19.4.18

Jiří Nosek, Petr Spousta: Koncepční analytická studie pro skupinu 18 – Informační technologie

Analýza je připravena za účelem revize ve skupině oborů 18. V případě této skupiny se jedná pouze o jeden obor vzdělání, v němž je zahrnuto poměrně široké spektrum oblastí, které se rychle vyvíjejí a posouvají obor vzdělání dopředu. Jedná se Rámcový vzdělávací program (RVP) pro obor vzdělání dosažené kategorie vzdělání M s maturitní zkouškou skupinu oboru 18 - Informační technologie (IT). Jejím cílem je shrnout dostupné informace, které mají vliv na inovace v RVP, na jejich pojetí, koncepci a modernizaci.
Žádné komentáře:

Okomentovat