6.5.18

Ze sociálních sítí: Říká se tomu střelit se do vlastní nohy...

Ondřej Šteffl píše: "Je skutečně pozoruhodné, že mnozí odpůrci Hejného metody z vysokoškolského prostředí ve svých postojích vycházejí ze svých zkušeností z výuku na VŠ, např. "Zejména v posledních pěti letech se rapidně zhoršují znalosti a dovednosti absolventů středních škol z matematiky a statistiky" Petr Sodomka nebo "K vysokoškolskému studiu učitelství se hlásí poměrně málo absolventů středních škol. Jsou to povětšině ti horší. Řada z nich má podprůměrné znalosti a dovednosti, a to jak obecné, tak v předmětech, které hodlají studovat. S malou nadsázkou: neumí číst, psát a počítat." (Jindřich Bečvář). Podobných příkladů lze nalézt mnoho.

Rád bych proto připomněl, že první učebnice podle Hejného metody pro 1. třídu vyšly v roce 2007. Čili žáci, kteří takovou výukou prošli, mohou být dnes nejvýše ve druhém ročníku střední školy. To, s čím se tedy na VŠ setkávají, je výsledek výuky podle tradičních.
"

4 komentáře:

Nicka Pytlik řekl(a)...

A není to tak, že to jsou ani ne tak odpůrci Hejného metody, jako spíš kritici dlouhodobého porevolučního odklonu od původního, propracovaného a účinného způsobu výuky matematiky? Trend znectívání matematiky, její úlohy v profesním životě a ve společnosti vůbec je zřejmý, cílený a setrvalý, a to všelijakými pomatenci a zaprodanci zcestných idejí, kteří se chvástavě pasují do pozice odborníků na vzdělání, konzultantů a auditorů. Pálí po všem, co umí pořád ještě trojčlenku a procenta. Představa množství nebo pořadí v nějaké poziční číselné soustavě je pro dnešní budoucí elity národa nepřekonatelný problém.
Pak to dopadá tak, že validační komise nerozeznají rozdíl mezi hláskou a písmenem, protože nejsou schopny vnímat ani rozdíl mezi číslem a číslicí...

Nicka Pytlik řekl(a)...

Adeptce na letošní superstááár nejdou ruční práce a nesnáší matematiku. A to jakože fakt! Chtělo by se říci, že prototyp současné gymnazistky. Věřme, že zpěv ji uživí. Právě dospívala. A fakt excelentně. Pytlici se úplně rozechvěli. Čert matiku vem...

Nicka Pytlik řekl(a)...

Právě dospívala.

Jakože pěvecky dospívá tak usilovně, až dospěje rázem.
Však pytlíkům rozumíme, že?

krtek řekl(a)...

Kdyby pan Šteffl byl v obraze, věděl by, že ti samí lidé vznášeli kritický hlas už v roce 2007: http://kdm.karlin.mff.cuni.cz//akce2/vyzva/vsem.htm
A že tedy nejde o nic jiného, než neustálé připomínání, že:
1) vzdělání samo do hlavy nevleze,
2) plody přináší práce,
3) bez základů není nástavby,
4) čím více hodin na zbytečnosti, tím méně hodin na podstatné věci,
5) po 11 letech reformy jsme na tom stejně, jako na začátku, jenom
6) společná část maturitní zkoušky nám to potvrzuje.
Nějak mi to připomíná ten vtip s Kohnem, co mu umírají slepice, a rabínem, který mu předkládá nové a nové návrhy řešení. A když umře poslední slepcie, rabín zalituje: "A já měl ještě tolik pěkných návrhů."

Okomentovat