29.6.18

Zdravice ministra školství k ukončení školního roku

Ze zdravice vybíráme: "Letošní školní rok byl poměrně klidný a já jsem za to rád. Jsem totiž přesvědčen, že na kvalitní výuku potřebují žáci i učitelé stabilní zázemí a jistotu. V tomto „trendu“ chci pokračovat i v následujícím školním roce a změny, které připravujeme, by měly přispívat ke zlepšení vzdělávání, ne obrátit vyučování vzhůru nohama."Vážené paní učitelky, vážení páni učitelé, vážení pracovníci škol, milé děti,

dneškem končí další školní rok a vy všichni se po deseti měsících učení určitě těšíte na letní volno. Vysvědčení, které si dnes odnáší téměř jeden a čtvrt milionu žáků základních a středních škol, je výsledkem vašeho celoročního snažení. Po letech si ale spíš než na známky vzpomenete na spolužáky, na veselé zážitky ze školních akcí a věřím, že si vzpomenete také na vaše učitele. Na ty, kteří na vás byli přísní, a díky kterým jste si našli cestu i k nepříliš oblíbenému předmětu. Na ty, kteří drželi partu se svou třídou a vždycky vás podpořili. Na ty, na které jste si vděčně vzpomněli, když jste zvládli přijímací zkoušky. I o tom je škola.

Letošní školní rok byl poměrně klidný a já jsem za to rád. Jsem totiž přesvědčen, že na kvalitní výuku potřebují žáci i učitelé stabilní zázemí a jistotu. V tomto „trendu“ chci pokračovat i v následujícím školním roce a změny, které připravujeme, by měly přispívat ke zlepšení vzdělávání, ne obrátit vyučování vzhůru nohama. Od září chceme například zmírnit pamlskovou vyhlášku, aby měly děti pestřejší výběr zdravých svačin. Budeme také pokračovat v podpoře školního plavání a sportování v družinách a podpoříme program, díky kterému mohou školy obohatit výuku výlety do muzeí, památníků či skanzenů. Zároveň stále pracujeme na úpravách rámcových vzdělávacích programů tak, aby škola více připravovala žáky na moderní svět a digitální budoucnost. Pro středoškoláky také připravujeme změny v maturitách, aby lépe odpovídaly potřebám škol a zaměstnavatelů. I v příštím roce chceme pokračovat ve zvyšování platů učitelů, aby důstojná mzda lákala do školství stále více mladých absolventů.

Milí vyučující, milé děti, jako ministr školství bych si nicméně moc přál, abyste si v příštích dvou měsících odpočinuli od školy a běžných starostí. A abyste se pak v září vrátili do lavic a za katedru s radostí a těšili se na práci, nové zážitky, spolužáky a kolegy.

Přeji vám krásné prázdniny.


Robert Plaga
Ministr školství, mládeže a tělovýchovy


Stručná zdravice ministra školství Roberta Plagy k využití ve zvuku ZDE

1 komentář:

Nicka Pytlik řekl(a)...

...si vzpomenete také na vaše učitele. Na ty, kteří na vás byli přísní...

Pytlici jsou poněkud zmateni. Přísní učitelé v českých školách? To jakože návrat?
Počkejte... Čí tedy byly ty stopy v Krkonoších? Pytlici mysleli, že medvěda!

Okomentovat