5.7.18

E-kniha pro vás: Kompetence pro odpovědné občanství: Příspěvek do diskuze o revizi rámcových vzdělávacích programů“

Cílem publikace PhDr. Radima Štěrby, Ph.D. a kolektivu z katedry občanské výchovy Masarykovy univerzity je přispět do současné diskuze o revizi RVP. Publikace přináší reflexi postavení kompetencí v českých kurikulárních dokumentech, představuje rakouský oborový kompetenční model pro občanské vzdělávání a na jeho základě nabízí možnou inspiraci pro revizi RVP v oblasti společenskovědního a občanského vzdělávání v České republice. Konkrétně se publikace věnuje kompetenčně orientovanému zapracování hodnot, znalostí a dovedností z oblasti politiky a práva. Tematická oblast politiky a práva, kterou autoři považují za klíčovou pro občanské a společenskovědní vzdělávání, může sloužit jako praktický příklad a návod, jak upravit výsledky učení i v jiných tematických oblastech do kompetenčně orientovaného pojetí.
Zdroj: MUNI.cz

3 komentáře:

Zdeněk Sotolář řekl(a)...

Žák prezentuje vlastní politické zájmy? - Je-li toho schopen, proč nemá volební právo?

Zdeněk Sotolář řekl(a)...
Tento komentář byl odstraněn autorem.
Zdeněk Sotolář řekl(a)...

Dle současného RVP.ZV má Člověk a společnost na II. stupni minimálně celkem 11 hodin týdně (D+Ov). Jak z toho autor vydestilovat, že Ov má 160 hodin?

Okomentovat