13.4.18

Jednotná přijímací zkouška 2018: Zadání didaktických testů jednotné přijímací zkoušky 2018 na čtyřleté maturitní obory – 1. řádný termín

Výsledky didaktických testů z prvního a druhého termínu jednotné přijímací zkoušky budou ředitelům škol k dispozici 27. dubna 2018. Následně do dvou pracovních dnů (tj. nejpozději 2. května 2018) zveřejní ředitelé škol na základě dosažených výsledků pořadí uchazečů. Centrum výsledky žádným způsobem nezveřejňuje a poskytuje je jen středním školám. O způsobu poskytnutí informací o výsledcích uchazečům, resp. zákonným zástupcům, rozhoduje ředitel příslušné střední školy.


Zdroj: data-mat.cz

Žádné komentáře:

Okomentovat