16.5.18

MŠMT: Nová podpora žáků-cizinců po nástupu do základní školy

Národní institut pro další vzdělávání (NIDV) připravuje nové formy podpory pro žáky-cizince po jejich nástupu do základního vzdělávání v ČR.První novou službou je tzv. adaptační koordinátor, který bude žáku-cizinci k dispozici po dobu prvních dvou týdnů od jeho nástupu do školy, s cílem pomoci mu s adaptací na nové kulturní i školní prostředí. Adaptační koordinátor seznámí žáka se školními právy a povinnostmi, s běžným režimem vyučovacího dne včetně rozvrhu, možností stravování, školní družiny a odpoledních zájmových aktivit, ale také se zažitými zvyklostmi v českém kulturním prostředí a s fungováním třídního kolektivu. Rovněž žáku-cizinci pomůže s prostorovou orientací ve škole. Adaptační koordinátor se bude též částečně či kompletně podílet na realizaci výuky základů českého jazyka jako druhého jazyka v prvních dvou týdnech přímo ve škole a současně žáku‑cizinci ve spolupráci se školou pomůže zajistit bezplatnou výuku českého jazyka jako druhého jazyka po skončení adaptačního období. Adaptačním koordinátorem bude přednostně pedagogický pracovník dané školy, v případě potřeby jím může být i externí pedagogický pracovník s minimálně středoškolským vzděláním ukončeným maturitní zkouškou. Služby adaptačního koordinátora budou hrazeny z prostředků NIDV. Zahájení poskytování služeb adaptačních koordinátorů je plánováno na začátek školního roku 2018/2019, pilotně byl projekt spuštěn již v dubnu 2018.

Další novinkou je poskytování tlumočnických a překladatelských služeb pro školy přijímající žáky-cizince, kteří v dané škole plní povinnou školní docházku. Tyto služby budou určeny pro komunikaci školy se žákem-cizincem a jeho rodinou či zákonnými zástupci nebo pro překlad dokumentů, které rodič či zákonný zástupce žáka předkládá škole při nástupu a v průběhu školní docházky, případně pro překlad potřebných školních dokumentů, formulářů, pokynů či informací pro žáky-cizince a jejich blízké. Krajští koordinátoři NIDV zajistí poskytnutí překladatelských a tlumočnických služeb zdarma, ve všech krajích ČR. Krajská centra podpory se rovněž zabývají síťováním poskytovatelů překladatelských a tlumočnických služeb a mohou zprostředkovat kontakty na tlumočníky či překladatele v příslušném kraji. Poskytování těchto služeb bude zahájeno na začátku školního roku 2018/2019, pilotně je aktivita realizována již od května 2018.

Více informací o výše uvedených službách je k dispozici na webových stránkách NIDV: cizinci.nidv.cz.

2 komentáře:

Nicka Pytlik řekl(a)...

Tak to máme koordinátor adaptace, koordinátor inkluze, koordinátor vzdělávacího programu, koordinátor ict, koordinátor enviromentální výchovy, koordinátor olympiád, koordinátor skutečně zdravého stravování, koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví, koordinátor přivítaných rodičů, koordinátor Hejného metody, koordinátor demokracie ve škole, koordinátor motivace žáků, koordinátor školní atmosféry... Zapomněli pytlici kromě koordinátora koordinátorů ještě na nějakého koordinátora?

Nicka Pytlik řekl(a)...

Pytlici si právě přečetli příspěvek pana poste.restante, takže ještě koordinátor GDPR.

Okomentovat