20.6.18

Žaloba Nakladatelství Fraus na TAKTIK International

Vrchní soud uznal oprávněnost žaloby Nakladatelství Fraus, s. r. o. na TAKTIK International, s. r. o.

V minulosti jsme vás informovali o tom, že jsme v roce 2015 podali u Městského soudu v Praze žalobu na společnost TAKTIK International, s. r. o. V listopadu 2016 vynesl Městský soud v Praze rozsudek, proti kterému se protistrana odvolala. Rádi bychom vás nyní informovali o tom, že dne 20. 2. 2018 i odvolací Vrchní soud v Praze rozhodnutí prvoinstančního soudu v zásadních bodech potvrdil. Kromě jiného společnosti TAKTIK Intenational, s. r. o., se sídlem v Košicích, podnikající na území ČR prostřednictvím své organizační složky, nařídil:
  • je povinna zdržet se užívání označení FRAUS a odkazů na Nakladatelství Fraus, s. r. o., a na jeho produkty na obalech či v textu svých výrobků, při jejich propagaci a na svých internetových stránkách,
  • je povinna zdržet se uvádění údajů o doložkách MŠMT týkajících se produktů Nakladatelství Fraus, s. r. o., na obalech či v textu svých výrobků i na svých internetových stránkách,
  • je povinna veřejně se omluvit Nakladatelství Fraus v odborných periodikách Rodina a škola, Učitelské noviny a Knižní novinky.
V odůvodnění odvolací soud mj. opakovaně konstatoval, že se tato společnost dopustila nekalosoutěžního jednání, včetně naplnění tzv. generální klauzule nekalé soutěže, tj. jednání v rozporu s dobrými mravy soutěže.
Řízení v záležitosti výše náhrady škody a peněžního zadostiučinění dále pokračuje.
Plné znění rozsudků obou soudů je možné nalézt zde:
V této souvislosti bychom vás chtěli požádat, abyste nás v případě obdržení jakéhokoliv pracovního sešitu (toto se týká i vzorků zdarma) společnosti TAKTIK International, s. r. o., ve kterém by byla uvedena na jakémkoli místě (na obálce nebo kdekoli v obsahu) zmínka o naší společnosti, o tomto neprodleně informovali. Žádost o poskytnutí informace platí i pro případ, pokud by vám byly jakékoli informace o naší společnosti sdělovány společností TAKTIK v nabídkových materiálech, v e-mailové poště nebo ústně při osobní nabídce.

Nakladatelství Fraus, s. r. o.

2 komentáře:

Simona CARCY řekl(a)...

Kdo jsme my? Kdo je vyjádřen první osobou čísla množného? Jde snad o nakladatelství Fraus? Proč se nepodepíše pod svou žádost o spolupráci?

Janek Wagner řekl(a)...

Omlouváme se, podpis nám při redakční úpravě vypadl.

Okomentovat