17.4.18

Stanovisko organizátorů konference „Nové metody ve výuce matematiky?“

Stanovisko organizátorů konference konané 14. února 2018 v Matematickém ústavu AV ČR pod záštitou Mgr. Václava Klause, předsedy Výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR.


Stanovisko organizátorů konference „Nové metody ve výuce matematiky?“

konané 14. února 2018 v Matematickém ústavu AV ČR, Žitná 25, Praha 1, pod záštitou Mgr. Václava Klause, předsedy Výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

Konference sledovala dva cíle.

1. Odborné posouzení Hejného metody výuky matematiky 

Jsme přesvědčeni, že:

  • plošné zavádění jakékoli metody je mimořádně škodlivé; svědčí o tom dlouhodobé zkušenosti od nás i ze zahraničí
  • tzv. Hejného metoda (prezentovaná na webu, v učebnicích a příručkách pro učitele) prohlubuje závislost učitelů na jednotných metodických pokynech a návodech
  • je zásadně nesprávné a škodlivé trivializovat roli odborné zdatnosti učitele v daném předmětu a spoléhat jen na pedagogické dovednosti

2. Zdůraznění nezastupitelné role jednotlivých učitelů ve vzdělávacím procesu a hledání cesty k jeho výraznému zlepšení 

Jsme přesvědčeni, že je třeba revidovat Strategii vzdělávací politiky ČR, zajistit kvalitní přípravu kariérního řádu učitelů a v této souvislosti zejména:

  • výrazně zvýšit platy učitelů a zajistit jejich pravidelnou valorizaci v návaznosti na průměrné měsíční mzdy v nepodnikatelské sféře
  • posilovat prestiž a společenské postavení učitelů
  • požadovat od učitelů vysoce profesionální výkon učitelské profese a soustavné další vzdělávání
  • zásadně inovovat systém dalšího vzdělávání učitelů
  • zpřísnit podmínky přijímání studentů na učitelská studia a zkvalitnit zejména jejich odbornou přípravu v jednotlivých předmětech

Ne změny učebních osnov, ne změny školních řádů, ne změny kompetencí všeho druhu, pouze zvýšení standardu a odborných znalostí učitelů může zajistit kvalitní školství.

Doc. RNDr. Jindřich Bečvář, CSc., prof. RNDr. Vlastimil Dlab, DrSc., F.R.S.C., RNDr. Josef Kubát, RNDr. Jiří Rákosník, CSc.

3 komentáře:

Ondřej Šteffl řekl(a)...

"plošné zavádění jakékoli metody je mimořádně škodlivé; svědčí o tom dlouhodobé zkušenosti od nás i ze zahraničí".

Ano, to je naprosto přesné. Po 40 let jsme zde měli jednotné učebnice zaváděné pod patronací Jednoty matematiků a fyziků. Všeobecně stále rozšířené transmisivní metody výuky za Rakouska-Uherska zavedené a za totality Jednotou opakovaně potvrzované a, jak vidno, stále prosazované, přetrvávají bohužel ve většině škol dodnes.

Jak je uvedeno na jejich stránkách http://vyukamatematiky.math.cas.cz/:

Všichni jsou nespokojeni:

žáci a studenti
rodiče
učitelé
školy vyšších stupňů
zaměstnavatelé

Vzhledem k tomu, že výuka podle Hejného metody jen výjimečně pokročila na druhý stupeň a obecně ji využívá maximálně 20 % učitelů, je zřejmé, že výše uvedené svědčí zejména o mimořádné škodlivosti tradičních transmisivních metod.

Nicka Pytlik řekl(a)...

svědčí zejména o mimořádné škodlivosti tradičních transmisivních metod

Kolik těch metod je? Asi tak... A jak se ta která jmenuje?
Pytlici nikdy podle žádných učebnic neučili. Ani ty základně školní počty ne. A tak ani nedokáží posoudit, do jaké míry ovlivňuje taková knížka způsob práce v hodině. Oni si ti pytlici ani nedokáží představit, jak by to ta učebnice dokázala.
Ale je pravdou, že transmisivní metoda pytliky docela zaujala. Jakože metoda zkopetentnění, která je přenositelná v prostoru a čase na žáky různých schopností a povah. Je o až tak univerzální metodě k dispozici nějaká literatura? Do důchodu dva roky, ještě by se něco pozvládalo.
Pytlici znají transmisi tak akorát ze Star Treku. Tam je vyloženě nadchl ten varp pohon. Hele, zdroj studijní energie založený na výběrovém rozptylu všech hodnot. Není to skvělé?

mirek vaněk řekl(a)...

Pan doktor Šteffl se poněkud mýlí. Jednak asi nechce kritizovat učebnice jednoty, které hrály rozhodující roli ve vzdělávání od konce 19. století do nástupu komunistů k moci v roce 1948. Pokud chce kritizovat učebnice po roce 1948, měl by si uvědomit, že ty nevydávala JČMF, ale SPN. Členové JCMF na nich mohli spolupracovat.
Transmisivní škola, je předávání hotových poznatků. A to možná bylo za našich prababiček, kdy měli břidlicovou tabulku, kde si pravdy zapsaly a do druhého dne naučili. V okamžiku tištěné učebnice už tento přístup ustupuje. Navíc v matematice je teno přístup nejméně výrazný. Pokud si někdo myslí, že žáci mají všechny své znalosti objevovat, tak to nemá smysl ani komentovat.
No a kdyby se podíval do stovek učebnic matematiky pro základní školy(se kterými nemá JČMF nic společného), zjistil by, že spousta je mizerných a plých chyb. Že nesahají starým propracovaným učebnicím ani po kotníky.
To, že skupinka akademiků uspořádá akci, která je sporná, neznamená, že má pravdu. Napadáním Hejného teorie neprokázala její škodlivost. Otevřela jen problém ověřování teorií. Chybí zde řádný pedagogický a hlavně didaktický výzkum. Kdo by to platil. To není záležitost na 3 roky placená z ESF.
Hejného metoda některým žákům vyhovuje a jiným ne. Tak jako každá metoda. A určitě má své limity. Jako každá metoda.
Ale cílem všech by měl být vzdělaný žák.

Okomentovat