30.4.18

bEDUin: Co přinesl týden 23. 4. – 29. 4. 2018 aneb Problémem jednotných přijímacích zkoušek není ojedinělá chyba, je třeba revidovat celou jejich koncepci

Témata týdne:

Výrok týdne:

„Podařilo se nám udělat pilotní sondu do zkušeností 61 romských dětí z Česka, Slovenska, Rumunska a Maďarska. Dělali jsme rozhovory i s učiteli a rodiči. Zjištění studie s názvem Od segregace k inkluzi bylo takové, že 85 % z nich mělo průměrné studijní výsledky – tedy jako ostatní britské děti v hlavním vzdělávacím proudu.” Výzkumnice Lucie Frimlová ke zjištěním o stavu vzdělávání romských dětí poté, co se jejich rodiny ze zemí střední a východní Evropy přemístily do Velké Britnánie.

Novinky:

  • KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLSTVÍ V KARLOVARSKÉM KRAJI: EUGENIKA V PRAXI
Vedení Karlovarského kraje představilo novou koncepci rozvoje vzdělávání v působnosti tohoto samosprávného celku. Podle této koncepce by měla být kapacita různých typů středních škol stanovena podle rozložení inteligenčního kvocientu v populaci. V praxi by to znamenalo, že víceletá gymnázia by mohla přijmout nanejvýš 5 % dětí z populačního ročníku, zatímco 40 % by směřovalo na učiliště. Na skutečnost upozornil na FB Jáchym Vintr. Jak autoři této koncepce odvodili hranice „přijatelnosti“ vstupu na jednotlivé typy středních škol není jasné, stejně tak není jasné, jak by chtěl kraj zajistit měření inteligence a proč má být IQ jediným kritériem přijatelnosti. Odbor školství v Karlovarském kraji řídí radní Jaroslav Bradáč, který byl zvolen za extremistickou Stranu přímé demokracie Tomia Okamury a za podobně orientovanou Stranu práv občanů, v současnosti bez politické příslušnosti. O reformních snahách Karlovarského kraje jsme již informovali. Kraj plánuje omezit přístup k maturitním oborům a posílit učňovské školství. Posledně zveřejněný záměr jde v duchu těchto snah (iDNES.cz). Budoucnost koncepce leží v rukách rady kraje, v němž v posledních volbách zvítězilo hnutí ANO (iDNES.cz). Na zoufalý stav vzdělávání v kraji upozorňuje Audit vzdělávacího systému v ČR, dopady odhaluje v rozhovoru pro DVTV Bob Kartous.
  • CHYBA V PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠKÁCH NA OSMILETÁ GYMNÁZIA PŮSOBÍ ZMATKY VE VÝSLEDCÍCH
V pátek v pozdních odpoledních hodinách informoval dosavadní ředitel Cermat Jiří Zíka ředitele středních škol, aby nezveřejňovali výsledky přijímacích zkoušek. Důvodem je chybné vyhodnocení jedné z úloh v testu z českého jazyka pro uchazeče o studium na osmiletých gymnáziích, jež může způsobit změnu v pořadí uchazečů. Dopis je koncipován jako žádost, která postrádá náznak omluvy ředitelům, učitelům a zejména uchazečům a rodičům za způsobené problémy, všímá si na FB Bob Kartous. O událostI informuje Aktuálně.cz a cituje MŠMT, podle kterého by změna hodnocení mohla navýšit bodové skóre 721 uchazečů. Stejně jako Aktuálně, Deník.cz si všímá podrážděné reakce ministra školství Roberta Plagy, jenž upozorňuje na to, že při několikanásobné kontrole, kterou testy prochází, zůstává nejasné, jak mohlo k chybě dojít. Česká televize, kromě samotné úlohy, zprostředkovává také omluvu ministra školství za způsobené problémy. Problematických úloh bylo v letošních testech jednotných přijímacích zkoušek více, upozorňuje v tiskové zprávě EDUin. Na hlubší problém, který představují přijímací zkoušky na SŠ, opět upozornil EDUin. Požaduje po MŠMT celkovou revizi konceptu (Novinky.cz). Smysl plošného testování zpochybňuje senátor Jiří Růžička (DVTV).
  • REVIZE OBSAHU VZDĚLÁVÁNÍ V ČESKÝCH ŠKOLÁCH: PŘEDSTAVA NÁRODNÍHO ÚSTAVU PRO VZDĚLÁVÁNÍ
Národní ústav pro vzdělávání (NÚV), jenž je pověřen revizí rámcových vzdělávacích programů, které určují obsah vzdělávání ve školách od mateřských po vyšší odborné, uspořádal setkání pod odbornou veřejnost k současnému stavu a záměru revize. Z poskytnutých informací vyplývá následující: průřezová témata, která dosud zajišťují vzdělávání týkající se společenských a kulturních vztahů, životního prostředí, mediální gramotnosti atp., budou rozpuštěna do jiných celků; mají být stanoveny uzlové body na úrovni 3., 5., 7., 9. ročníku ZŠ a maturit na SŠ, k nimž se mají vztahovat vzdělávací cíle; bude vytvořen modelový školní vzdělávací program pro jednotlivé stupně škol; revize matematiky a ICT je údajně hotová.
Cíle NÚV na nejobecnější úrovni znázorňuje nedávno zveřejněná infografika. Informace mají být zveřejňovány na k tomu určené webové stránce, kde kromě výše odkazované infografiky k obecným cílům je také infografika k tzv. podpůrným systémům. Z ní vyplývá, že revize RVP počítá se změnou hodnocení žáků a se začleněním tzv. portfolií, jež vytvářejí širší a hlubší představu o rozvoji žáka než jen známky či výsledky testů. NÚV slibuje otevřenou komunikaci s odbornou veřejností a komunikační kampaň. Právě na nedostatek informací poukazuje stanovisko Stálé konference asociací ve vzdělávání (SKAV) k dosavadnímu průběhu revizí RVP. Zpochybňuje i způsob stanovení cílů revize a možnost jejich naplnění.
  • VE VZDĚLÁVÁNÍ SE NEPOHNEME DÁL, DOKUD ZŮSTANE DRASTICKY PODFINANCOVANÉ
Na neutěšený stav vzdělávání v ČR upozorňuje v Apelu DVTV bývalá předsedkyně České středoškolské unie Lenka Štěpánová. Ta, společně se spolkem Otevřeno, reagovala protestní peticí proti záměru Andreje Babiše financovat slevu na jízdném částečně z peněz určených pro resort školství (Aktuálně.cz). Na problém s podfinancováním vzdělávacího systému a na neexistenci strategie rozvoje vzdělávání v ČR, v souvislosti s měnícími se technologickými, ekonomickými a společenskými podmínkami, upozorňuje v rozhovoru pro Britské listy také Bob Kartous.

