30.4.18

CERMAT: Přijímací zkoušky 2018 – stanovisko ředitele Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání a omluva

V neděli byly konečně i na webu CERMAT publikována omluva a informace o chybě při hodnocení testu jednotné přijímací zkoušky.

Dovolte mi, abych se touto cestou vyjádřil k problémům s chybou ve 12. úloze druhého testu pro osmiletá gymnázia. Věřte, že situace byla pro mě nesmírně stresující. Jen těžko jsem dokázal pochopit, jak je možné, že se i přes tak masivní kontrolní systém může stát chyba. Za celou dobu, kdy jsem ve funkci, se nám nic takového nestalo. Test tvoří, kontroluje a po jeho konání posuzuje po věcné i psychometrické stránce mnoho odborně fundovaných pracovníků. Testy procházejí kontrolou předvýrobní, namátkovými kontrolami v rámci výroby a následně po vyhodnocení a zpracování psychometrických analýz jsou posuzovány nezávislou expertní validační komisí CZVV a poté Nezávislou odbornou komisí MŠMT. Žádná z těchto instancí předmětnou chybu neodhalila. Ukazuje se tedy, že vliv lidského faktoru nelze předem odhadnout.

Přijměte prosím ujištění, že jsme vynaložili maximální úsilí, abychom neprodleně, ještě v pátečních večerních hodinách, poskytli školám nově přepočtené výsledky a dokumenty. Školy měly opravené výsledky k dispozici v 18:56 hod. Výpisy výsledků didaktických testů byly uloženy do knihovny IS CERTIS ve 20:50 hod. 22 minut po půlnoci bylo dokončeno generování pomocného dokumentu, tzv. opraveného záznamového archu.

Nesmírně mě mrzí vzniklá situace. Všem se jménem svým i jménem Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání omlouvám za způsobené komplikace.

Budu analyzovat možnosti, jak takovému selhání lidského faktoru předejít. Věřím, že se mi to podaří.

Jiří Zíka

Žádné komentáře:

Okomentovat