18.6.18

MŠMT: Spuštění pilotního provozu informačního systému pro akreditace – část DVPP (IS AKREDIS)

V návaznosti na školení, které proběhlo v prostorách MŠMT ve dnech 18. 4. – 19. 4. 2018, informujeme, že od 13. 6. do 31. 8. 2018 je spuštěn pilotní provoz IS Akredis. Nabízíme vám možnost seznámit se s prostředím systému IS Akredis, provést registraci vaší vzdělávací instituce (fyzické i právnické osoby), vyplnit žádost o akreditaci programu i akreditaci instituce v systému DVPP a možnost podílet se na rozvoji a případných dalších úpravách na základě vaší zpětné vazby.

Práci s IS Akredis je možné si vyzkoušet na této webové adrese: akredis.pkap.cz/.

Žádost o akreditaci je aktuálně možné vyplnit buď prostřednictvím IS Akredis, nebo stávajícím způsobem ve formě formulářů dokumentů word (pro žadatele, kteří zatím této možnosti nechtějí využít).

Žádost i programy podávané v IS Akredis je však nezbytné paralelně zaregistrovat formou elektronické přihlášky také do databáze akreditovaných programů DVPP Metodika IS AKREDIS - Vzdělavatel.pdf

IS Akredis je v současné době v pilotním provozu a nenahrazuje proces podávání žádostí a udělování akreditací pro realizaci akreditovaných programů v systému DVPP v režimu správního řízení. V rámci pilotního provozu byly otevřeny tři zkušební akreditační komise, avšak jedná pouze o simulaci těchto řízení. Reálně je třeba žádost podat v termínu, který je uveden na webových stránkách MŠMT, tj. od 30. 7. do 10. 8. 2018.

V případě, že vyplníte žádost o akreditaci v aplikaci IS Akredis, následně ji celou vytiskněte a v uvedeném termínu zašlete i s tabulkami z výše uvedené elektronické přihlášky na adresu:

MŠMT – oddělení péče o pedagogické pracovníky- 230, Karmelitská 529/5, 118 12 Praha 1 – Malá Strana

Žádost musí obsahovat podpis statutárního zástupce, a případně razítko vzdělávacího zařízení.

Metodika práce s IS Akredis

V případě technických dotazů pište na e-mail podpora-akredis@pkap.cz.

1 komentář:

Radek Sárközi řekl(a)...

Já myslel, že se akreditace budou rušit...

Okomentovat