28.4.18

Vyjádření MŠMT k jednotným přijímacím zkouškám

Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (Cermat) zjistilo, že v jedné z úloh jednotných přijímacích zkoušek na střední školy existovaly dvě možnosti řešení namísto avizované jediné správné odpovědi. Dojde proto k přehodnocení výsledků jednotné přijímací zkoušky u testu z českého jazyka a literatury pro 2. řádný termín na osmiletá gymnázia.

V uvedené úloze byla kromě správné odpovědi B, původně uváděné v klíči správných řešení, správná také odpověď C. Někteří žáci tak mohou získat navíc bod oproti původnímu hodnocení. Školy, u kterých se změna v hodnocení může dotknout celkových výsledků přijatých uchazečů, Cermat ještě dnes večer kontaktoval. Přepočtené výsledky jsou již dnes v informačním systému.

„Uvedená chyba nás mrzí a omlouváme se žákům, rodičům i učitelům. Budu důrazně požadovat nejen prošetření, jak mohlo k takové systémové chybě dojít, ale i nápravu celé situace. V pondělí budeme dotčené školy informovat, jak dále postupovat při vyhlášení celkových výsledků přijímacího řízení,“ uvedl ministr školství, mládeže a tělovýchovy Robert Plaga. Uvedenou chybu neodhalila ani validační komise Cermatu, ani Nezávislá odborná komise.

Cermat nyní provádí generování výsledkových dokumentů všech uchazečů o obory osmiletých gymnázií. Po tomto přepočtu budou dotčeným školám nově v informačním systému CERTIS vystaveny výpisy výsledků a vygenerovány opravené záznamové archy. Kompletní opravená výsledková dokumentace bude v Informačním systému CERTIS k dispozici v sobotu 28. dubna 2018 ráno.

Žádné komentáře:

Okomentovat