31.5.18

Ze sociálních sítí: Mistrovství v přípravě taháků

Na gymnáziu se u nás taháky nedělaly, ale když jsem přišel na strojní fakultu, nestačil jsem se divit: spolužáci měli na tahácích i řešení kvadratické rovnice. A dokonce i v taháku na fyziku po absolvování dvou zkoušek z matematiky a dvou z deskriptivní geometrie...


Michaela Bůnová: Odvolání šéfa Cermatu má jen uklidnit veřejnost, říká „šéf češtinářů“

Cermatu se ze dne na den zdvojnásobila práce, počet lidí však zůstal stejný, vysvětluje předseda Asociace češtinářů Josef Soukal, proč je podle něj odvolání šéfa centra Jiřího Zíky kvůli dvěma chybám v testech nesmyslné. „Pracovali jsme dnem i nocí, lidé v centrále Cermatu běžně přespávali,“ popisuje Zíka pracovní zátěž.

EDUin: Je nutné uvolnit učitelskou profesi VŠ vzdělaným

V současnosti je ve vnějším připomínkovém řízení návrh novely zákona 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících. Záměr MŠMT rozšířit kvalifikační předpoklady pro vstup do učitelské profese pouze ve prospěch učitelů odborného výcviku (mistrů) na učilištích a středních odborných školách je nedostatečný. Okolnosti vyžadují rozšíření možností vstupu do učitelské kvalifikace pro všechny stupně škol a jejich zaměření.

Kroměřížský.Deník.cz: Tady ne. Rodiče v Kroměříži nevolí školy podle bydliště

Přihlásit své dítě do nejbližší základní školy? S tím na obyvatele Kroměříže nechoďte. Rodiče si totiž pečlivě vybírají, kam svého potomka přihlásí a vzdáleností se neomezují: letos jich tak víc než polovina zvolila pro své děti jinou školu, než tu příslušnou podle místa bydliště. Celkem se do kroměřížských základních škol se na příští školní rok zapsalo do první třídy 268 dětí z města a místních částí.

Hana Košťálová: Co si má učitel počít s novými poznatky o člověku?

Záznam z konference "Úspěch pro každého žáka 2018 – Co (ne) víme o člověku“ konané 24. dubna 2018 v Centru současného umění DOX, Praha.

Denně se dočítáme, co nového zjistili vědci o tom, jak se my lidé učíme, co nás motivuje k neustálému duševnímu pohybu, jak fungují naše mozky, co nám prospívá, aby naše mysl zůstala svěží a otevřená i po vstupu do školy a pak až do pozdních let. Co si z té záplavy rychle zastarávajících poznatků může odnést učitel, který chce, aby každý jeho žák měl šanci prožít ve škole úspěch?

Jiří Mach: U maturit letos přibyly chytáky, stres i chyby škol

Ani po sedmi letech státní maturity se studenti při zkoušce nezlepšují, ale spíše zhoršují. Není jasné, zda za to může nekvalitní výuka ve školách, zhoršující se studenti, anebo těžší státní testy. Podle odborníků za tím mohou být i chytáky v zadáních a víc stresu při vyplňování. „Dětem chybí základní matematické dovednosti,“ řekl Jiří Zíka, odvolaný šéf Cermatu. Tato instituce maturity připravuje. Poukázal na úlohu, kterou dostali deváťáci u státních přijímacích zkoušek.

Petr Šabata: Proč nedá Andrej Babiš učitelům jednoduchou platovou tabulku?

Jak velký malér jsou výsledky maturit? A učí se matematika dobře? Jak to myslí Andrej Babiš s převedením některých středních škol pod resortní ministerstva?


