16.4.18

Dotazník pro učitele ČJ na ZŠ a víceletých gymnáziích

Studentka bohemistiky na FF UK Jana Sotlová se ve své diplomové práci zabývá ediční přípravou Babičky Boženy Němcové a její recepcí dětskými čtenáři. V rámci této práce by chtěla krátkým dotazníkovým průzkumem zjistit, zda a jakým způsobem probíhá zadávání doporučené četby na 2. stupni základních škol (a v odpovídajících ročnících gymnázií) a má-li v ní své místo i kanonické dílo české literatury Babička. Prosí o vyplnění a odeslání následujícího krátkého dotazníku. Výzkum je anonymní a zaslaná data nebudou využita k jiným účelům.


Žádné komentáře:

Okomentovat