23.4.18

bEDUin: Co přinesl týden 16. 4. – 22. 4. 2018 aneb Přijímací zkoušky na SŠ deformují vzdělávání na ZŠ; a mohou být konkurzy na ředitele ZŠ zmanipulované?

Témata týdne:

Výrok týdne:

„Někdy může být papír s diagnózou důležitý, zvlášť v běžné škole, ale dcera žádnou diagnózu nedostala, ani nepotřebovala, přitom její problémy byly podobné.” Olga Žáková, matka dvou dětí, k diagnóze ADHD, kterou její syn ve své škole potřebuje, nicméně kterou její dcera v jiné škole pro to, aby ji zvládla, nepotřebovala (Rodiče vítáni).

Novinky:

  • PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY A JEJICH VLIV NA VZDĚLÁVÁNÍ NA ZŠ: DEFORMACE VZDĚLÁVÁNÍ A RIZIKO ZVYŠOVÁNÍ NEROVNOSTI V PŘÍSTUPU KE VZDĚLÁNÍ
Dosluhující ředitel Cermat Jiří Zíka v rozhovoru pro Aktuálně.cz zastává názor, že některé české základní školy nejsou schopny své žáky dostatečně připravit na přijímací zkoušky na střední školy. To ale z jeho pohledu není problém přijímacích zkoušek, nýbrž těchto škol. Námitku, že dle některých učitelů (Aktuálně.cz) byly letos testy přijímacích zkoušky náročnější, odmítá, s výjimkou testu z matematiky pro uchazeče o osmiletá gymnázia, a to údajně na žádost ředitelů několika škol se speciální matematickou třídou. Test přijímacích zkoušek z českého jazyka rozebírá ve svém blogu na Respekt.cz Tomáš Feřtek. Upozorňuje na to, že jednoznačně největší převahu v testu mají na úkor úloh ověřujících porozumění textu či pravopis úlohy zaměřující se na těžko využitelnou lingvistickou a literárněvědnou terminologii. Feřtek dovozuje, že zaměření testu výrazně ovlivňuje předchozí vzdělávání na základních školách a deformuje ho ve prospěch obsahu podobných testů. Na tentýž rizikový faktor upozorňuje v Auditu vzdělávacího systému v ČR odborník z ostravské pedagogické fakulty Tomáš Bouda. Audit zároveň upozorňuje na riziko snižování šancí na přístup k maturitnímu vzdělání pro děti z rodin s nižším kulturním kapitálem.
  • KONKURZY NA ŘEDITELE A PROBLÉM S JEJICH MANIPULACÍ
V roce 2018 proběhne velká část konkurzů na ředitele MŠ, ZŠ a SŠ. Na stovkách českých škol končí ředitelům a ředitelkám šestileté jmenovací období. Je ovšem na zřizovateli, zda na dané škole konkurz otevře, nebo zda potvrdí ve funkci stávajícího ředitele či ředitelku. V Královehradeckém kraji se otevřeně spekuluje o tom, že konkurzy na ředitele středních škol, jejichž je kraj zřizovatelem, jsou zmanipulované ve prospěch kandidátů s politickou afinitou k současnému vedení kraje (iDNES.cz). Vedení kraje to odmítá. Konkurzy na ředitele a ředitelky škol jsou jednou z příležitostí, jak pozvednout ve střednědobém horizontu kvalitu škol. Z tohoto hlediska si všímá letošní vlny konkurzů i Audit vzdělávacího systému v ČR a upozorňuje na jejich dlouhodobou netransparentnost. Různí zřizovatelé (v případě SŠ kraje, u MŠ a ZŠ obce) přistupují ke konkurzům různě. Zlínský kraj nařídil plošné konkurzy na všech svých SŠ s údajnou potřebou objektivity (iDNES.cz). V Jihomoravském kraji nejprve vznikla iniciativa podporující vzdělávání budoucích i současných ředitelů a ředitelek ve snaze podpořit jejich roli coby pedagogických lídrů. Konkurzy se v tomto kraji budou týkat jen části škol (iDNES.cz). Kraj zároveň chce poskytnout svým středním školám větší podporu v rozvoji vzdělávání, např. ve vzniku tříd s alternativním vzdělávacím programem.
  • SPOR: MŠMT OHLAŠUJE NAROVNÁNÍ SCHODKU VE FINANCOVÁNÍ SOUKROMÝCH A CÍRKEVNÍCH ŠKOL, NĚKTEŘÍ JEJICH ZŘIZOVATELÉ TO ODMÍTAJÍ
Ministerstvo školství vydalo v týdnu zprávu o tom, že dojde k dorovnání schodku ve financování soukromých a církevních škol oproti školám veřejným. Dle ministerstva bude na dorovnání využito celkem 131 milionů korun z vládní rozpočtové rezervy. Z velké části by měly být dodatečné prostředky zajistit soukromým a církevním školám možnost navýšit platy učitelů v souladu s navýšením ve veřejných školách, byť toto pro ně není závazné. Podle některých zřizovatelů však jde o prostředky, které se už promítly do normativů na rok 2018, a tedy nejde o nové prostředky (off record). Na nerovnost ve financování si v nedávné minulosti zřizovatelé neveřejných škol otevřeně stěžovali (Christnet.cz). Proti financování neveřejných škol státem se otevřeně postavil premiér v demisi Andrej Babiš, který mylně prohlašoval, že ČR je ojedinělou zemí, která něco takového dělá (ČTK, Novinky.cz). Mezi tím pokračuje spor o schvalování neveřejných škol, k nimž MŠMT v posledních měsících zaujímá často zamítavé stanovisko poukazem na vysoce spornou „nenaplněnost kapacit veřejných škol v dané lokalitě“ (Český rozhlas). Stížnost zřizovatelů bude řešit Ústavní soud. Na ignorantský přístup MŠMT k žadatelům o zapsání neveřejné školy do školského rejstříku poukazuje v dřívějším blogu Tomáš Feřtek (Respekt.cz).
  • 400 MILIONŮ MÍNUS, 30 MILIARD PLUS?
Po usnesení vlády, že slevy na jízdném budou některé vládní resorty stát škrty v řádu stovek milionů korun, rozhodli se studenti sdružení ve spolku Otevřeno a v České středoškolské unii zorganizovat proti takovému hospodaření státu petici. Po jednání se zástupci studentů Andrej Babiš slíbil „gigantické investice do vzdělávání“ v řádu desítek miliard korun.