Školy mohou s nadanými pracovat i bez „papíru“

Nadační fond Qiido nově od letošního roku spustil poradnu pro rodiče i školy. Diagnosticko-poradenské služby dosud využily desítky rodin s nadprůměrně intelektově nadanými dětmi z celé ČR. Z 52 vyšetření zaměřených na diagnostiku IQ bylo u 30 dětí potvrzeno mimořádné intelektové nadání. Drtivá většina rodičů se na poradnu obrátila z důvodu specifického chování jejich dětí. Qiido poradna zajišťuje diagnostiku ve školním i rodinném prostředí a pomáhá s intervencí i nastavením podmínek ve školách po celé ČR.

30.5.18

MŠMT: Ministr představil na tripartitě návrh změn reformy financování škol

Reforma financování regionálního školství by mohla být rozložena do dvou let, školy by se díky tomu lépe připravily na změny. Pozměňovací návrh poslance Ivo Vondráka dnes Radě hospodářské a sociální dohody pro vzdělávání a lidské zdroje (tzv. malá tripartita) představil ministr školství, mládeže a tělovýchovy Robert Plaga. Pokud bude už od ledna 2019 zajištěno posílené financování na vyrovnání mezikrajových rozdílů mezi školami a další peníze navíc pro mateřské školy, MŠMT návrh podpoří.

Zdeňka Musilová: Jak (ne)učit matematiku: problematická Hejného metoda je dobrý byznys

Učím na jedné nejmenované střední škole v Teplicích matematiku. Většina děti k nám přichází s tím, že matematiku nemají rády. Některým už jen při vyslovení toho slova naskáčou pupínky. Obecně se děti snaží matematice za každou cenu vyhnout. Když z ní má někdo špatné známky, zpravidla si sežene potvrzení z pedagogicko-psychologické poradny, že je dyskalkulik, případně že má jakoukoliv jinou dis-abilitu, a je vystaráno. Výuka matematiky ovšem stojí především na osobnosti toho, kdo ji učí. Kvalitní učitel si své postupy dokáže najít sám.

CERMAT: Agregované výsledky maturitních zkoušek 2018 - jaro

Centrum pro zjišťování výsledků ve vzdělávání publikovalo agregované výsledky didaktických testů společné části maturitní zkoušky jarního termínu 2018. Ve zveřejněné prezentaci naleznete souhrnné údaje o úspěšnosti maturantů v didaktických testech v časové řadě, porovnání úspěšnosti v didaktických testech a profilové zkoušce v časové řadě, podíly volby předmětů druhé povinné zkoušky v časové řadě a údaje o výsledcích v českém jazyce, matematice a angličtině (čistá úspěšnost, procentní skór) - souhrnné výsledky a výsledky v rámci jednotlivých oborových skupin.

Lucie Jarkovská: Ohrožují soukromé školy rovný přístup ke vzdělávání v České republice?

Článek diskutuje aktuální téma rostoucího rodičovského zájmu o soukromé mateřské a základní školy v České republice. V posledních několika letech došlo k výraznému nárůstu objemu soukromého sektoru ve vzdělávání. V roce 2017 zaujalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy rezervovaný postoj k zápisu nových subjektů do rejstříku škol, což vyvolalo výrazný mediální ohlas. Tato studie nabízí reflexi veřejné diskuse na toto téma a analyzuje argumenty, které v ní zazněly v souvislosti s naplňováním ideálů rovnosti, redukce sociálních nerovností a upevňování sociální koheze ve vzdělávání. Zamýšlí se nad rizikem prohlubování vzdělanostní segregace dětí v důsledku rodičovského kulturního kapitálu aktivovaného skrze volbu školy.

Ze sociálních sítí: Každý druhý politik mele o přidávání učitelům, a realita: Něco narvou do tarifů, ale ředitelé nemají na osobní...

Václav Klaus ml. cituje na sociální síti Facebook z došlého e-mailu: "V pondělí na naší pravidelné provozní poradě jsem musel všem zaměstnancům sdělit, že až do odvolání všem zastavuji nenárokovou složku platu, protože letos nás kraj prostě vzal u huby. Nedalo mi to a volal po ostatních ředitelích a krajích a vypadá to všude obdobně. Nemusím Ti říkat, že všichni zaměstnanci samozřejmě řádně nasr…".


