5.4.18

Jirka Březina: Jako průvodce brněnské ScioŠkoly bych rád na pár věcí zareagoval

Jirka Březina reaguje na sociální síti Facebook na příspěvek Terezy Hrubé: "Jsme otevření diskuzi, návštěvám, osobním setkáním. U nás se toho hojně využívá, zrovna dnes těch návštěv proběhlo několik. Co ale není pouze o otevřenosti je diskuze o tom, "jak se to v té škole má dělat" - a to je jiná písnička. Tady do hry vstupuje mnoho proměnných a i když si na mnoho věcí necháme sáhnout a je možné s námi diskutovat, tak na mnohé požadavky není možné přistoupit. Např. tvrzení, že žák NENÍ zodpovědný za své vlastní vzdělání a ta zodpovědnost náleží pouze učiteli (či výhradně jemu), pak nejde než nesouhlasit, jelikož bychom tím popřeli prazáklad všech našich přesvědčení. A v tento moment říkám, je smutné, že se na to přichází po půl roce a více zkušeností. Tohle se má vědět a akceptovat již po prvním pohovoru."

Vážená paní Hrubá,

jako průvodce brněnské ScioŠkoly bych rád na pár věcí zareagoval. Mým cílem tu není někoho přesvědčovat o správnosti konání našich škol. Jen možná trochu otevřít hlavy směrem k jinému pohledu. Při zběžném listování komentáři to tu vypadá na hodně podobných názorů, hrozí tím dle mého riziko uzavření bubliny. A to nemusí být fajn :)

Obvinění, která píšete jsou vážná. Osobně jsem v kontaktu s průvodci z Olomouce několikrát do roka, nejsem v této škole denně. Nicméně i vzhledem k tomu, že je znám a lidsky jsme si mnohokrát probírali věci kolem školy i více do hloubky, tak jsem si jistý následujícím:
  • v žádném případě svoboda (v našich školách i jinde) neznamená a není bezbřehost, absence řádu a pravidel. Naopak! Pravidla pečlivě a často po dlouhém dohadování (u nás se některá řešila na několika celoškolních shromážděních) nastavujeme a děláme vše pro jejich naplnění. Už to, že je vytváříme s dětmi má obrovský efekt na jejich motivaci k dodržování - vědí proč existují. To, že se na jejich hlídání podílejí i samy děti a my je k tomu aktivně nabádáme je dle mého v pořádku. Učíme se ti spoluzodpovědnosti za to, jak nám ve škole je.
  • školu nevytváří pouze personál, ale hlavně jeho spolužití s dětmi - to souvisí jak s pravidly, tak s tím, jaký je ve škole pořádek, chaos apod. V instituci, kde je vše řešeno zákazy, mantinely a omezeními (nelez tam, nehraj si s tím, neběhej tady) je pořádek a čistota jistě větší a vše je z vnějšího pohledu uhlazenější. Pro nás je však důležité výše zmíněné - prostředí tvoříme všichni, od ředitele po nejmenšího prvňáčka.
  • práce s chybou je veliká disciplína. Rozhodně se nedá shrnout do věty "nic průvodci neopravují". Se zpětnou vazbou se pracuje v průběhu každého dne, každé hodiny. K prostému opravování textů dochází i u nás a jsem si jistý, že i v Olomouci.
  • peníze a jenom peníze - je OBROVSKOU zkratkou domnívat se, že ScioŠkoly jsou továrna na peníze. Kdo tohle řekne, neví opravdu nic. Chápu, že téma zvyšování školného bylo a je ožehavé (vždy když se sáhne na peníze, tak to není fajn). Podle toho co vím, v Olomouci to neproběhlo bez problémů. Každopádně pokud si někdo myslí, že průvodci si v našich školách jen pobírají platy za flákání, tak se šeredně mýlí. Dotýká se mě to dokonce tak moc, že to ani nedokážu slovy účinně popsat. Tohle se musí zažít.
  • Otevřenost - od začátku všechny ScioŠkoly hlásají, že je pro nás důležitá mimo jiné otevřenost. Jsme otevření diskuzi, návštěvám, osobním setkáním. U nás se toho hojně využívá, zrovna dnes těch návštěv proběhlo několik. Co ale není pouze o otevřenosti je diskuze o tom, "jak se to v té škole má dělat" - a to je jiná písnička. Tady do hry vstupuje mnoho proměnných a i když si na mnoho věcí necháme sáhnout a je možné s námi diskutovat, tak na mnohé požadavky není možné přistoupit. Např. tvrzení, že žák NENÍ zodpovědný za své vlastní vzdělání a ta zodpovědnost náleží pouze učiteli (či výhradně jemu), pak nejde než nesouhlasit, jelikož bychom tím popřeli prazáklad všech našich přesvědčení. A v tento moment říkám, je smutné, že se na to přichází po půl roce a více zkušeností. Tohle se má vědět a akceptovat již po prvním pohovoru.

