20.7.18

ČT24: Za plagiát nese odpovědnost škola, kritizuje praxi děkan Zlatuška

Plagiátorství je selháním univerzit, v případech odstoupivších členů vlády Taťány Malé a Petra Krčála šlo jasně o odpovědnost pracovníků, kteří diplomové práce vedli, i oponentů. Alespoň tak to vidí děkan Fakulty informatiky na Masarykově univerzitě v Brně Jiří Zlatuška. Dokonce navrhuje, aby školy nesly trestněprávní odpovědnost, když plagiát zveřejní.Z článku na webu České televize vybíráme:

„Vzhledem k tomu, že od roku 2006 platí povinnost zveřejňovat kvalifikační práce, šíří univerzity prostřednictvím těchhle plagovaných prací cizí díla, a to je trestněprávní delikt. Na to se zatím nikdo u nás nesoustředil,“ poukázal na jeden z aspektů plagiátorství v diplomových pracích Zlatuška.

Souhlasí s tím, že svou roli hraje i rostoucí společenský tlak na zisk vysokoškolského vzdělání. Podle jeho slov Institut mezioborových studií, na němž absolvoval své vysokoškolské vzdělání Petr Krčál, před 20 lety „parazitoval“ na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity.
17 komentářů:

Eva Adamová řekl(a)...

Za plagiát těžko může nést odpovědnost škola. Vždyť autor na jedné z úvodních stran podepisuje čestné prohlášení, že práci vypracoval sám s využitím uvedených zdrojů. A zvláště v dobách, kdy neexistoval systém Thesis a podobné, to měli vedoucí prací a jejich oponenti v tomto směru dost obtížné. A ani dnes to nemají jednoduché, protože když bude autor šikovně parafrázovat a použije větší množství zdrojů, tak i Thesis odhalí prd a vedoucí práce by musel mít hlavu jako kůň a v něm počítačový procesor atd., aby to odhalil. Pravdou ovšem je, že i v dnešní době se dají na netu najít diplomové práce, ve kterých není po citacích ani vidu ani slechu. Školy, které toto umožňují, bych fakt k zodpovědnosti hnala.

Jiří Zlatuška řekl(a)...

Platí povinnost práce zveřejňovat. Kvalita obhajovaných prací se tím posuzovat dá, za problémy, které jsou v pracích jasné, se má jít rovnou k odebírání akreditací.

Má poznámka o trestněprávní odpovědnosti se ale týkala situace, kdy “v dobré víře” (bez ohledu na to, jaké pochyby o ní mohu milt) škola vydala diplom a diplomku zveřejnila s představou, že to je autorské dílo absolventa, ne někoho jiného, k jehož dílu ta vysoká škola práva související se zveřejňováním prací nemá. Pokud se kdykoli v budoucnu zjistí, že práce je plagiát jiného autora nebo autorů, pak tato dobrá víra přestává platit.

Od toho okamžiku to vysoká škola dělá vědomně (odpovědnost bude na orgánu té vysoké školy, tedy rektorovi, možná i někom dalším) a musí konat, aby to nepokračovalo: například vyhlásit, že práce plagiátem je, že ve skutečnosti nikdy neměla být obhájena, znečitelnit části, jejichž zveřejněním/šířením porušuje cizí autorská práva (podobně jako se znečitelňují pasáže podléhající obchodnímu tajemství nebo klasifikaci práce v bezpečnostních oblastech - postupy na vyřešení střetu povinnosti zveřejňovat s jinou ochranou existují a jsou využívány), připadně učinit další kroky směrem k odebilrání titulu, trestání těch, kdo to měli podle svých pracovních povinností zachytit (v teď známých případech vedoucí práce nebo oponent), atd., pokud to není promlčené; ditto s uplatněním etických kodexů, kde promlčení není.

Ten trestný čin musí být vědomý - ciž je v tomto případě chování orgánů vysokých škol, které po tom, co dostanou důkaz o tom, že zveřejňují/šířil plagiát, v tom šíření pokračuji, majil řeči o tom, že dříve byla jiná doba nebo nebyly automatizované systémy, případně že práci vedli externisté, hlavně aby nemusely udělat žádný jednoznačný krok ukazující, že udělili titul, který nikdy neměl být udělen.

