotil jako její velké plus.

Nedodržení zajištění bezpečného prostředí spočívá v neoznačení trámu v podkroví bezpečnostními prvky... Počet úrazů je ve škole trvale nízký (obojí také uvedeno ve stejném odstavci). Další nedostatek je v chybějícím písemném souhlasu zákonných zástupců při nadstandardních aktivitách. Když zák. zástupci papíry podepsali, určitě byly děti ihned ve větším bezpečí... Možná měla paní ředitelka nadstandardy zrušit, ČŠI by našla míň "chyb".

No a že škola nemá tělocvičnu je spíše vina zřizovatele.

Fakt mi není jasné, proč ještě někdo chce ředitele školy, zvláště malotřídky spojené s MŠ, dělat.

Eva Adamová řekl(a)...

A přečetl jste si tu inspekční zprávu pořádně? Tam je tolik nedostatků, z nichž některé jsou dost závažné (třeba nedodržení počtu hodin přírodovědy a českého jazyka ve 4. a 5. ročníku a naprostý bordel v MŠ), že se vůbec nedivím, že zřizovatel není spokojený.

Podle inspekční zprávy navíc celá řada dětí odchází ze školy ještě před ukončením pátého ročníku, což zrovna nevypovídá o spokojenosti rodičů, a za poslední tři roky se na této miniškole vyměnilo osm pedagogických pracovníků.

Já mám po přečtení inspekční zprávy bohužel pocit, že ta paní to bohužel nezvládala.

Okomentovat