9 komentářů:

Eva Adamová řekl(a)...

Pane Jirko, představa prvnáčka zodpovědného za své vzdělání je fakt dost směšná. Neříkám tím, že zodpovědnost za jeho vzdělání má být plně na učiteli, určitě nesmíme zapomenout na rodiče. Ale zde je potřeba si uvědomit, že rodiče s dítětem ve škole netráví čas vyučování, nejsou schopni po tento čas korigovat chování svého dítěte a přístup dítěte k výuce a důvěřují učitelům a průvodcům, že to zvládnou oni. Takže reálně je opravdu podstatná část odpovědnosti na učiteli, at už ve SCIO škole nebo v jakékoliv škole jiné. Tu zodpovědnost ze sebe průvodci SCIO škol nějakým svým pošahaným prncipem, který nerespektuje věkové zvláštnosti dítěte, jen tak jednoduše nesejmou.

poste.restante řekl(a)...

Každopádně pokud si někdo myslí, že průvodci si v našich školách jen pobírají platy za flákání, tak se šeredně mýlí. Dotýká se mě to dokonce tak moc, že to ani nedokážu slovy účinně popsat. Tohle se musí zažít.
Ano.
Učitelé veřejných škol "tohle" zažívají prakticky neustále a dvojnásob při každém "mediálním" zvýšení platů.

.. Co ale není pouze o otevřenosti je diskuze o tom, "jak se to v té škole má dělat" - a to je jiná písnička. Tady do hry vstupuje mnoho proměnných a i když si na mnoho věcí necháme sáhnout a je možné s námi diskutovat, tak na mnohé požadavky není možné přistoupit.
Uvědomme si, že slovo "škola" platí nejen jako "SCIOškola", ale i "veřejná škola".
A pak ať si propagovatelé "alternativních" škol sáhnou do svědomí a odpoví si na otázku, kolikrát zneužili při své sebepropagaci a zostouzení veřejných škol argumenty, o kterých nyní odmítají diskutovat.

Ono kritizovat je jednodušší, nežli se kritice sám bránit.
A u neoprávněné kritiky to platí dvojnásob.

Josef Soukal řekl(a)...

Máme tu slovo proti slovu, nic víc.
K penězům - p. Hrubá psala o zvyšování školného (oproti slibům), tudíž o něčem úplně jiném, než píše kolega ze Scioškoly.
"Např. tvrzení, že žák NENÍ zodpovědný za své vlastní vzdělání a ta zodpovědnost náleží pouze učiteli (či výhradně jemu), pak nejde než nesouhlasit, jelikož bychom tím popřeli prazáklad všech našich přesvědčení."
Ovšem p. Hrubá napsala:
"Zodpovědnost za učení mají totiž jen děti. Plnou. A potom rodiče a potom už nikdo. Kdo nechce, nic se nenaučí. Javík se třeba snažil. A posledních pár měsíců byl zoufalý. Škola stojí za tím, že děti, když jim dáte absolutní svobodu, začnou chtít sami. A když chtějí, tak si pro učení musí sami vytvořit podmínky. Třeba umravnit spolužáka na botníku. Musí sami řešit spory, když čtyři spolužáci zhltají jídlo pro všechny, musí to zvládnout vyřešit, nebo se smířit s hladem."

