28.7.18

Dalibor Martišek: Diplomka - plagiát? Jsou horší věci na vysokých školách...

...a to i na těch nejprestižnějších. Proženete-li následující článek systémem na odhalování plagiátů používaný na UK a MU, zjistíte, že je téměř kompletně opsaný. Přesto to plagiát není - budu totiž pečlivě citovat zdroje.

Kauza plagiátorství, která postihla několik ministerských kandidátů Babišovy vlády, má několik rovin... Rovina etická je celkem srozumitelná, plagiátorství je podvod... Pak je tu rovina politická... Člověk, který získá vzdělání na pochybné škole známé tím, že obdaří právnickým titulem každého, by byl hrozbou pro resort. Opisovali: bývalá ministryně spravedlnosti Taťána Malá, bývalý ministr práce Petr Krčál a současný ministr obrany Lubomír Metnar. Třetí rovinou je rovina vzdělávací, na které začaly okamžitě hopsat staré křivdy.(Kartous,B.: Plagiátoři aneb chyba systému, MF DNES, 26.7.2018).


Jenže společenský prostor, do kterého pan Kartous tak odvážně tepe, má více než tři rozměry. A tak kromě rovin obsahuje i nadroviny*), které novinář nevidí. Možná, že ani vidět nemůže, protože jinak by dávno tepal i do nich. Jako geometr tvrdím, že ve společenském prostoru existuje nadrovina, která všechny tři výše uvedené roviny obsahuje jako svoje podmnožiny. Kromě toho v ní leží nejméně jedna kvazirovina, křivá jak turecká šavle. Ta nemusí mít s plagiátorstvím vůbec nic společného, a přesto je daleko horší.

V žaludku této kvaziroviny nalezneme například tyto pochoutky:

Název diplomové práce:
Gay pornografie jako afirmace a jako parodie. Genderové aspekty gay pornografie

Anotace: Cílem práce je analýza gay pornografie z genderového pohledu, která zkoumá ukotvovací procesy genderových a sexuálních stereotypů a současně možnosti a prostory pro jejich subverzi či alternativní čtení. Dále se tato práce zaměřuje na zkoumání role, jakou potenciálně afirmativní nebo parodická pornografie sehrává ve vztahu ke gay aktivismu a emancipačnímu hnutí. Za tímto účelem tvoří empirickou část práce analýza náhodně vybraných gay pornografických snímků české provenience z vybraných vývojových etap tohoto žánru
Magisterská diplomová práce zadaná, vypracovaná a obhájená na Karlově univerzitě v Praze.


Tuto práci zadala docentka Filozofické fakulty Karlovy univerzity. Zadání museli podepsat a schválit vedoucí příslušné katedry a děkan FF UK. Práce musela být kladně hodnocena oponentem a obhájena před komisí nejméně pěti dalších docentů a profesorů Karlovy Univerzity...

Zdroj: https://is.cuni.cz/webapps/zzp/detail/120077

Název diplomové práce:
Figura kyborga v diskurzu kyberfeminismu


Anotace: Magisterská diplomová práce bude zkoumat podoby a funkce figury kyborga v diskurzu kyberfeminismu. Zaměříme se na období začínající rokem 1983, kdy Harraway publikovala esej A Cyborg Manifesto, těžiště práce bude tvořit výzkum figury kyborga v kyberfeminismu a kyberfeministickém umění 90. let. Teoretické ukotvení práci poskytnou texty Donny Harraway, Jenny Wolmark, Catherine Hayles a dalších
Magisterská diplomová práce zadaná, vypracovaná a obhájená na Masarykově univerzitě v Brně.

Tuto práci zadala docentka Filozofické fakulty Masarykovy univerzity. Zadání museli podepsat a schválit ...

Zdroj: https://is.muni.cz/th/388420/ff_m/

A takových prací produkují Karlova a Masarykova univerzita tuny. Pro zájemce ještě alespoň několik dalších odkazů:

Univerzita Karlova:
https://is.cuni.cz/webapps/zzp/detail/89407/?lang=en
https://is.cuni.cz/webapps/zzp/detail/120077
https://is.cuni.cz/webapps/zzp/detail/27402/

Masarykova univerzita:
https://is.muni.cz/th/109759/ff_b/
https://is.muni.cz/th/270145/pedf_m/
https://is.muni.cz/th/252961/fss_m/

"Nekompromisně potírejme parazitní "vysoké školy", které devalvují samotné vzdělání na úroveň kousku papíru", hřímá ve svém článku Bohumil Kartous.

Nejsem si jist, zda Karlova a Masarykova univerzita jsou "parazitní vysoké školy", které bychom měli "nekompromisně potírat". Podle mě však podobnými "výstupy" degradují vzdělání daleko víc, než nějaká soukromá škola svými tuctovými plagiáty.

Občas se mi dostane do ruky bakalářská, diplomová nebo i doktorská práce, kterou přirovnávám (slušnými slovy) ke kupce hnoje. U výše uvedených prací to však udělat nemůžu. Urazil bych totiž hnůj...

*) Nadrovinou n-rozměrného prostoru je každý jeho (n-1)- rozměrný podprostor

Převzato z autorova blogu na iDNES.cz.

9 komentářů:

Josef Soukal řekl(a)...

Kartous proti devalvaci vzdělání? Vždyť se o to sám většinou svých kroků o něj intenzivně zasazuje...

Zdeněk Sotolář řekl(a)...

Jaké obory studovali a jaká témata prací psali všichni ti, kdo byli systémem "donuceni" studovat VŠ? Je to jen o level výše nad tím, že jsou studenti systémem "donuceni" k maturitě.

Eva Adamová řekl(a)...