Jiří Karen: Dějepis nesmí být pouhým závodem v memorování

Konzervativní pojetí výuky dějepisu s důrazem na paměťovou reprodukci faktů neodpovídá požadavkům dnešní doby, kdy jsou veškerá fakta na dosah jednoho kliknutí. Co chybí, je hlavně umění s fakty pracovat.

Karolína Vaverková: Odvolání ředitele Cermatu? Jen pro uklidnění veřejnosti, říká šéf Asociace češtinářů

Kvůli chybám, které se objevily v letošních maturitních testech z češtiny a přijímacích zkouškách na střední školy, skončil šéf Cermatu Jiří Zíka. V úterý ho odvolal ministr školství v demisi Robert Plaga (nestr. za ANO). Podle předsedy Asociace češtinářů Josefa Soukala je odvolání Zíka nesystémové opatření a pouze k uklidnění veřejnosti. Zíku navíc nahradí analytička Michaela Kleňhová. Její podpis přitom figuruje pod dokumentem, který bezchybnost testů potvrzoval.

DVTV: Většina učitelů učí špatně, matematiku bych vůbec nezkoušel a špatné známky zrušil, říká Čapek

Ze vzdělávání je čtyřletá olympiáda, která končí jedním závodem, státní maturita vše unifikuje, žáci se spolu nemají měřit maturitou. Vzdělávání má být o nadšení a energii, a ne o strachu ze špatných známek a neúspěchu, říká Robert Čapek, pedagog a školní psycholog. Dodává, že na státní škole je učitel učící moderně terčem posměchu kolegů a často i nevraživosti vedení. Vzdělanost podle něj neleží jen kolem povinné maturity z matematiky, naopak by matematiku vůbec nezkoušel, žáci prý potřebují hlavně dovednosti a to, co je připraví na život. Pedagogické fakulty selhávají, učitelé neodvádí dobrou práci ve třídě, rezignovali prý na lepší veřejné školství.

Adéla Skoupá: Digitální vzdělávání se v Česku nebere vážně. Probíhá závod v populismu, peníze se neinvestují, kam by měly, kritizuje exministr Pilný

Vládní strategie digitálního vzdělávání se zoufale nedaří naplňovat. "Vzdělání není dlouhodobě prioritou žádné vlády," kritizuje exministr financí a nyní zmocněnec pro oblast digitálního vzdělávání na ministerstvu školství Ivan Pilný. Česko jako průmyslová země bude přitom velmi citelně postižené ztrátou pracovních míst, která jsou v sektoru výroby. "Model, kdy chodíte deset nebo dvacet let do školy a pak z toho 40 let žijete, je pryč. Je potřeba se vzdělávat pořád. Digitální vzdělávání je nástroj, jak rychle a levně reagovat na potřebné dovednosti," říká Pilný.

Karel Steigerwald: Maturita přináší růže a svévolná rozhodnutí ministra bez důvěry. Bůh s námi!

Maturitní otázky z češtiny byly věru zábavné. Žáci měli doplnit slovo do ustáleného spojení „… růže přináší“. Kdo napsal čas, propadl. Podle komise měl napsat správné trpělivost. Ale zasáhl ministr a rozhodl, že čas je také správně.

DVTV: Zika skončí jako ředitel Cermatu. Dojde k přehodnocení výsledků testu z českého jazyka, říká Plaga

Řediteli Cermatu děkuji za jeho dosavadní působení, systém státních maturit je unikátní a osm let fungoval, teď je ale čas na změnu. Jiřího Ziku vystřídá Michaela Kleňhová, říká ministr školství Robert Plaga. Ministerstvo školství uzná u jedné z úloh v didaktickém testu z českého jazyka i druhou odpověď. U 43 žáků dojde i ke změně známek, dodává náměstek ministra školství Václav Pícl.