Ve všech jednotlivých článcích řetězu přijde zručný právní zástupce s objasněním toho, že nic nebylo úmyslné, zejména se na tom nikdo ze škol nepodílel třeba tím, že přímo poskytl elektronický zdroj, atd.

V situaci, kdy ale orgán školy už _ví_, že je to plagiát (například tehdy, kdy již důkazy o tom byly orezentovalny před kamerou ČT nebo na webu irozhas.cz či seznam.cz, atd.), dělá nadále to šíření cizího díla _vědomě_ a tedy s odpovědností s odpovědností za to, kterou by měl nést.

Společensky je jednání orgánů vysokých škol nechávající školu dál díla šířit s představou, že
to snad mohlo bylt v pořádku, určitě nebezpečnější, než třeba to, když si někdo odněkud stáhne film a pak ho nelegálně šíří. Tam přijde majitel práv o nějaké malé peníze z prodaných lístků, pokud vůbec, v případě obhajob prací založených na plagiátech se ale dovoluje využívat kvalifikace, která ve skutečnosti chybí, a také se snižuje hodnota diplomu těch absolventů, kteří ho získali jinak než podvodem.

Zdeněk Sotolář řekl(a)...

Čím vyšší počet absolventů, tím nižší laťka. Jak u maturit, tak u VŠ. Těch 70 VŠ se musí nějak na trhu udržet.

Jiří Zlatuška řekl(a)...

To o počtu absolventů je nesmysl: Při libovolně velkém počtu absolventů je možnel trvat na pulvodnosti prací. Ty práce možná nemusejí být extra chytré, ale i případná hloupost v nich má být původním dílem. To s počty _nijak_ nesouvisí. (Navíc v případě ministryně a ministra šlo v prvě řadě o instituce, které to dovolily, než nějaké počty, které si někdo může vybájit).

Jana Karvaiová řekl(a)...

Já musím tentokrát souhlasit s panem Zlatuškou. Za plagiát nebo úplně blbou diplomku může škola.I škola si může opatřit sw, který může opis odhalit, psaní diplomek by neměl být jen akt popsání papírů a vypálení jednoho CD. Oponentura by měla být fundovaná, vedoucí práce by měl mít s diplomantem konzultace. za mě to tak bylo, když o dvacet let později studoval manžel, bylo to taky. V současnosti to vypadá, že se vedoucí prací soustředí pouze na diakritiku, odstavcování apod. a obsah je zas tak moc nezajímá. Ale určitě to nebude jev obecný.

Jiří Zlatuška řekl(a)...

Za to, že to těm podvodníkům plagujícím jiné práce prochází, mohou (také) vysoké školy. To nic nemění na tom, že podvodníky jsou samozřejmě ti, kdo plagiát předkládají/předložili - zde ti dva (ex)ministři.

Eva Adamová řekl(a)...

Paní Karvaiová, ono to opravdu s tím software, který plagiát odhalí není až tak jednoduché. Studenti už dávno našli cesty, jak ho oblafnout. Dobrým parafrátováním a použitím většího množství zdrojů se pod požadovaných 5 % podobnosti dá dostat celkem snadno. Souhlasím s Vámi a i s panem Zlatuškou, že za úplně blbou diplomku skutečně může škola a vysokých škol, zejména soukromých, na kterých se odevzdávají úplně blbé diplomky a dokonce i diplomky bez citací se bojužel najde docela dost. Tyto školy už dávno měly mít odebránu akreditaci. Jenže ono to jaksi funguje na principu, kdo maže ten jede. Ale v minulosti, hovořím o době před třiceti lety, to také nebylo až tak růžové. I tehdy se našli poctiví vedoucí prací, kteří své studenty při zpracování diplomek skutečně vedli, ale vedle nich byli i takoví, kteří na to kašlali. Ale faktem je, že pokud se střetl student, který na kašlal s podobným vedoucím práce, většinou to skončilo jejím neobhájením.

poste.restante řekl(a)...

Souhlasím.
Při vší úctě k čestným pedagogům VŠ, kterých je snad alespoň na veřejných školách stále většina, musí už i veřejnost pochopit to, co lidé ve školství působící, vědí už dávno:

1. Existují "množírny vysokoškolských absolventů" a "tiskárny diplomů". Školy, které se snad už ani netají tím, že získat titul je u nich snadné. Některé to přímo inzerují.