Nevím, co se autorovi článku na těch tématech nepozdává. Na oborech, které dotyční studovali, se totiž takové kraviny zkoumají.

Mne tedy spíš u diplomové práce pana Metnara zaráží, že téma jeho práce odevzdané v roce 2004 je naprosto mimo perimetr fakulty, na které studoval (pedagogická fakulta, katedra technických prací), a odpovídá spíše oboru, který studoval v letech 1994-1998. Dále mne zaráží, proč vlastně na této fakultě studoval, k čemu mu to v jeho policajtském zaměstnání vlastně bylo? Že by jeho předchozí studium bylo jen Bc. a on potřeboval urychleně někde sehnat Mgr? To se ale v jeho doplantaných životopisech nikde nedočtete. Ale nejsrandovnější mi na panu Metnarovi přijde, že na stránkách ministerstva o sobě s vážnou tváří tvrdí, že od roku 1988, kdy měl 21 let, dělal v Moravskoslezském kraji vedoucího odboru odhalování kriminality, přitom ho tam dělal jen posledních pár let před rokem 2010. A mám tedy obavy, že ani pana Metnara nelze zařadit do kolonky schopných lidí. On opravdu pravděpodobně patří do stejné skupiny jako předchozí dva plagiátoři, a to i protože jeho práce prostě plagiátem je. Kecy o tom, že před zavedením systému thesis se důsledně necitovalo, jsou naprosto mimo. Odevzdávala jsem práci v roce 1986 a MUSELO se důsledně citovat např. následujícím způsobem (str. 25; 48), přičemž druhé číslo je číslo publikace uvedené v očíslovaném seznamu použitých publikací na konci práce.

Josef Soukal řekl(a)...

O tom, že by Metnar neopisoval, není třeba diskutovat. "Analýza" OU a vše další jsou jen mlžením.

Radek Sárközi řekl(a)...

Zde jedno zajímavé téma diplomové práce z Masarykovy univerzity v Brně:

Nezisková organizace EDUin jako aktér vzdělávací politiky

Bc. Jana Frödová

Anotace: Magisterská diplomová práce se zabývá neziskovou organizací EDUin, která působí v oblasti vzdělávání. Cílem této práce je popsat to, jak tento aktér vstupuje a působí na poli vzdělávací politiky v České republice. Práce má teoreticko-empirický charakter. Teoretická část tvoří konceptuální rámec poznání o vzdělávací politice a procesech její tvorby. Konkrétně pak čtenáři představuje jednotlivé složky vzdělávací politiky (úrovně, aktéry a nástroje) a proces tvorby vzdělávací politiky od úrovně politické, občanské, mediální a výzkumné. Empirická část obsahuje popis metodologie výzkumného šetření a následně kvalitativní výzkumný projekt, ve kterém odpovídá na položenou výzkumnou otázku. Pro pochopení toho, jak společnost EDUin působí ve vzdělávací politice, je představena její charakteristika a pozadí, na kterém vznikla. Dále je společnost charakterizována jako aktér vzdělávací politiky, pozornost je věnována konkrétně její komunikační a informační činnosti a nakonec je EDUin zasazen do interakce s dalšími aktéry vzdělávací politiky. V závěru práce se shrnují a diskutují poznatky.

https://is.muni.cz/th/zf5jr/Diplomova_prace_-_Neziskova_organizace_EDUin_jako_akter_vzdelavaci_politiky.pdf?info=1;zpet=%2Fvyhledavani%2F%3Fsearch%3DBohumil%20Kartous%26start%3D1

Nicka Pytlik řekl(a)...

Nezisková organizace EDUin jako aktér vzdělávací politiky
Bc. Jana Frödová


Teprve až teď pytlici pochopili, co měl autor na mysli tím sdělením
'Česko potřebuje lidi, kteří se na vysokých školách naučí praktické věci, a ne to, aby na konci vyplodili teoretický blábol, který v podstatě nemá žádnou cenu.'
Viz 28. července 2018 'Bohumil Kartous: Plagiátoři aneb chyba systému'.
Ale mohou si za to sami, ti pytlici. Většinu příspěvků do diskursu o vzdělání čtou pytlici odzadu.

mirek vaněk řekl(a)...

To je ale hlubší problém. Bodování a publikuj nebo zemři vede k tvorbě pseudovýzkumů a kontroverzních výsledků. Nebo-li, bezvýznamný kontroverzní článek na populární téma má větší vědeckou váhu než poctivý vědecký výzkum z nepříliš "moderní" oblasti. Necení se vědecká poctivost, ale tvorba pseudoobjevů. V pedagogice a vzdělávání je takových článků požehnaně.

Radek Sárközi řekl(a)...

Smysl života - kontinuita lidského myšlení

Mgr. Bohumil Kartous (diplomová práce)

https://is.muni.cz/th/z72lv/?zpet=%2Fvyhledavani%2F%3Fsearch%3DBohumil%20Kartous%26start%3D1;info=1

Nicka Pytlik řekl(a)...

Necení se vědecká poctivost, ale tvorba pseudoobjevů.

Dalo by se i říci, že 'tvorba pseudoobjevů' je výsledkem pseudovzdělávání.
Výsledkem pseudosvobodné pseudovýchovy je pak pseudopřešťastné dítě.
Dnešní překotně měnící se doba je postavena na lži. Neustále vřískající a sebou o zem třískající dítě se pytlikům jako šťastné nejeví ani dost málo. A tam někde to všechno začíná. Neustále se přetvařují pokrytci. Vzdělání, práce, výzkum, boj proti korupci, svoboda, vše tak nějak pro ty lidi... jen pseudohodnoty.

Okomentovat