29.5.18

Michaela Bůnová, Michaela Pavlisová: Odvolání Zíky je na místě, souhlasí odborníci. Podle Klause jsou problémy jinde

Ministr školství Robert Plaga v úterý odvolal šéfa Cermatu Jiřího Zíku kvůli chybám v maturitních testech i přijímacích zkouškách. Většina oslovených odborníků s rozhodnutím souhlasí, ačkoli někteří vidí problém v celém systému a upozorňují, že konec Zíky v čele Cermatu nepříznivý stav nenapraví.

MŠMT: Ministr Plaga odvolal kvůli chybám ve zkouškách ředitele Cermatu

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy Robert Plaga odvolal ředitele Cermatu Jiřího Zíku. Důvodem byly chyby při jednotných přijímacích zkouškách na střední školy a v maturitním testu z českého jazyka, které Cermat organizoval. Od 1. června bude do funkce ředitelky Cermatu jmenována dosavadní ředitelka sekce analýz a vnějších vztahů Cermatu Michaela Kleňhová. Ta už loni uspěla ve výběrovém řízení na ředitele Cermatu, původně měla do funkce nastoupit od prosince 2018.

Šárka Mrázová: Šéf Cermatu: Maturity jsou mé dítě, odvolání by mě mrzelo. Studentka druhé řešení našla na Wikipedii

Nejde o chybu, druhé řešení je sporné, komentuje šéf Cermatu Jiří Zíka přehodnocení správné odpovědi na jednu z otázek v maturitním testu z češtiny a kritiku na adresu autorů testu odmítá. Nejde přitom o první problém, chyba už byla i v přijímacím testu na střední školy. Zíka připouští, že ministr školství Robert Plaga, který na úterý svolal k maturitám tiskovou konferenci, má "výsostné právo" ho odvolat. Osobně by mu to ale bylo líto, systém maturitních zkoušek označuje za "své dítě". Ve funkci má beztak skončit v prosinci, kdy ho má vystřídat analytička Michaela Kleňhová, která loni v listopadu uspěla ve výběrovém řízení.

Radio Praha: Učitelé chtějí závazný plán navyšování mezd

Politici by měli podle učitelů přijmout místo slibů závazný a kontrolovatelný plán zvyšování platů pedagogů. Víc peněz by mělo jít nejen na tarifní platy, ale i na osobní ohodnocení. O financování českého školství diskutovali v Senátu zástupci odborů, škol, ministerstev a samosprávy. Setkali se na veřejném slyšení k petici "Za kvalitní podmínky pro vzdělávání".


MŠMT: Posudky Nezávislé odborné komise jaro 2018

Nezávislá odborná komise (NOK) je poradním orgánem MŠMT při vyřizování žádostí žadatelů o přezkoumání výsledků hodnocení maturitní zkoušky. V komisi jsou zastoupeni odborníci na vzdělávání, testologii, metodiku a didaktiku předmětů z akademické obce a odborníci z Národního ústavu pro vzdělávání, kteří posuzují soulad obsahu didaktických testů s obsahem katalogů požadavků ke společné části maturitní zkoušky.

Andrej Babiš: Učitelům do čtyř let 45 tisíc měsíčně!

Naše vláda se rozhodla investovat tak jako žádná jiná v historii této země. Do vás, do vašich rodičů, do vašich dětí, do kvality vašich životů. Proto budeme investovat do školství tak, aby průměrný měsíční plat našich učitelů byl 45000 Kč měsíčně. Chceme zvednout atraktivitu školství a motivovat učitele. Jen tak budou naše školy vychovávat kreativní, odvážné a schopné studenty.

Kateřina Valachová: Česká cesta pro školy. Místo díků kopance

Žádný rozumný člověk nemůže zpochybnit, že české školství je podfinancované. Rozumný. Jsou i tací, co s rádoby státotvorným výrazem ve tváři povídají o přidávání jen těm dobrým učitelům.

