27.7.18

Asociace češtinářů: Podle informací MŠMT nyní v rámci maturitní diskuse probíhá meziresortní připomínkové řízení k prováděcí vyhlášce

 
Z odpovědi MŠMT (ze dne 20. července 2018) na červnový dopis ASČ vyjadřující stanovisko našeho sdružení k maturitním zkouškám:

„Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v současné době komunikuje k tématu ukončování středního vzdělávání s odbornou veřejností, tj. především s představiteli asociací středních škol, se zástupci vysokých škol a zaměstnavatelských svazů, dále se zřizovateli škol i s pracovníky z ostatních ministerstev, a to zejména na bázi meziresortního připomínkového řízení k prováděcí vyhlášce.

V podzimním období by pak měla začít diskuse k rozsáhlejším koncepčním změnám, které vyžadují novelizaci školského zákona, případně také ke změnám v oborové struktuře české vzdělávací soustavy. I názory odborníků na vzdělávání, ředitelů škol nebo učitelů a didaktiků jednotlivých předmětů však nejsou jednotné; předpokládáme, že případný návrh legislativních i kurikulárních změn bude dokončen v časovém horizontu několika měsíců.“

V odpovědi vypracované p. Petrou Pátkovou z oddělení všeobecného vzdělávání MŠMT se neuvádí, zda budou podněty ASČ ministerstvem reflektovány. Otázkou zůstává, hodlá-li ministerstvo obecně reagovat na argumenty praktikujících učitelů a – vzhledem k tomu, že se v diskusích objevují návrhy na zásadní změny týkající se češtiny – také bohemistů z akademické sféry.

Převzato z webu Asociace češtinářů pod licencí Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0).

3 komentáře:

Radek Sárközi řekl(a)...

Děsí mě, že mají být změny uskutečněny v řádu měsíců. Aby z toho nevznikl zase paskvil...

Josef Soukal řekl(a)...

Původně to mělo být hotovo během prázdnin.
Nejhorší je, že necítím zájem o názory nekonvenující ministerstvu. A nejde mi teď jen o ASČ.

Zdeněk Sotolář řekl(a)...

Zase od konce. Začít se mělo revizí RVP. To už nemůže být osobou ministra, to musí být osazenstvem MŠMT. Karmelitskou by chtělo řádně propláchnout.

Okomentovat