25.5.18

Michal Podzimek: Narcismus ve výchově a vzdělání

V důsledku procesu individualizace se postmoderní společnost stala svědkem významného hodnotového posunu. Tradiční koncepce vzdělávání se v tomto smyslu také jeví jakožto problematická. Škola se stala jednou z nejdůležitějších sociálních institucí, ve které tráví žák svůj čas v roli obsluhovaného klienta, uspokojovaného v jeho potřebách. Tento druh vztahu podporuje fenomén narcismu, který deformuje postoj k vnějšímu světu. Vybrané studie americké provenience ukazují pedagogický pohled na narcistický fenomén jako na nový trend, protože kulturní narcismus je součástí současné transformace západní společnosti a v budoucnu se může stát i fenoménem globálním. Studie se snaží podpořit promýšlení realizace dalších pedagogických výzkumů vzdělávání, které jsou na evropské úrovni velmi potřebné.
Tato práce je licencována pod licencí Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Převzato z časopisu Pedagogická orientace.
1 komentář:

Nicka Pytlik řekl(a)...

Teď jsou pytlici poněkud zmateni.
To je špatně nebo dobře? Jakože sebeuvědomění, autonomie...
Tak snad narcistická výchova a koordinátor narcismu. Příkladů narcistické praxe všude dost.
A jak to mají ve Finsku?

Okomentovat