EDUin: Maturita bez chyb vyžaduje dvě nenákladná opatření

EDUin žádá ministra školství, aby doporučil Cermatu publikovat u každé maturitní úlohy, co má úloha ověřovat a proč jsou jednotlivé položky odpovědi (ne)správným řešením.

Další chyba v maturitním testu, na niž upozorňuje tiskovou zprávou MŠMT, ukazuje, že opravdu je nutné zabývat se tím, co jednotlivé maturitní úlohy ověřují, a žádat po autorech úloh, aby zdůvodňovali jednotlivé položky odpovědi. Pak by se výrazně snížilo riziko podobných chyb. Dvě taková opatření znovu navrhujeme.

Michaela Bůnová: Půjdeme s ní, hrozí učitelé hromadnými výpověďmi kvůli odvolání ředitelky

Zastupitelé středočeské obce Kojetice odvolali ředitelku tamní základní školy, přestože její funkční období má skončit až za rok. Učitelé nechápou proč a hrozí, že pokud ředitelka odejde, půjdou s ní. Na kauzu jako první upozornilo rádio Impuls.

28.5.18

Ze sociálních sítí: Sliby, sliby, sliby...!

Senátor a ředitel gymnázia Jiří Růžička komentuje veřejné slyšení k petici „Za kvalitní podmínky ve vzdělávání“, které proběhlo dnes v Senátu: "Chmury a lehká deprese se vznášely ve vzduchu, ale myslím, že to je ještě o něco horší. Při mediální masáži a neustálém připomínání hranice 130 % průměrného platu pro učitele v roce 2021, se jaksi nemluví o tom, že to je celostátní průměrná mzda a ne mzda vysokoškoláků..."

Televize Seznam: Dočkají se někdy učitelé slibovaného navýšení platů?

V hlavní zpravodajské relaci Televize Seznam v pondělí 28. května 2018 byl hostem Radek Sárközi, prezident Pedagogické komory, z.s.. Tématem byly sliby na zvýšení platů učitelů.

Vít Tomis: CERMAT musí být zrušen

V pondělí 28. května 2018 zveřejnil ministr Plaga informaci o přehodnocení výsledků maturitního testu. Na stránkách CERMAT, respektive NovaMaturita.cz, v době psaní toho příspěvku ještě žádná informace není, ale do škol již přišel e-mail z CERMATu podepsaný Jiřím Zíkou.

Vladimír Barák: Ministrovi došla trpělivost, tvůrce státních maturit končí

Nejdříve pochybení v jednotných přijímacích zkouškách na střední školy, teď i zásadní chyba ve státních maturitách z českého jazyka. Ministrovi školství Robertu Plagovi (za ANO) došla trpělivost s ředitelem Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání (CERMAT) Jiřím Zíkou. Podle informací TÝDNE.CZ si tvůrce jednotného státního testování zítra odnese z ministerstva své odvolání.

Ze sociálních sítí: Obědy zdarma podle 65-70 % MŠ, kde loni byly, zlepšily docházku, socializaci a výsledky chudých dětí

Daniel Prokop komentuje dnešní článek na iDNES.cz: "Někdy fakt nevím, proč to zas nejde. Obědy zdarma podle 65-70 % MŠ, kde loni byly, zlepšily docházku, socializaci a výsledky chudých dětí. Negativa (stigmatizace) nastávají pod očekávání. Podpora veřejnosti obrovská. V zahraničí to funguje."Ministr školství rozhodl o přehodnocení výsledků maturitního testu

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy Robert Plaga rozhodl o přehodnocení výsledků maturitního testu z českého jazyka a literatury. V jedné z otevřených otázek totiž byly dvě možné správné odpovědi namísto avizovaného jediného správného řešení uvedeného v klíči odsouhlaseném validačními komisemi. Cermat nyní vystaví žákům, kterých se změna hodnocení týká, nové výpisy testů a části z nich pak budou vydána i nová maturitní vysvědčení.

