11.6.18

PPUČ: Digitální gramotnost v uzlových bodech vzdělávání

Materiál Digitální gramotnost v uzlových bodech vzdělávání je dílčím výstupem projektu Podpora práce učitelů (PPUČ) a kmenového úkolu Inovace kurikula – úkoly plynoucí ze Strategie digitálního vzdělávání Národního ústavu pro vzdělávání. Obsahuje soubory očekávaných výsledků učení (OVU) v uzlových bodech vzdělávání pro digitální gramotnost. Ty představují indikátory vymezující vzdělávací cíle na úrovni výstupů, kterých by děti a žáci měli v jednotlivých etapách předškolního a základního vzdělávání dosáhnout v digitální gramotnosti. Indikátory jsou formulovány tak, aby jejich dosažení bylo u všech dětí a žáků možné pozorovat, u většiny i ověřovat a hodnotit míru jejich dosažení, a tím monitorovat reálnou úroveň osvojení jejich digitální gramotnosti.

Digitální gramotnost v uzlových bodech vzdělávání vznikla za účelem poskytnout učitelům mateřských a základních škol užitečný nástroj pro stanovování výukových cílů s ohledem na rozvoj digitální gramotnosti dětí a žáků. Materiál poskytuje metodickou podporu pedagogům pro sledování dosaženého pokroku dětí a žáků v digitální gramotnosti. Primárním cílem materiálu není, aby si učitelé pokládali pouze otázky „co“ a „proč“ učit, ale především se zabývali otázkou, „jak“ učit, aby každé dítě a každý žák dosáhl maximálního rozvoje svých schopností v digitální gramotnosti.

Úroveň obtížnosti indikátorů digitální gramotnosti v uzlových bodech vzdělávání byla nastavena tak, aby bylo jejich dosažení reálné pro přibližně 80 % dětí a žáků. Dětem a žákům s identifikovanou nedostatečnou úrovní digitální gramotnosti bude potřeba zajistit takovou metodickou podporu, která jim umožní daných indikátorů dosáhnout. Činností projektu PPUČ budou za tímto účelem vznikat vzdělávací a metodické zdroje.

Materiál je první pracovní verzí, která vznikla v období od října 2017 do března 2018 na základě spolupráce týmu expertů na digitální gramotnost. Materiál bude průběžně projednáván s dalšími odborníky v oblasti digitální gramotnosti a na základě vzešlých připomínek aktualizován. Podrobnější informace k materiálu včetně doporučeného způsobu práce s ním v praxi mateřských a základních škol uvádí text Očekávané výsledky učení pro čtenářskou, matematickou a digitální gramotnost – koncepční výstup projektu Podpora práce učitelů (PPUČ).
Digitální gramotnost v uzlových bodech vzdělávání (metodický podpůrný materiál pro projekt PPUČ)

Autoři: Daniela Růžičková, Eva Fanfulová, Martina Maněnová, Michala Podrázká, Jitka Rambousková, Jan Berki, Daniel Janata, Martin Lána, Libor Olbrich, Pavel Roubal, Aleš Vyvial, David Hawiger

Verze: 0.7 k 27. 3. 2018

3 komentáře:

Pavel PEŠAT řekl(a)...

Nu dobrá, a byly by nějaké příklady toho, co se pod jednotlivými položkami skrývá?

Nicka Pytlik řekl(a)...

Digitální gramotnost v uzlových bodech vzdělávání

V uzlových bodech? Proč ne v klíčových bodech?
Mohlo by to snad znamenat, že s revizí ervépé přichází na místo klíčových kompetencí kompetence uzlové? Jakože by se nadále kompetence nerozklíčovávaly, ale že by se rozšmodrchávaly? Na spletité uzly měl docela dobrý fígl Alexandr Veliký.

Zdeněk Sotolář řekl(a)...

Kecy. Řekněme si už jasně, že chceme obnovit osnovy. Balit osnovy do terminologie rvp je pokrytecké žvanění.

Okomentovat