28.5.18

Šárka Mrázová: Západ takovou síť hudebních škol nemá, můžeme být na co hrdí, říká šéfka asociace ZUŠ

Česko je výjimečné vynikajícím průměrem a sítí základních uměleckých škol. V evropských zemích se sice hraje výborně, ale jen ve špičce, říká v rozhovoru pro Aktuálně.cz Jindřiška Kudrlová, prezidentka Asociace základních uměleckých škol a ředitelka ZUŠ v Písku.

Z rozhovoru v Aktuálně.cz vybíráme:

Kdy se v Česku začala síť "zušek" vlastně budovat?

Umělecké vzdělávání má v českých zemích dlouholetou tradici. Počátky uměleckého vzdělávání sahají až do 17. století. Působení vynikajících kantorů v 18. století a vznikem městských hudebních škol v 19. století byla založena tradice organizovaného hudebního vzdělávání v českých zemích.

Počet hudebních škol se v době 1. republiky stále rozšiřoval a tehdy byl nad těmito školami stanoven i odborný dohled školní inspekce. Po druhé světové válce byl zaveden jednotný typ hudebních škol. V 60 letech 20. století se tyto školy transformovaly na lidové školy umění, ve kterých postupně vznikaly další obory - taneční, výtvarné a literárně-dramatické.

V době tzv. normalizace význam těchto škol poklesl zařazením mezi školská zařízení. Teprve novelizace školského zákona po roce 1989 vrátila lidovým školám umění jejich původní statut školy a dala jim i dnešní název - základní umělecká škola. V současné době jsou základní umělecké školy součástí systému na sebe navazujícího uměleckého vzdělání.

1 komentář:

Nicka Pytlik řekl(a)...

Počátky uměleckého vzdělávání sahají až do 17. století.

Jakože ještě před Marii Terezii? To snad ani nelze myslet vážně!
Tady snad už chybí jen, aby vyšlo najevo, že se v hudebních školách děti ty skladby učí hrát také zpaměti. Nejsou ty školy zaměřeny příliš na výkon, dril v hraní podle not, v daném tempu a podle přesného prstokladu? Snad nemusí děti cvičit i doma po podpoleních v době svého volna? Mají tam děti s ádéhádé také svoje asistenty? A jak probíhá inkluze dětí bez hudebního sluchu? Co kompetence k celoživotnímu hraní? A bufety?
A jak to mají s hudebkami ve Finsku? Bude výhledově i nějaký kulatý stůl?

Okomentovat