2. Existují firmy, které inzerují, že Vám napíší libovolnou práci, od seminárky až po diplomku. Podle mne jde o podnikání, které je neetické a "v rozporu s dobrými mravy".
(Proč potom nemít rovnou firmu, která dodá člověka, který bude za Vás chodit do práce, jako u předlistopadových veksláků?)

3. Systém financování a neúměrná "konkurence" soukromých vysokých škol nutí i veřejné školy občas "přivírat oči". (Není přece normální, aby v ČR bylo více soukromých VŠ, nežli v Británii.)
Finanční zdroje jsou jen jedny - veřejné i ty soukromé. A ten kdo je chce, musí být "vstřícný vůči klientům".

4. Současná aféra je tedy opravdu jen pověstnou "špičku ledovce".

Pan děkan Zlatuška má samozřejmě pravdu v tom, že na původnosti prací lze trvat a že je to i odpovědnost školy, certifikující danou znalost.
(Když už dá škola diplom i za blbou práci, je to její ostuda, ale ať je ta práce alespoň původní.)
Když je cizí práci schopen odhalit každý středoškolský češtinář, který kontroluje domácí slohovku, nebo učitel odborných předmětů, hodnotící výkres, seminárku či program, pak ať mi nikdo netvrdí, že totéž není schopen zvládnout vysokoškolský vedoucí práce, její oponent, nebo hodnotící komise.
Ale proč by to dělali, že? Nutí je k tomu něco, kromě vlastní integrity? Hrozí jim něco, pokud se chovají neeticky?

Svého času jsme museli pochopit, že nestačí na etiku a pocit vlastní zodpovědnosti spoléhat nejen u majitelů cestovních kanceláří, ale i u soudních znalců, exekutorů a dalších subjektů, zajišťujících funkce, za které zodpovídá stát. Asi je na čase zabývat se tím, jak téhož dosáhnout i u vysokých škol. Aniž bychom přitom jejich autonomii omezili neúměrně.

Nutno ale připomenout, že odpovědnost škol je pořád ještě nesrovnatelná s "odpovědností" státu a potažmo politiků.

Celý problém odstartovalo umělé zvyšování "poptávky" po diplomech, které z podstatné části vzniklo na základě "politické objednávky".
Byl to stát, kdo "vymyslel" policisty-pochůzkáře s maturitou, zdravotní sestry vysokoškolačky, nebo přepážkové pracovnice na úřadech s Bc. titulem.
No a kde je poptávka, vznikne i nabídka.

A byl to stát, kdo "vyrobil" "bezzubou" akreditační komisi, která nemohla odejmout akreditaci ani zjevným a prokázaným "knedl-fakult-schulle".

Měl by to být tedy stát, kdo zkusí alespoň minimalizovat škody do budoucna.

Nicka Pytlik řekl(a)...

Tak jako u sotolářů bazírují na smyslu maturit, zajímá pytliky smysl bakalářských a diplomových prací. Pokud mají doložit, že se student velmi dobře orientuje v dané oblasti svého studijního oboru, pak by snad ryzí autorství nebylo až tak zásadní věc. Ono to opisování jen prokazatelně ukazuje, že si tvůrce té práce, lépe kompilátu, což vůbec nemusí být příslušný student, nedělal těžkou hlavu s kamufláží.
Každý rok vždy v třetí čtvrtině klasifikačního období nastává hemžení v okolí zdejší průmyslovky, kdy pytlíků všeobecně vzdělávané žactvo třetího ročníku vyráží na konzultace. V prvním pololetí se to týká databází, v pololetí druhém pak tvorby webu. Při prezentaci stvořených samostatných prací se dá tak akorát rozpoznat, že žák plnohodnotným autorem není. To když například neví zhola, jak v práci použitá konstrukce, která nebyla v základním kurzu cvičena, třeba potomek či sourozenec v deklaraci css, funguje. Když to předkladatel práce ví, pak jen obtížně dovodit, jestli to má z literatury, z intenzivní konzultace, a nebo jestli se sám dopátral studiem funkčních realizací. A nekonec je to úplně jedno. Lépe, je to skvělé, když se žák sám pídí a nachází.
Pytlici tu už několikrát zmiňovali ten případ, kdy, kdyby se jim známý sám neprořekl, že zřejmě na první pokus dost dobře neporozuměl zadání, nerozpoznali by v hovoru s údajnou autorkou té práce, že jí bylo pomáháno. Odpovídala bez zaváhání na všechny pytlikovic záludné dotazy. Což pytliky pokořilo značně. Přesto byla práce nakonec hodnocena výborně. Ona se ta děvenka na té práci sama mnohé naučila, totiž.

