6.5.18

Anna Kottová: Úlet těžkého kalibru, studenty válcoval jako mukly v base, hodnotí kontroverzní přednášku adiktolog

Dlouholetý pracovník věznice Valdice Pavel Kuřátko válcoval žáky na své přednášce v Semilech jako mukly v base. Tak pro server iROZHLAS.cz hodnotí video s urážkami a vulgarismy přednosta kliniky adiktologie Všeobecné fakultní nemocnice a 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy Michal Miovský. Nazvání studenta blbcem je pak podle něj „úlet těžkého kalibru“. Podobné přednášky byly prý populární před dvaceti lety a moderní prevence vypadá jinak.

Z článku na iROZHLAS.cz vybíráme:

Je podle vás takováto přednáška přínosná?
Dnes se snažíme upouštět od tohoto typu programu. Frontální přednášky nejsou příliš efektivním způsobem prevence. Takto se dnes prevence opravdu nedělá. Typ frontální přednášky, pro takovýto počet posluchačů a tímto způsobem je prevence, kterou jsme dělali v první polovině devadesátých let.

Proč se od této formy upouští?
Protože to nefunguje. Na děti to nemá jakýkoli pozitivní dopad. Víme to, protože to dnes již umímě měřit a také měříme. Frontální přednášky jako typ preventivního programu mají velmi malý účinek, co se týká užívání návykových látek u dětí. Rodiče a škola jsou spokojení, že se něco dělá, ale na děti to moc velký efekt nemá.

V prevenci u dětí fungují programy, které se dělají v malých skupinách a dlouhodobě. Efektivní jsou například nácviky sociálních dovedností a posilování dovedností seberegulace. Potřebujete na ně ale vyškolený personál, tedy pedagogy s potřebnou průpravou a zkušenostmi. A samozřejmě to není na jednu hodinu. Takováto věc se dělá systematicky během celého školního roku a napříč celou základní školou. A do prevence musí být zapojeni též rodiče.


1 komentář:

Nicka Pytlik řekl(a)...

úlet těžkého kalibru

Dnes je úletem, když se učitel na žáky zamračí, natož aby třeba zvýšil hlas. To si i jinak otrlé žactvo kecne na zadek v usedavém pláči. Ponížit dítko povytažením obočí je vnímáno jako dokonané profesní selhání.
S případným srovnáním do latě se děti mnohdy setkávají až v pracovním procesu, tedy ve značně pokročilém stavu dospělosti. Ke svojí škodě nutno zdůraznit

Okomentovat