22.6.18

Nesouhlas s rozhodnutim Rady JMK ve věci zrušení konkurzního řízení a nejmenování vítězné kandidátky Mgr. Danuše Minsterové ředitelkou GJB Ivančice

Caus zmanipulovaných konkursů či zmanipulovaných jmenování ředitelů škol přibývá. Zvůle krajských politických reprezentací vyvolává protesty v řadě měst. Přinášíme otevřený dopis občanů Ivančic.

Jako absolventi, studenti, rodiče studentů, pedagogové, členové Školské rady a občané, kterým není jedno, v jakém prostředí se dnes děti učí, dlouhodobě sledujeme situaci na Gymnáziu Jana Blahoslava v Ivančicích. Už v roce 2012 jsme pravděpodobně byli svědky toho, že došlo k manipulaci konkurzního řízení. Toto rozhodnutí se na celých šest let negativně promítlo do každodenního života školy. Důkazem jsou stížnosti pedagogů i rodičů, odchody některých výrazných a oblíbených pedagogů a konečné i návrh Školské rady na vypsání konkurzu v roce 2018. S nadějí jsme sledovali průběh letošního výběrového řízení a věřili, že nové vedeni kraje nepřipustí opakování předchozí situace.

Danuše Minsterová, která vyhrála výběrové řízení, splňuje všechny požadavky a má podporu široké veřejnosti, pedagogů, rodičů, studentů a školské rady. Jak je možné, že nebyla nakonec Radou JMK jmenována a výsledek konkurzu byl tímto zpochybněn? Přestože není povinnosti Rady JMK tento krok zdůvodnit, toto jednání zcela znevažuje smysl konání výběrových řízeni. Potvrzuje, že jde jen o politická rozhodnuti a dokazuje aroganci moci. Zneklidňující je také vzkaz, který Rada JMK svým rozhodnutím posílá studentům GJB. Nezáleží na odborných a morálních kvalitách, ale na politické příslušnosti

Zřizovatel školy - Jihomoravský kraj, mohl ukázat, že mu jde o spravedlivou soutěž, ze které vzejde jako vítěz ten nejlepší. Tuto šanci promarnil. Jednání krajských politiku je v rozporu s mnoha články Etického kodexu zamestnanců JMK, jehož smyslem je vytvářet, udržovat a prohlubovat důvěru veřejnosti ve veřejnou správu (např. porušeni članku 4 - Nestrannost). Toto jednání není možná trestné, ale je minimálně trestuhodné.

Připojenim podpisu vyjadřujeme svoje přesvědčení, že školství má být apolitické, otevřené různým názorům a diskusi. Věříme, že takové hodnoty vyznává i zřizovatel školy, proto svůj netransparentní postup odůvodní nebo přehodnotí. Kopii tohoto dopisu posíláme všem členům Rady JMK, ministru školství ČR a předsedovi školských odborů (kteří jsou oba absolventy našeho gymnázia), školskému ombudsmanovi a vybraným médiím.

Kontaktni elektronická adresa: nesouhlas gib@gmail.com


Žádné komentáře:

Okomentovat