30.4.18

Bořivoj Brdička: Profil digitalizace školství (Jak na inovaci českého vzdělávacího systému v rámci Strategie digitálního vzdělávání)

Český školský systém v minulých letech problematiku využití technologií zanedbával. Náznak změny nastal s přijetím Strategie digitálního vzdělávání (SDV) vládou na podzim 2014. Její realizace postupuje velmi pomalu a vykazuje značné zpoždění. Přesto se od začátku roku 2016 MŠMT snaží její cíle naplňovat. Není to vůbec jednoduché, neboť většina intervencí mění zažité pořádky a postupy (revize RVP, Profil Učitel21 ad.). Úspěch je proto značně závislý na intenzitě úsilí realizátorů i na jejich schopnosti změny vysvětlovat a požadavky doprovázet konkrétními příklady zavádění inovativních metod v praxi. Pokusím se touto studií alespoň trochu naznačit, jakým směrem je třeba se ubírat.

Nově koncipovaný RVP i standard učitele jsou úkoly, na nichž se již začalo pracovat. Musí integrovat využití technologií napříč předměty a vyžadovat existenci digitálních kompetencí všech učitelů (Integrace technologií podle modelu TPCK). Na takové změny ale není náš školský systém připraven. Riziko neúspěchu je proto bohužel značné. Předpokládejme na chvíli, že se podaří revidovat všechny kurikulární dokumenty tak, aby reflektovaly aktuální potřebu digitální gramotnosti a informatického myšlení (formulace zavedené SDV). Problém s jejich aplikací se pak vynoří v plné nahotě. Tato studie proto bude pracovat s hypotetickým předpokladem, že nové cíle školství odpovídající potřebám života ve 21. století již máme definovány a potřebujeme je zavést do praxe.

Co v této situaci dělat naštěstí nemusíme řešit úplně sami. Nejsme první, kdo se snaží podobné změny realizovat. Před námi se na podobnou cestu vydalo již docela dost zemí. Jejich postup nám proto může posloužit jako inspirace.
1 komentář:

Zdeněk Sotolář řekl(a)...

standard učitele jsou úkoly, na nichž se již začalo pracovat.

Jo? To je ten zmetek z KŘ, nebo něco nového?

Okomentovat