27.6.18

Causa odměňování pedagogických pracovníků Církevní konzervatoře Opava: podle názoru školských odborů je postup nezákonný

Minulý týden jsme publikovali Vyjádření odvolaného ředitele Církevní konzervatoře Opava Petra Rajnohy ze dne 9. června 2018. Požádali jsme o vyjádření k postupu zřizovatele této školy Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a Českomoravský odborový svaz pracovníků školství.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky potvrdilo, že se causou zabývá na základě podnětu od pedagogů a členů Odborové organizace Církevní konzervatoře v Opavě z 6. června a v současnosti způsob odměňování v uvedené škole prověřuje. O výsledku pak bude MŠMT informovat nejdříve stranu, která podnět podala.

Odpověděl nám i předseda Českomoravský odborový svaz pracovníků školství František Dobšík, z jehož dopisu vybíráme:

Za vykonanou práci přísluší zaměstnanci mzda, plat nebo odměna z dohod. Církevní školy odměňují mzdou (§ 109 zákoníku práce). To znamená, že za práci vykonanou v pracovním poměru či na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr jim náleží mzda nebo odměna z dohod a nikoliv jen minimální mzda a odměna podle autorského zákona. Postup popsaný ve vyjádření bývalého ředitele školy je podle našeho názoru nezákonný.

Přímá pedagogická činnost není autorským dílem a při poskytování minimální mzdy musí být respektován nejen zákoník práce, ale i nařízení vlády č. 567/2004 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí., ve znění pozdějších předpisů, zejména ustanovení § 2 o zaručené mzdě, není-li mzda sjednána v kolektivní smlouvě.

Pedagogičtí pracovníci se mohou proti postupu zaměstnavatele bránit tak, že podají podnět ke kontrole příslušnému Inspektorátu práce na nedodržování právních předpisů o odměňování zaměstnanců, popřípadě se mohou bránit proti porušování zákonů soudní cestou.


(zvýraznění redakce)

Žádné komentáře:

Okomentovat