Václav Klaus ml.: (Tradiční) debakl u maturit

Více než pětina uchazečů propadla z matematiky. Další čtvrtina měla čtyřku. Skoro polovina uchazečů – tedy neumí z matematiky lautr nic.

Radek Sárközi: Školství o žebrácké holi aneb 25 let planých vládních slibů o prioritě bez peněz

Vzdělávání je pro politiky vždy prioritou číslo jedna. Připomínají to především před volbami. A velmi často je tato věta součástí programových prohlášení vlád. Tím ale veškeré snahy obvykle končí. Pokud nahlédneme do programových prohlášení všech vlád od vzniku samostatné České republiky, většinou v nich najdeme jen obecné fráze. V oblasti školství jsou cíle formulovány velmi vágně a konkrétními závazky ohledně jeho financování se v nich šetří jako šafránem.

Martin Jaroš: Systém, ve kterém skoro polovina zkoušených dostane čtyřku nebo pětku, není zdravý systém

Z komentáře na sociální síti Facebook vybíráme: "Nechci tu používat silná slova, už jsme z toho všichni unavení. Řeknu to takhle. Systém, ve kterém skoro polovina zkoušených dostane čtyřku nebo pětku, není zdravý systém. Vykládejte si, co chcete, ale tohle není v pořádku. Naše výuka matematiky - a kdyby jen matematiky - nešlape a od zavedení jednotných maturit se vůbec nezlepšila. Buď se nám najednou začaly rodit blbé děti, nebo je škola 13 let připravuje na maturitu špatně, nebo jsou ty testy nesprávně nakalibrované pro různé druhy škol. Jiné možnosti nejsou."

Český rozhlas: Asistenti pedagogů jsou nejnákladnějším opatřením inkluze. ‚Je to velká pomoc,‘ pochvaluje si učitelka

V některých vyučovacích hodinách už na děti není jen jeden učitel. Zhruba polovina českých kantorů se ve vyučování setkává s pomocí asistenta pedagoga. Jde vůbec o nejnákladnější opatření v rámci inkluze. Podle České školní inspekce ale spolupráce s učiteli není vždy tak účinná, jak by měla být.


Otevřený dopis České středoškolské unie: odmítáme levnou jízdu za horším vzděláním vol. 2

 

Šárka Mrázová: Západ takovou síť hudebních škol nemá, můžeme být na co hrdí, říká šéfka asociace ZUŠ

Česko je výjimečné vynikajícím průměrem a sítí základních uměleckých škol. V evropských zemích se sice hraje výborně, ale jen ve špičce, říká v rozhovoru pro Aktuálně.cz Jindřiška Kudrlová, prezidentka Asociace základních uměleckých škol a ředitelka ZUŠ v Písku.

MŠMT: OP VVV spustí nový web

Již tento pátek 1. června se spustí nové webové stránky Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV). Nabídnou moderní odlehčený design, přehlednější informace i responzivitu webu.

Dům zahraniční spolupráce vyhlašuje 10. ročník fotosoutěže

Letošní téma navazuje na Evropský rok kulturního dědictví. Prohledejte své archivy a podělte se s ostatními o své zdokumentované zážitky s kulturním dědictvím Evropy! Třináct vítězných fotografií bude uveřejněno v kalendáři Domu zahraniční spolupráce pro rok 2019. Snímky do soutěže je možné vkládat do 9. září 2018.

MŠMT podpoří zážitkové vzdělávání v muzeích i v příštím roce

Program na podporu zážitkového vzdělávání bude pokračovat i v příštím školním roce. Žáci ze dvaasedmdesáti základních škol celé České republiky tak budou dál moci navštěvovat muzea, památníky, skanzeny, hrady a zámky v rámci pokusného ověřování projektu „Vzdělávací programy paměťových institucí do škol“.

