20.4.18

Bohumil Kartous: Apolitická škola je utopie

Od starého Řecka se – minimálně v evropské historii – táhne pevné spojení ve vztahu škola a společnost. Aristoteles situoval těžiště společenského vzdělávání do období dnešní povinné školní docházky. Komenského obecná škola obsahuje poznávání společnosti. Společnost a její politickou vrstvu nelze ze školy vypreparovat, dokonce by to odporovalo zákonem předepsanému obsahu učiva. Divné to může připadat snad jen člověku, jehož myšlení je tvrdě poznamenáno totalitní zkušeností.

Z článku v MF DNES vybíráme:

Je však naprostý nesmysl požadovat apolitickou školu v roce 2018. Škola má být výsostně politická, neboť jedním z jejích hlavních úkolů je vychovávat a vzdělávat demokraticky smýšlejícího občana. Stačí si přečíst ústavu, je tam vše podstatné. Zejména některým tzv. demokratům doporučuji Listinu základních lidských práv a svobod, jež je její součástí. Povinností škol je vést děti k ústavní demokracii. Pokud se zeptáte dánských učitelů, považují to za svůj nejdůležitější úkol. I proto je kvalita demokracie v Dánsku vyšší než v Česku.

Škola nemá být místem politické propagandy. Není však problém nechat ve škole mluvit politika, pokud učitel následně vysvětlí žákům a studentům, že plácá. Politici do škol patří, musí však být podrobeni nejotevřenější diskusi, a ne seznamu předem domluvených otázek či poklonkování. Kantor je ve škole nad politikem, který se přichází zodpovídat z toho, jak dobře řídí věci veřejné.
4 komentáře:

Nicka Pytlik řekl(a)...

je kvalita demokracie v Dánsku vyšší než v Česku

A v čem? Jsou tam svobodnější volby? Hlasovací právo od šestnácti let?

nechat ve škole mluvit politika, pokud učitel následně vysvětlí žákům a studentům, že plácá

Proč si tedy odborníci na školství, konzultanti a auditoři neberou s sebou třeba do televize nějaké ty vysvětlovače, třeba pytliky, aby korigovali to odbornické plácání.

Pepouš řekl(a)...

,Není však problém nechat ve škole mluvit politika, pokud učitel následně vysvětlí žákům a studentům, že plácá.

A co když politik neplácá, ale učitel bude žákům vysvětlovat, že politik plácá? A co když politik plácá, ale učitel bude žákům vysvětlovat, že politik neplácá?

poste.restante řekl(a)...

Mnozí učitelé jsou sami veřejně i politicky aktivní.
Jak bude pan Kartous hodnotit, když učitel - okamurovec bude žákům "vysvětlovat" negativa evropské politiky vůči uprchlíkům a menšinám?

P. Vršecký řekl(a)...

Já si představuji třeba Tajného, jak nezaujatě, s nadhledem a hlubokými znalostmi rozebírá před žáky politický proslov kohokoliv. Tedy představuji - spíš se marně snažím:-) Čímž nechci napsat, že se nenajdou učitelé, kteří by toho schopni byli.

Okomentovat