P. Vršecký řekl(a)...

Já bych k tomu něco poznamenal jako daňový poplatník. Na daních ročně zaplatím několik set tisíc korun, nemalá část z nich jde do školství. Očekávám, že tyto prostředky budou primárně použity na to, že děti ve školách získají užitečné vědomosti, které jim umožní pokračovat ve studiu, jestli při školní docházce budou šťastné a spokojené, už je jen třešnička na dortu. Šťastný a spokojený neználek, který se bude moci leda válet doma na podpoře, nebo škodit v nějaké ziskovce, je mi naprosto k ničemu, takový jedinec mi jednou na důchod vydělávat nebude. Bohužel vyjádření paní Hrubé vede přinejmenším k dojmu, že přesně takové jedince zmiňovaná Scio "škola" bude produkovat. Zkreslováním výroků paní Hrubé ten dojem opravdu nevylepšíte, pane Březino. Jestli nechápete, že jako učitel máte přinejmenším částečnou nezpochybnitelnou zodpovědnost za to, co vaši žáci umí a neumí, tak byste možná měl zvolit nějaké méně náročné zaměstnání, napadá mne třeba topenář v letním kině, nebo svačinář v hladomorně.

Klára Jabůrková řekl(a)...

P. Vršecký, daňoví poplatníci jsou i průvodci ze Scioškol. Proč si myslíte, že váš názor má větší váhu, než kohokoliv jiného? Jirka Březina nezpochybňuje odpovědnost dospělých (průvodců), za vzdělávání dětí, to mu vkládáte do úst vy. Já jsem takjtéž průvodkyně ze Scioškoly a mám na starosti prvňáčky - zdravím, paní Adamová.

Je směšné si myslet, že děti nedokážou v přiměřené míře přijmout zodpovědnost za své vzdělání. Pokud dospělí soustavně nepracují na tom, aby žádnou neměli. U našich prvňáčků to začíná třeba tak, že mají mít např. pomůcky a když jim nějaká chybí, a je potřeba vymyslet, co s tím. Místo abych jim vynadala, jak to že to nemají, a dělala tak z komára velblouda, je vedu k proaktivnímu řešení situace. A to je jen začátek školního roku. |Dnes už jsou moji žáčci se samostatností podstatně dál.

Tyto děti vůbec nemají méně náročné úkoly, než jejich vrstevníci z jiných škol. Naopak, tíha zodpovědnosti je obrovská a když se s ní učí postupně zacházet - k čemuž mají permanentní podporu všech dospělých od dam z výdejny až po ředitele - získávají tak kompetenci, kterou velká spousta lidí, které například já znám, neovládá ani ve 30. Ve srovnání s tím si děti velice rády odpočinou například u počítání matematiky v pracovním sešitě. Když vidím, kolik skvělých věcí dokážou v první, druhé, třetí třídě (výš letos neučím), tak se ohromně těším, až uvidím, jací jsou z nich deváťáci a snad potom i dospělí lidé.

Obecně kritizovat je snadné. Mě ale obecné názory jen pijí krev, protože mi záleží na naší brněnské škole, ve které je skvělý tým, který nemá žádný komplex alá děd Vševěd a vím, jak tam pracujeme a co to dětem přináší. Znám pozitiva i negativa, příležitosti i rizika. Takže pojďte klidně ty svoje soudy zkonkretizovat a klidně se bavme prakticky.

poste.restante řekl(a)...

Obecně kritizovat je snadné.
Ano.
Jako učitel jedné z veřejných škol, které (a kteří) jsou neustálým terčem kritiky a nesmyslných, zavádějících tvrzení, často založených na neznalosti a spíše zobecňovaných vlastních zkušenostech, o tom vím celkem dost.

Je směšné si myslet, že děti nedokážou v přiměřené míře přijmout zodpovědnost za své vzdělání.
A tu míru přiměřenosti zjistíme jak?
Při vší úctě, kolegyně, zodpovědnost vychází ze znalosti, nebo zkušenosti s následky činů. Pokud by dítě dokázalo posoudit budoucí důsledky svého dnešního ne-vzdělání, pak by to nebylo dítě.
Dítě v první třídě je dozajista schopno pochopit, že když si zapomene doma pastelky, nemůže pak ve škole kreslit. Ale nazývat to zodpovědností za VZDĚLÁNÍ, tedy za "získaný souhrn znalostí, dovedností a schopností", potažmo za budoucí "formálně uznané výsledky vzdělávání nebo učení", to mi přijde, nezlobte se, poněkud přitažené za vlasy.
Dítě na prvním stupni dokáže akceptovat fakt, že když se nenaučí číst a psát, pak nejspíš nebude nikdy kosmonautem, nebo lékařkou. Když mu to řeknete.
Ale nejspíš neodvodí důsledky neznalosti Archimédova zákona pro svou budoucí profesi, která bude - co vlastně?

