19.4.18

Ondřej Šteffl: Zamítnutí novely o odkladu reformy financování je pro české školství tragédií

Pokud se novelou schválená reforma opravdu od 1. ledna 2019 spustí, bude to mít tyhle tři velmi závažné důsledky:
  1. Vzrostou nepředvídatelně nároky na státní rozpočet. Bude třeba až o 10 % víc učitelů, z čeho se jim pak bude přidávat?
  2. Je to nevyzkoušený model financování. Nevíme, jak budou školy, ředitelé úřady, obce na změnu financování reagovat. Chybí data!
  3. Zcela určitě to povede k dramatickému nárůstu podílu drop-outu, který se už tak zvyšuje v souvislosti se státní maturitou, viz materiály analytického oddělení MŠMT.

Dnešní systém financování škol, trochu zjednodušeně řečeno, normativem podle počtu žáků má sice vady, ale je efektivní, přehledný a úsporný a má i další přednosti. Namísto toho, aby se opravily vady, prosadila předchozí vláda nepromyšlenou změnu celého principu s nedohlédnutelnými následky. Od 1. 1. 2019 mají být školy financovány podle, zase velmi zjednodušeně, odučených hodin. Nebo jinak řečeno, podle toho, jaké potřeby vykáží. Bude to rozhazovačné socialistické a zcela nepřehledné financování. MŠMT argumentuje tím, že to všichni ve školství podpořili. Jak by ne, když všichni očekávají, že dostanou více peněz. Důvodná zpráva mluví o 2,5 až 5 mld. ročně navíc. Současný ministr už počítá s 13 mld.

Ty půjdou na nové, ne nutně nezbytné výkony, na více odučených hodin, na které bude potřeba více učitelů. Tím se ovšem omezí či zastaví více než žádoucí zvyšování platů učitelů.

Rozdělování peněz ve školství se stane nepřehledným a nepředvídatelným. MŠMT v současnosti hledá, jak celý systém regulovat, vzhledem ke složitosti a rozsahu systému to pokládám za marné.

Co je nejhorší a zcela asociální. Nový systém také povede k „vyhánění“ nepohodlných, slabých žáků ze vzdělávání. Viz důvodová zpráva k zákonu, kde se to téměř otevřeně přiznává.

To je zcela nepochopitelný a zřejmě výhradě specifikcy český přístup. Normální a rozumná reakce každé rozvinutí země je: Co tedy uděláme, abychom slabým žákům pomohli. Jsou málo motivovaní? Jak je budeme motivovat? Něco neumí? Jak je to doučíme? Mají jiný problém? Jaký? Jak jim pomůžeme? A na to poskytují státy dodatečné finanční prostředky. Např. v USA se náklady na jednoho žáka v různých státech USA se liší až trojnásobně, více méně podle toho, jaký je tam podíl problematických žáků.

My, namísto abychom hledali a financovali podporu žáků, nastavujeme sytém tak, aby pro školy bylo výhodné se slabých žáků zbavovat. Vzdělávací a zejména sociální dopady takového opaření mohou být velmi vážné. Mj. se takto dramaticky zvýší tzv. drop-out, což je mj. jedno z cílových kritérií EU pro školství.

Zde zcela souhlasím s VKmladším, že zamítnutí novely je pro české školství tragédií.

Komentáře jsou zde.

3 komentáře:

Vít Tomis řekl(a)...

Nový systém také povede k „vyhánění“ nepohodlných, slabých žáků ze vzdělávání.

To nevadí. Stát se přece postará... Viz

https://www.mpsv.cz/files/clanky/28476/Metodicka_prirucka_pro_kuratoty_pro_deti_a_mladez.pdf

např. str. 116 dole:
V případě, že dítě na svém rozhodnutí nestudovat střední školu ani nepracovat přes veškeré poskytnuté informace i pomoc a podporu trvá, je nezbytné zajistit mu pomoc a podporu v systému sociálního zabezpečení

Nicka Pytlik řekl(a)...

Nový systém také povede k „vyhánění“ nepohodlných, slabých žáků ze vzdělávání.

Tady je na místě spíš otázka, kdo by takové žáky vyháněl? Scio školy snad? A jak by je mohl vyhnat, když se ti žáci vyhnat nenechají. Vyloučit ze studia pro nekázeň nelze, je-li žák ukázněný, a pro nedostatečný prospěch taky ne, pokud žák studuje řádně. Jakože vyhánění žáků ze školního ráje, neb uhryzli z jablka zkompetentnění?
Pravdou ale zůstává, že kdykoli se v poslední době cokoli zavedlo, vyšlo co nevidět najevo, že to zavádění bude potřebovat i nějaké peníze, a že ty peníze nejsou, prostěěě, protože se prošustrovaly už na něco ještě troubovitějšího. Viz inkluze.

mirek vaněk řekl(a)...

"My, namísto abychom hledali a financovali podporu žáků, nastavujeme sytém tak, aby pro školy bylo výhodné se slabých žáků zbavovat."

To je ale překvapení. Zato v dnešním systému se školy o slabé žáky vyloženě rvou.
Výběrová gymnázia nám přetahují učně, aby získaly ty obrovské peníze na tyto žáky.

Okomentovat