14.6.18

Českým školám v digitalizaci ujíždí vlak a chybí jízdní řád

Změnu má přinést nové pojetí výuky informatiky ve školách. Není však stanoven termín, kdy se má začít podle právě dokončeného moderního kurikula vyučovat. Oddalování termínu však nenutí školy měnit současnou situaci v personálních i technických kapacitách.


Česká společnost nebude konkurenceschopná, pokud nezajistíme vyšší dotaci informatiky ve školách a smysluplné využívání digitálních technologií se nestane součástí výuky dalších předmětů. Současný obsah informatiky obsah informatiky na ZŠ je platný beze změny od roku 2005, kdy se ještě používaly faxy a v rodinách bylo podstatně méně počítačů připojených k internetu. “Nový obsah, tak zvané Rámcové vzdělávací programy (RVP), vzniká velmi slibně, měl by mít větší časovou dotaci a umožní učitelům informatiky seznámit děti s programováním či základy informačních systémů. Chybí ovšem stanovení termínu, aby se mohly školy na změnu připravit,” říká Tamara Kováčová z EDUin, kde koordinuje projekt Otevřené vzdělávání.

“Ministerstvo by se mělo k novým RVP postavit čelem a sdělit, jaké budou upravené časové dotace a cíle vzdělávání, od kdy budou moci školy podle nových programů učit a od kdy to pro ně bude závazné. Zároveň s tím je potřeba představit konkrétní plány podpory, o kterou se školy budou moci při zavádění změn opřít. Bez toho školy nemohou svůj rozvoj účinně plánovat. Většina je katastrofálně nevybavená po stránce technické i personální. Bez systematické vnější pomoci se situace jejich žáků nezlepší,” říká za Jednotu školských informatiků Dan Lessner.

Zatímco se všude řeší nástup Průmyslu 4.0, postupná automatizace, robotizace či využívání umělé inteligence, českým školám a potažmo České republice ujíždí vlak: “V roce 2014 vláda schválila Strategii digitálního vzdělávání do roku 2020, velmi zdařilý a realistický dokument, jak připravit ve školách děti na digitální současnost. Změna kurikula informatiky je v něm popsána, ale Strategie se plní jen nedostatečně a se zpožděním. Je zcela nepochopitelné, že ministerstvo školství i vládu nechává zcela klidnými, že školy nepřipravují děti na současný a budoucí pracovní trh,” doplňuje Tamara Kováčová.

7 komentářů:

Radek Sárközi řekl(a)...

Všiml si někdo z expertů, že nové zpracování ICT je naprosto nekompatibilní se stávajícími RVP ZV, takže není možné ho do nich začlenit a bude se muset počkat do roku 2021 na celkovou revizi RVP?

Nicka Pytlik řekl(a)...

Českým školám v digitalizaci ujíždí vlak

Že ujíždí vlak?
To spíš předloni uleděla Entrprájz.

krtek řekl(a)...

Je zcela nepochopitelné, že ministerstvo školství i vládu nechává zcela klidnými, že školy nepřipravují děti na současný a budoucí pracovní trh.
Co to? Najednou Eduin mluví o pracovním trhu? A co učiliště? A Svaz průmyslu?

Zdeněk NUTZ řekl(a)...

Prosím to nové pojetí, to je to co tu kdysi někdo vyvěsil, jako že už pro něj připravuje učebnice? Takové to prázdné tlachání, že žák rozpozná chybu v algoritmu a tak. To zase půjdeme k opačné zdi a všichni budeme programovat?
Můžete to sem vyvěsit i s tou hodinovou dotací?
Pokud někdo nedá do osnov matematiky Excel, tak já ho budu v informatice učit a basta. A to nedá, neboť učitelé to neumí, sveřepě se tomu brání a teď se hlavně bude maturovat z rovnic o šesti neznámých a zkracování a na třetí mínus b na šestou. Do toho derivace a integrály. Ala taková kontingenční tabulka s procenty, ta se asi maže ne chleba. Běžte se podívat do libovolné firmy, co vlastně musí takový zaměstnanec umět z matiky a co musí vědět a umět na počítači. Kam zmizela třeba taková vektorová a rastrová grafika, nebo střih videa? To se bude učit ve výtvarce, nebo kde?
A když se přidají hodiny ICT, tak kde se vezmou? Copak jde přefouknutý rozvrh nafukovat? To jako třetí jazyk, třetí tělocvik, branná výchova a kdy ví co ještě a děti si mají brát do školy spacáky?

Zdeněk Sotolář řekl(a)...

Nové pojetí si mohou strčit za klobouk do té doby, než bude zajištěna obměna počítačů, školní ajťák na plný úvazek a především učitelé připravení takové pojetí odučit.

Zdeněk NUTZ řekl(a)...

To je právě to. Změna nějakých RVP v Informatice bez změny celého pojetí výuky v ostatních předmětech je úplně k ničemu. Souhlasím s navýšením hodin informatiky hlavně na druhém stupni a na SŠ, ale ne proto, abychom tam učili hromadně scratch a ještě podle nějaké přihlouplé učebnice, jak jsem viděl. Nic proti projektu Scratch, ale jako náplň předmětu? Tak vy to chcete i těm dětem, která v tom programují už dávno zprotivit? Tak s chutí do toho. Jsou věci, které jsou prostě o prozkoumávání, zkoušení, každý svým a úplně jiným tempem, každý trochu něco jiného. To je i programování. Prostě to nejde učit jako dějepis. Jenže na tohle současná škola prostě nemá. A není to jen vybavení a znalosti učitelů. Ti nemusí mít dodnes ani ECDL, na rozdíl například každého úředníka v zemědělství.
Tak otevřete si sešity, napište si dnešní datum, téma Programování. Za A Druhy programovacích jazyků, historie programování. Příští týden písemka. Už to vidím. nakonec nic nového. I Word jsem viděl učit s křídou na tabuli. Před 15 lety. A dnes, je něco jinak?

Nicka Pytlik řekl(a)...

do osnov matematiky Excel... Word jsem viděl učit

Pytlici by velmi prosili: tabulkový procesor, textový editor, tvořič prezentací, editor grafiky, správce databází, komprimátor... a tak nějak podobně. Jakože ne oxeroxovat, ne zazipovat, ne vygůglit, ne luxovat, ne, ne, ne.

Okomentovat