13.4.18

MŠMT: Experti hodnotili naplňování Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2020

U příležitosti zveřejnění externího hodnocení dosavadního naplňování Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2020 (Strategie 2020) se ve čtvrtek na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze uskutečnil odborný seminář. Hlavními tématy semináře byly tři klíčové priority ​Strategie 2020: snižování nerovností ve vzdělávání, podpora kvalitní výuky a učitele jako jejího klíčového předpokladu a odpovědné a efektivní řízení vzdělávacího systému.

Členové expertní skupiny na semináři představili výsledky vyhodnocení naplňování Strategie 2020 v polovině její platnosti, ​přičemž tato hodnotící zpráva byla dvanáctičlenným expertním týmem zpracováno v průběhu roku 2017. "Seminář představuje podrobnější prezentaci odborneho hlediska na dosavadni naplnovani Strategie, ktere pripravila skupina expertu. Tyto vystupy prinaseji pro MSMT dulezite poznatky pro další směřování Strategie 2020," uvedl státní tajemník MŠMT Jindřich Fryč.

Expertní tým považuje strategické priority vymezené ve Strategii 2020 nadále za vysoce relevantní a stále aktuální. Stejně tak hodnotící tým považuje za relevantní většinu specifických cílů a navržených opatření. Experti MŠMT dále doporučili zásadně zlepšit kvalitu řízení v oblasti vzdělávání na všech úrovních a komunikaci mezi všemi aktéry. Ministerstvo by rovněž mělo obrátit pozornost k oblastem, které jsou velkou výzvou pro vzdělávací politiku v budoucím období a které bude třeba dále rozpracovat.

V návaznosti na proběhlý seminář MŠMT následně plánuje intenzivně jednat se všemi klíčovými aktéry vzdělávací politiky a v rámci přípravy nové strategie, popř. aktualizace Strategie 2020, uskutečnit další akce, například kulaté stoly či diskuzní panely.

Stručné shrnutí Hodnocení naplňování Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2020

Hodnocení naplňování Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2020

Záznam ze semináře k externímu hodnocení naplňování Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2020.

Více také na webu Vzdělávání2020.cz.

Prezentace ze semináře ke stažení zde:2 komentáře:

Nicka Pytlik řekl(a)...

Jestli tam nebyl konzultant Feřtek a auditor Kartous, tak to ale doopravdy nemá cenu.
Ztracený čas.

mirek vaněk řekl(a)...

Ale právě proto se to dá číst. A jsou tam naznačeny problémy, které opravdu jsou.

Okomentovat