Nicka Pytlik řekl(a)...

Proč potom nemít rovnou firmu, která dodá člověka, který bude za Vás chodit do práce

Místně fyzický záskok snad ještě ne. Ale na mnohých ministerstvech běžná věc, že za kamarádíčky dosazená nemehla dělá jejich práci externí firma. Říká se tomu outsourcing. Nebo tak nějak podobně.
A pak tu je také otázka, kdo voleným zástupcům lidu zhusta smolí jejich hlubokomyslně státotvorné projevy. Dnes jsou to už celé týmy poradců placené ze státní kasy.

Zdeněk Sotolář řekl(a)...

No, dovolil jsme si opět nadsázku. Opět nepochopenou. Určitě však souhlasím se Zlatuškou: školy se z toto nemohou jen tak vykroutit. Tady se diskutuje o přijímačkách na střední, o nepodkročitelnostech, o maturitách a jejich srovnatelnosti a ajhle, co se děje na VŠ. Kdoví na kolika. A samozřejmě ujišťuji Pytlíky, že je potřeba mluvit nejen o smyslu maturity, ale o smyslu bakalářských a diplomových prací. Jen bych škodolibě vzkázal fakultám: co jste si nabrali, to máte.

Vít Tomis řekl(a)...

vzkázal fakultám
Copak to tam někoho zajímá?

Simona CARCY řekl(a)...

Zlatuška je expert di tutti experti. Podle jeho logiky nesou odpovědnost a nebála bych se toho, že i trestní, za předložení padělku banky! Přece je nechaly v oběhu!
Um Gottes willen!

Simona CARCY řekl(a)...

Z horlivosti mi vypadlo slovo - padělku bankovky, samozřejmě.

Jiří Zlatuška řekl(a)...

Simona CARCY: Z horlivosti Vám nejen vypadlo “padělku”, ale také “vědomě” nechaly v oběhu. Banka Vám skutečně nemůže dávat peníze, o kterých VÍ, že se jedná o padělky.

Jinak ale nepředhazujete svou vlastnil logiku za mou. Doufám, že s touhle hlavou neučilte.

Nicka Pytlik řekl(a)...

Doufám, že s touhle hlavou neučilte.

To je trend dnešní překotně se měnící doby. Učit bez hlavy.
Provolávání mnohých odborníků na vzdělání, konzultantů a auditorů navíc nemívají ani tu patu. V jedné větě i o 3 pí radiánů otočí.

Zdeněk NUTZ řekl(a)...

Když jsem kdysi absolvoval učňovskou zkoušku, pamatuji se, že u písemné práce, kterou jsme napsali, byla ještě důkladná ústní obhajoba. Komise se ptala na různá doplňující otázky a nejen ty které byly v písemné práci. Pamatuji si dodnes (1974) že jsem musel vysvětli, proč se u transformátorů používá zapojení do lomené hvězdy a jaké to má výhody. Dále jsem popisoval princip Bucholcova relé. Jinak bych ty jedničky nedostal.
Diplomovou práci má přece zkontrolovat více lidí. A to tak, že si ji opravdu přečte. Nikdo jiný, než škola, která diplom vydává, je zodpovědná za to, že student oboru opravdu rozumí. Všechno ostatní jsou jenom výmluvy na šlendrián, který na některých těch školách panuje. Jeden vedoucí práce jich má na starosti tolik, že je nestačí vést a kontrolovat jejich průběh. Práce nikdo nečte a strčí je to šanonu a tím je hotovo. Hlavně že nám tu panáček 5 let jedl, bydlel, internetil a že jsme si nacpali kapsy ve svých soukromých kolejích a menzách. Tady to máš a běž. Nezájem o uplatnění v oboru, nezájem o kvalitu, hlavní je kus. Neříkám, že je to tak všude, ale je to tak...

Okomentovat