Martin Ťopek: Ministři chtějí navíc sto třicet miliard korun. Schodek rozpočtu tak může být podobný jako v krizovém roce 2009

Začala příprava státního rozpočtu na příští rok: požadavky všech ministerstev přesahují plánovaný schodek o 130 miliard korun. Pokud by se tedy mělo vyhovět všem požadavkům, vzrostl by deficit téměř na čtyřnásobek. Podle opozice by se vláda v demisi měla snažit spíše snižovat deficit. Před uvedeným postupem varuje i Národní rozpočtová rada.

Kateřina Valachová: Návrh na vydání zákona, kterým se mění některé zákony ve školství a zákon 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů

Poslední týdny a měsíce jsem z nemalé části trávila s učiteli a řediteli škol a diskutovala o tom, co byste vy, lidé ze školní praxe, potřebovali dostat do legislativy z věcí, které nakonec neprošly třeba v zákoně o pedagogických pracovnících, ve školském zákoně, v zákoníku práce a podobně.


Bořivoj Brdička: Jak se stát expertem?

Článek se věnuje popisu změn, které souvisí s budováním schopností potřebných k dosažení úrovně experta v oborech využívajících současný technologický pokrok.

Radka Hrdinová: Miliony na školní obědy chudým dětem jsou, kraje o ně ale nejeví zájem

Celkem 400 milionů mohou kraje až do roku 2020 využít na zaplacení školních obědů sociálně slabým dětem. Během posledních čtyř let ale využily jen něco málo přes 60 milionů. Některé regiony si o tyto peníze z evropských fondů dosud neřekly vůbec. Ministerstvo práce a sociálních věcí pro miliony z projektu obědů do škol už hledá jiné využití.

27.5.18

Petr Kolman: Soukromé věci nemusí být přece hned špatné aneb Nebojme se privátních škol

Někdy je až s podivem, jak i skoro třicet let po sametové revoluci, ovládá mysl mnohých hluboce zakořeněná antipatie k soukromému vlastnictví a soukromému podnikání. Ano, jde nepochybně o neblahé (nepřímé) dědictví minulosti, které se v české kotlině de facto přenáší z generace na generaci. Příkladem může být mj. soukromé vysoké školství. Někdy jsem až překvapen, s jakými předsudky jinak relativně inteligentní lidé přistupují k privátnímu (nejen vysokému) školství.

Martin Krynický: Stav školství v Čechách a na Moravě ve školním roce 2007/2008

Publikujeme deset let staré zamyšlení nad některými stesky nad úrovní českého školství učitele matematiky a fyziky Martina Krynického, autora online učebnic matematiky a fyziky pro základní a střední školy. Jeho zamyšlení bylo reakcí na tehdejší kritiku prudkého poklesu úrovně studentů vysokých škol ze strany vysokoškolských pedagogů. Ti kladli často vinu tehdy začínající reformě základního školství, která byla spojena s náhradou osnov Rámcovými vzdělávacími programy. Autor se pokusil důvody zhoršení shrnout do jedné věty: Dnešní škola se snaží méně talentované méně motivované hůře připravené studenty naučit za horších podmínek větší množství informací než dříve. Položme si otázku, co se za posledních deset let ve školství změnilo?

Ze sociálních sítí: Pedagogický vývoj, který dovolí dosáhnout 100% úspěch u maturity

Dotazník: Spolupráce asistenta pedagoga s učitelem

Tereza Humhalová, studentka Pedagogické fakulty UK, pracuje na ročníkové práci, ve které má zahrnutý i dotazník pro asistenty pedagoga. Žádá asistenty pedagoga, zda byste si našli chvilku času a online dotazník vyplnili.

Barbora Loudová: Neúspěšní maturanti posílají odvolání, přišlo už přes 1275 stížností. Uspěje jen zlomek

Na ministerstvo školství ve velkém přicházejí odvolání od neúspěšných maturantů. Zatím přišlo 1275 žádostí o přezkum, ke konci minulého týdne jich přitom ještě bylo pouze 70. Nespokojení maturanti mohou posílat žádosti do 4. června.

