12.6.18

FAQ: Udělování souhlasu s využitím asistenta pedagoga krajským úřadem

Krajský úřad Moravskoslezského kraje informuje ředitele a ředitelky škol, že pro využití asistenta pedagoga v termínu od 1. září 2018 již není nutné žádat krajský úřad o udělení souhlasu.

Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli,

vzhledem k častým dotazům na udělování souhlasu s využitím asistenta pedagoga krajským úřadem od 1. 9. 2018 sdělujeme:
Zákonem č. 101/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ze dne 8. 3. 2017 byl od 1. 9. 2018 zrušen odst. 11 § 16 školského zákona, který zní „Navýšení finančních prostředků poskytovaných na činnost školy ze státního rozpočtu podle § 161 až 163 z důvodu využití asistenta pedagoga je možné pouze, pokud dalo k využití asistenta pedagoga v daném případě souhlas ministerstvo v případě škol zřizovaných ministerstvem nebo registrovanými církvemi nebo náboženskými společnostmi, kterým bylo přiznáno oprávnění k výkonu zvláštního práva zřizovat církevní školy, nebo krajský úřad v případě ostatních škol.“

Na dotaz zaslaný MŠMT jsme obdrželi odpověď, že pokud činnost asistenta pedagoga začne škola poskytovat až v období po 1. 9. 2018, je souhlas ve smyslu § 16 odst.11 školského zákona nadbytečný.

V souvislosti s uvedeným Vám oznamujeme, že pro využití asistenta pedagoga v termínu od 1. 9. 2018 již není nutné žádat krajský úřad o udělení souhlasu.

S pozdravem

PhDr. Libuše Josieková
referent správy škol a školských zařízení
odbor školství, mládeže a sportu

Krajský úřad Moravskoslezského kraje
28. října 117
702 18 Ostrava
telefon: 595 622 348
e-mail: libuse.josiekova@msk.cz

1 komentář:

Jana Karvaiová řekl(a)...

Koukám, že se někdo probudil. podobně, jako s se žádostí o IVP. Když si představím, tu skvadru lidí, co tam nahoře dělají a nevšimnou si těchto paskvilů, je mi zle.

Okomentovat