Inspirace z (a do) praxe:

Výběr z EDUkalendáře:

  • 24. 4., 17.30, EDUpoint Praha – Učitelský večer
  • 25. 4., 9.00, Praha, Sředočeský kraj – Exkurze Zahrada hrou
  • 15. 5., EDUpoint Praha – Peďák+: Seznamte se s dílnou čtení
Průvodce světem vzdělávání bEDUin vám přináší pravidelné týdenní přehledy nejzajímavějších událostí z oblasti vzdělávání. Přináší rychlý přehled s krátkým komentářem, který vás udrží v obraze. V případě, že jej chcete získávat každé pondělí do své e-mailové schránky, stačí vyplnit e-mailovou adresu v pravém sloupci webu EDUin.cz.

3 komentáře:

Zdeněk Sotolář řekl(a)...

Prosím EDUin o jasnou definici rodiny s nižším kulturním kapitálem.

Nicka Pytlik řekl(a)...

Jasnou definici od lidí s nižšim intelektovým kapitálem nelze dost dobře očekávat.

Josef Soukal řekl(a)...

Původně jsem chtěl komentovat některá bEDUinská tvrzení, ale pak jsem rozepsaný delší komentář smazala a omezím se na pouhé tvrzení svoje: Nevím o jiném sdružení, které by tak překrucovalo situaci a problémy školství a které by nabízelo tak špatná řešení.

Okomentovat