Inspirace z (a do) praxe:

Výběr z EDUkalendáře:

  • 2. 5., 8.00, Brno, Konference Alternativní vzdělávání v ČR
  • 2. 5., 13.00, Praha, O lese se učíme v lese (metody programu Les ve škole pro 1. stupeň ZŠ)
  • 1.– 31. 5, celá ČR, Měsíc školních zahrad
Průvodce světem vzdělávání bEDUin vám přináší pravidelné týdenní přehledy nejzajímavějších událostí z oblasti vzdělávání. Přináší rychlý přehled s krátkým komentářem, který vás udrží v obraze. V případě, že jej chcete získávat každé pondělí do své e-mailové schránky, stačí vyplnit e-mailovou adresu v pravém sloupci webu EDUin.cz.

3 komentáře:

Nicka Pytlik řekl(a)...

Zíka též překvapuje svým vyhraněným postojem vůči Hejného metodě.

Zato Hřebecký svým nevyhraněným postojem nepřekvapuje.

Nicka Pytlik řekl(a)...

výzkum pro britské ministerstvo školství

Mohl by někdo udělat pro české ministerstvo školství výzkum o tom, jak vysoká byla negramotnost obyvatel Británie řekněme počátkem devadesátých let?

Nicka Pytlik řekl(a)...

Česká média šíří informaci... školy chtějí odstraňovat analogové hodiny z učeben.
...žáci, kteří to s analogovými hodinami úplně neumějí, by... byli ve zbytečném stresu


Snad už nikdy nikoho nenapadne říci nebohým dětem něco v tom smyslu, že přijďte už v půl druhé, protože na práci budete mít tak čtvrt hodiny.
Kdy už konečně někoho napadne zrušit i povinnou školní docházku, protože děti, které to s jakoukoli povinností moc neumějí, jsou ve zbytečném stresu.
Ostatně, který že stres zbytečný není?

Okomentovat