Jindřich Sýkora: Žáci z Přimdy slaví se svým projektem věnovaným Karlovi IV mezinárodní úspěchy

Již v minulém školním roce se žáci ze Základní školy v Přimdě zapojili do česko-slovinského eTwinningového projektu Wir bauen Brücken.

Právo: Matematika drtí žáky učilišť i průmyslových škol

Nároky státní maturity z matematiky jsou neúnosné nejen pro žáky nástavbových studií, těžce se s ní potýkají i mnohé střední odborné školy. Některé sice z povinnosti skládat maturitu z matematiky v roce 2022 budou vyňaty, ale problémy mají i školy technického zaměření. A o těch se ani nepochybuje, že by jejich absolventi neměli zkoušku z matematiky dělat.

Kateřina Perknerová: Povinná maturita je cesta zpátky, říká ředitel gymnázia a senátor Jiří Růžička

Vystudovaný češtinář a tělocvikář Jiří Růžička učí čtyřicet pět let, z toho čtyřicet na Gymnáziu Jana Keplera v Praze 6, kde je od roku 1990 ředitelem. Jeho škola je jednou nejúspěšnějších v republice a chlubí se řadou absolventů, kteří patří ke špičkám ve svých oborech.

26.5.18

Reakce Zastoupení Evropské komise v ČR na článek MF Dnes s názvem „Focení jen se souhlasem“

Stanislav Biler: Stát opět selhal, maturitu nezvládl ani na osmý pokus

Tragické pokusy testovat děti pomocí státní maturity by mohlo ukončit jednoduché řešení: zrušení takové zkoušky.

Kulatý stůl SKAV a EDUin na téma: K jakým hodnotám vychovává dnešní škola? (videozáznam)

Kulatý stůl SKAV a EDUin na téma "K jakým hodnotám vychovává dnešní škola?" se konal ve čtvrtek 17. května na Pedagogické fakultě UK v Praze. Cílem kulatého stolu je hledat odpovědi na otázky: Jak se projevuje, k jakým hodnotám vychovává škola? Je to vědomé nebo nevědomé působení? Jací lidé vyrostou z dnešního způsobu vzdělávání? A jak moc to má škola ovlivňovat? Co s tím, když není soulad mezi rodinou a školou? Jak učitel ovlivňuje osvojování postojů dětí? Jak se projevuje, že škola určitými hodnotami žije?


Peter Gavora: Čtení dětem v rodině: výzkum důvodů, parametrů a praktik

Tato empirická studie popisuje situaci čtení dětem v rodině. Cílem bylo zjistit důvody, proč rodiče dětem čtou, frekvenční parametry čtení a čtenářských praktik rodičů a dětí. Výzkumný soubor tvořilo 240 respondentů – rodičů, jejichž děti navštěvovaly mateřskou školu. Výzkumným nástrojem byl dotazník s 52 položkami agregovanými do 17 proměnných. Zjištěné základní parametry čtení dětem jsou vesměs příznivé. Většina zkoumaných rodičů čte dětem frekventovaně, dostatečně dlouho a číst začala v průměru před druhým rokem věku dítěte. Děti ve velké většině zkoumaných rodin vlastnily 30 nebo více knih. Byly zjištěny silné rozvojové a emocionální důvody pro dítě. Rodiče při čtení facilitují porozumění, podporují uvažování o postavách příběhu a stimulují dítě k vlastní naraci obsahu. Slabší je podpora pregramotných činností, tedy aktivit s písmeny, slovy a čísly. Specifický aspekt této studie spočíval v nahlížení na dítě z hlediska aktérství, tedy dítětem iniciovaného a realizovaného konání. Děti z tohoto výzkumného souboru projevovaly o čtení dosti velký zájem, v dyádě čtení se chovaly proaktivně, produkovaly vlastní verze příběhů a své rodiče při čtení monitorovaly.