24.5.18

Unie školských asociací CZESHA: Nesouhlasíme s odkladem tzv. „reformy financování regionálního školství"

Kateřina Valachová publikovala na sociálních sítích Facebook a Twitter usnesení Národní rady Unie školských asociací ČR CZESHA k projednávanému poslaneckému návrhu novely školského zákona, která odkládá účinnost reformy financování škol. Na webu Unie školských asociací ČR CZESHA dokument stále není.

Usnesení Národní rady Unie školských asociací ČR CZESHA z jednání ve dnech 15. 5. - 16.5.2018

Unie školských asociací ČR - CZRSHA přijata následující usnesení:

Národní rada Unie školských asociací CZESHA

zásadně nesouhlasí s odkladem tzv. „reformy financování regionálního školství" a trvá na tom, aby byla zahájena od 1. 1. 2019 s plným finančním pokrytím.

Hlasováni: Z 11 přítomných členů - pro hlasovalo 11, proti 0, zdržel se 0.

Národní rada Unie školských asociací CZESHA

trvá na minimálním navyšení platů pedagogických pracovníků o 15 od 1. 9. 2018.
%, a to nejpozději

podporuje myšlenku odměňováni pracovníků ve školství dle jedné 12stupňové tabulky a trvá na navýšení platů všech pracovníků ve školství o 15 % od 1. 1. 2019.

Hlasováni: Z 11 přítomných členů - pro hlasovalo 11, proti 0, zdržel se 0.

Národní rada Unie školských asociací CZESHA je znepokojena pomalým a neprůhledným průběhem revizi RVP a nabízí aktivní spolupráci v této oblasti.

Hlasování: Z 11 přítomných členů - pro hlasovalo 11. proti 0, zdržel se 0

Národní rada Unie školských asociací CZESHA

opakovaně nesouhlasí s možnosti opakování přijímací zkoušky.

doporučuje na základě statistických výsledků společnosti CZVV přehodnotit možnost konání přijímacích zkoušek v prvním kole přijímacího řízení ve dvou termínech. Výsledky jednotlivých žáků se u opakovaných testů výrazně nelišily od výsledků z prvního termínu.

Hlasování: Z 11 přítomných členi - pro hlasovalo 11, proti 0, zdržel se 0.

Národní rada Unie školských asociací CZESHA

vyzývá předsedy jednotlivých asociaci, aby u nominovaných členů v krajských radách ověřili, zda mají zájem o aktivni práci v ni. Informaci následně předají předsedovi NR CZESHA Jiřímu Zajičkovi do 30. 6. 2018.

Hlasování: Z 11 přitomných členi - pro hlasovalo 11, proti 0, održel se 0.

Zapsala: Mgr. Romana Studinková Oveřil: Ing. Jiří Zajiček

Rytiřsko 15. 5. - 16. 5. 2018

Ing. Zajíček
předseda Národní rady Unie školských asociací ČR CZESHA

1 komentář:

Radek Sárközi řekl(a)...

CZESHA měla i usnesení proti kariérnímu řádu, ale pak ho podporovala...

Okomentovat