5.5.18

Stanovisko Ministerstva zdravotnictví k omlouvání absencí žáků ošetřujícím lékařem

Podle § 22 odst. 3 pism. d) zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, jsou povinni dokládat důvody nepřítomnosti žáka ve vyučováni zákonní zástupci dítěte v souladu s podmínkami stanovenými školním řádem. Omluveni nepřítomnosti žáka tedy provádí zpravidla zákonný zástupce žáka, kdy zákon v ustanoveni 50 odst. 1. ukládá doložit tyto důvody nejpozději do tří kalendářních dnů od nepřítomnosti žáka (obdobně u zletilých studentu).

Zákon dále upravuje možnost uvolnění žáka z některých předmětu (rovněž na žádost zákonného zástupce), přičemž uvolněni z předmětu tělesná výchova je podmíněno lékařským vyjádřenim.
Poznámka redakce: Ve stanovisku se poukazuje na Metodický pokyn k jednotnému postupu při uvolňování a omlouvání žáků z vyučování, prevenci a postihu záškoláctví, který vydalo MŠMT nikoli v roce 2014, jak uvádí stanovisko Ministerstva zdravotnictví , ale již v roce 2002, tedy před vydáním školského zákona z roku 2004.

Stanovisko nám zaslal Josef Zemek, děkujeme!

9 komentářů:

Ygrain řekl(a)...

Rozumím tomu dobře, že potvrzení lékaře můžu požadovat pouze u absencí delších tří dnů? Takže u 1-2 denní absence dvakrát týdně mám dělat co?

V. řekl(a)...

Ministerstvo zdravotnictví ve svém stanovisku zamlčelo odstavec 4 článku II uvedeného metodického pokynu:
(4) Ve zcela výjimečných, individuálně stanovených případech (především v případě časté nepřítomnosti žáka nasvědčující zanedbávání školní docházky) může škola požadovat jako součást omluvenky potvrzení ošetřujícího lékaře, resp. praktického lékaře pro děti a dorost, o nemoci žáka i v případě nepřítomnosti, která nedosahuje délky uvedené v odstavci 2.

Ovšem nevím, zda tento metodický pokyn ještě platí.

Vladimír Stanzel řekl(a)...

Pokud je mi známo, je součástí práce lékaře i vedení zdravotnické dokumentace. Když jdu na vyšetření, kontrolu atd., musím zaměstnavateli odevzdat potvrzenou propustku, v případě nemoci či hospitalizce průkaz práce neschopného. Nikdo se nad tím nepozastavuje, nikdo neprotestuje. Tak proč sakra dětští lékaři, resp. jejich sestry, nemůžou máchnout razítkem a dát potvrzení do ŽK/SP? Jsou nějakou superelitou? Lékařskými Übermenschi?

Ygrain řekl(a)...

Jo, tohle mi taky pije krev. Čas od času, když se některý student podivuje, "vo co gou", že už zase nebyl ve škole a neoznámil, co s ním je, zeptám se ho, co myslí, že by následovalo, kdybych se bez oznámení nedostavila do práce. Škola je příprava na povolání a domnívám se, že k té přípravě neodmyslitelně patří povinnost a zodpovědnost.

Zdeněk Sotolář řekl(a)...

Jednou mi žák donesl potvrzení, že nemůže na slunce. Tak jsem mu sdělil, že nepojede na výlet, kde na něho bude s velkou pravděpodobností svítit slunce. Obratem donesl potvrzení, že na výlet může. Pro lékaře jsme jen h.... v trávě.

Ygrain řekl(a)...

Na každou svini se vaří voda. Jednomu kryla absence matka, zdravotní sestra. Kryla mu je tak dlouho, až synek ve třetím ročníku propadl a při opakování nafasoval tři nedostatečné. Bye-bye.

Nicka Pytlik řekl(a)...

Absenci žáka omlouvá jeho zákonný zástupce. Je-li žák plnoletý, omlouvá si ji sám. Konec, tečka. Když byli pytlici zřejmě omylem třídními učiteli, vnímali to omlouvání absence a jeho evidenci pouze jako doklad skutečnosti, že rodiče vědí, kde se jejich dítě průběžně nalézá.
Vypadá to skoro jako u pytliků na pedagogické radě. Učitelé se pídí po tom, jestli žáci nejsou ve škole oprávněně. Normální ale je nebýt ve škole v jakémkoli věku. Zvláště pak, když odborníci na vzdělání, konzultanti a auditoři už nesčíslněkrát prokázali, že děti chodí do školy nerady, protože je to tam nebaví, neboť se tam bifluje jako za rakouskauherska. Nebaví je dokonce chodit i do školy, do které kdyby se nedostali kvůli těm zatraceným přijímačkám, měli by naprosto zkažený ale úplně celý zbytek života, protože by jej prý strávili střídavě na ulici a na pracáku.
Je nad slunce jasnější, že za nedostatek motivace těch nebohých dítek mohou, kdo jiný než učitelé. Tak by pytlici vřele doporučovali se v tom ve vlastním zájmu moc neštourat.
Přesto se pytlici zeptají tak, jak činí na těch pedagogických radách. Čím nebo v čem žák svojí nepřítomností učitele omezuje, nebo dokonce poškozuje? To by pytliky doopravdy zajímalo. Ze svojí dlouholeté učitelské zkušenosti vědí ti pytlici, totiž, že žák, který není ve škole, přinejmenším neprudí. A jestli ve škole žák je, a nebo není, je čistě jeho věc, nebo jeho rodičů.
Prý to není výchovné. Oponují vždy místní odborníci na výchovu dětí a mládeže. Pytlici jsou naopak přesvědčení, že to právě výchovné je, a to hodně až velmi.

Eva Adamová řekl(a)...

Jo, jo, taky říkám už leta, že někteří žáci by se měli omlouvat za to, že do školy chodí, a ne za to, že do školy nechodí.

Pytlík řekl(a)...

Neomlouvá, dokládá důvody nepřítomnosti

Okomentovat