Pokud dospělí soustavně nepracují na tom, aby žádnou neměli.
A on někdo takový existuje?
On opravdu existuje rodič, nebo učitel, který soustavně pracuje na tom, aby některé dítě nemělo žádnou zodpovědnost?
Nebo jde jen o účelovou fikci?

U našich prvňáčků to začíná třeba tak, že mají mít např. pomůcky a když jim nějaká chybí, a je potřeba vymyslet, co s tím. Místo abych jim vynadala, jak to že to nemají, a dělala tak z komára velblouda, je vedu k proaktivnímu řešení situace. A to je jen začátek školního roku. Dnes už jsou moji žáčci se samostatností podstatně dál.
Promiňte a chcete těmito větami snad naznačit, že mimo ScioŠkolu je tomu jinak?
Máme se snad domnívat, že "dělání velbloudů z komárů" je typická rekce elementaristky ve veřejných školách?
To určitě ne. To by se totiž jednalo o zobecňování a zkreslené soudy, které Vám pijí krev.
Pokud to ale tak myšleno nebylo, pak poněkud nechápu, proč jste tuto přehnanou fiktivní situaci popsala a co jste nám tím vlastně chtěla říci.

Nějak si neumím představit učitelku prvňáčků, která by takovou samozřejmost nevěděla.
Pochopitelně kromě režisérských představ o afektovaných účách ve filmech ze školního prostředí.

Nicka Pytlik řekl(a)...

získávají tak kompetenci, kterou velká spousta lidí... neovládá ani ve 30.

Obrovská tíha zodpovědnosti jako zbrusu nová kompetence... To by se pytlici utetelili štěstím. Z fleku by mohli ti pytlici na průvodce. Jestli žáci pytliků, budoucí vzdělanci a elity přinejmenším okresního formátu plní nebo neplní svoje pracovní povinnosti, je jen jejich věc. Pytlici pouze konstatují špatně, dobře, výborně. To jde ale, jak naprosto přesně popisuje pan poste.restante až od určité úrovně schopnosti dohlédnout k předpokládatelným následkům a jejich závažnosti. Velmi individuální a obtížně určitelná záležitost. Asi bude rozdíl mezi zapomenutým sešitem a hřebíkem zastrčeným v zásuvce. Nebo něco na ten způsob.

Když vidím, kolik skvělých věcí dokážou...

Děti dokáží skvělé věci i bez ohledu na unikátnost právě moderního přístupu k nim. Namátkou, pytliků nejnovější vnouče používá bez problému a zcela běžně nočník od patnáctého měsíce svého života. Zázrak! Viděl to někdy někdo?
Nebo přímo ze školy. Pytlici docela nedávno zjistili, že si jedna žákyně prvního ročníku zapamatovala z prvního pololetí, že jeden bajt sestává z osmi bitů. Něco podobného zažili pytlici asi tak před pěti lety. Normálně se z toho úplně pominuli. Chudák holka. Bude to mít v životě těžké. Svědomitá, pracovitá... Jestli vyjde najevo, že je i čestná a pravdomluvná, jakože to jde zpravidla ruku v ruce, pak to s ní vidí pytlici vyloženě černě a beznadějně.

Ygrain řekl(a)...

Tak koukám, že Scio průvodci zažívají srážku s realitou - nuže, pánové a dámy, vítejte v tom, v čem my běžně žijeme. A všimněte si také zajímavého fenoménu, rovněž zcela běžného ve veřejném školství: (možné) selhání jedné školy nebo jednotlivých učitelů může velice dobře sloužit jako základ pro dehonestaci všeho a všech. Takže prosím: nečiňte už druhým, co sami nemáte rádi, a přestaňte své kvality propagovat na úkor veřejného školství.

P. Vršecký řekl(a)...

Proč si myslíte, že váš názor má větší váhu, než kohokoliv jiného?

A kde jsem něco takového napsal? Pan Březina nezpochybňuje zodpovědnost dospělých průvodců za vzdělávání dětí? To je vlastně pravda, pan Březina o zodpovědnosti průvodců nenapsal ani slovo:-) Pojďme konkretizovat svoje soudy? Jestli jste si nevšimla, tak přesně tohle paní Hrubá udělala a máme tady několik článků, kterými se Scio školy snaží reagovat. Máte pocit, že jde o KONKRÉTNÍ reakci? Já tedy ne.

Diskuzní demagogií tady renomé Scio školám fakt nevylepšíte.

Okomentovat