29.6.18

Filip Šára: Národ, který si neváží svých učitelů, si nebude moci vážit sám sebe, říká Eduard Palíšek

O problémech současného školství a spolupráci vysokých škol s firmami jsme mluvili s generálním ředitelem skupiny Siemens v ČR Eduardem Palíškem. Se školskou problematikou má mnoho zkušeností, je členem vědeckých a správních rad několika univerzit. Tématem byla zejména nutnost podpory technických oborů a učitelů.


Z článku v Novinky.cz vybíráme:

Souhlasíte tedy, že mzdy učitelů by se měly navyšovat?
Za zásadní považuji celkový restart českého vzdělávání. Podívejme se na to, jak se chováme k lidem, kteří připravují budoucí generace, tedy k učitelům. Národ, který si neváží pedagogů, si nebude moci vážit sám sebe.

Kantoři bohužel musejí ztrácet čas množstvím nepedagogické činnosti a výuka je až na posledním místě. Preferují se nekoncepční projekty, kvůli nešťastnému způsobu implementace inkluze, která je sama o sobě určitě krokem správným směrem, se navíc ještě zvýšila zátěž učitelů a administrativa. Pro společné vzdělávání ale musí být vytvořeny správné podmínky: například třída s menším počtem žáků, kvalifikovaný asistent...

A to otevírá další velký problém našeho školství, a to je způsob financování škol takzvaně na žáka. Školy jsou nuceny udržovat na studiu i ty studenty, kteří studijní předpoklady nemají, což se zpravidla projeví až při nezvládnutí maturity. Celý systém se tak výrazně deformuje a vede mnohdy ke snižování nároků na znalosti.

Žádné komentáře:

Okomentovat