22.4.18

Adam Vojtěch: Na pamlskovou vyhlášku jsou různé názory

Z odpovědi ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha na interpelaci poslance Lukáše Bartoně na 12. schůzi Poslanecké sněmovny dne 19. dubna 2018 vybíráme: "Jednali jsme o tom s panem ministrem školství, který v zásadě nebyl úplně spokojený s tím, jak ta vyhláška aktuálně je nastavena ve smyslu toho, že je velmi přísná a že skutečně podle té aktuálně platné vyhlášky, jak jsou ty limity nastaveny, v zásadě si děti nemohou koupit ani Pribináček nebo rohlík s máslem, takže se to netýká pouze slazených nápojů nebo brambůrků, ale požadavky jsou skutečně velmi přísné."


Poslanec Lukáš Bartoň: Vážený pane předsedající, děkuji za slovo. Vážený pane ministře, Ministerstvo zdravotnictví navrhlo nové znění vyhlášky č. 282/2016 Sb., o požadavcích na potraviny, pro které je přípustná reklama a které lze nabízet k prodeji a prodávat ve školách a školských zařízeních, veřejnosti známá jako pamlsková vyhláška.

Můžete, prosím, uvést stručně následující:

1. Jaký rozsah změny pracovní skupina Ministerstva zdravotnictví navrhla a co je jádrem změny. Kým byla změna iniciována.

2. Jaké bylo složení pracovní skupiny, byli jejími členy pouze zaměstnanci Ministerstva zdravotnictví nebo někdo další.

3. V případě, že měl někdo externí mimo ministerstvo vliv na znění vyhlášky, kdo to byl.

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Prosím pana ministra o reakci.

Ministr zdravotnictví ČR Adam Vojtěch: Děkuji, vážený pane předsedající. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážený pane poslanče, pokud jde o tu takzvanou pamlskovou vyhlášku, tak je pravdou, že Ministerstvo zdravotnictví skutečně návrh novely této vyhlášky připravilo, ovšem nebylo to tak, že by ji iniciovalo nebo že by to bylo z jeho iniciativy. Tam byly za prvé dlouhodobé požadavky Ministerstva zemědělství a především to bylo na žádost Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Jednali jsme o tom s panem ministrem, který v zásadě nebyl úplně spokojený s tím, jak ta vyhláška aktuálně je nastavena ve smyslu toho, že je velmi přísná a že skutečně podle té aktuálně platné vyhlášky, jak jsou ty limity nastaveny, v zásadě si děti nemohou koupit ani Pribináček nebo rohlík s máslem, takže se to netýká pouze slazených nápojů nebo brambůrků, ale požadavky jsou skutečně velmi přísné.

Ministerstvo zdravotnictví v tomto směru bylo požádáno právě ze strany Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, jestli by bylo možné rozšířit sortiment potravin, nabízených k prodeji ve školách. V tomto ministerstvo tedy vyhovělo, protože i z našeho pohledu a po konzultaci, kterou jsem i já vedl například s krajskými hygienickými stanicemi, se nabízelo, že by mohlo dojít k určitým změnám a ke zmírnění té velmi restriktivní podoby vyhlášky. Šlo tedy o to, že jsme měli upravit stávající nutriční požadavky na druhou stranu při respektování aktuálních výživových doporučení a samozřejmě vnitrostátní právní regulace v oblasti trhu s potravinami.

Pokud jde o to, kdo připravoval vyžádanou změnu, tak byla zřízena ad hoc meziresortní pracovní skupina, kde byli zástupci Ministerstva zdravotnictví, Ministerstva zemědělství, Státního zdravotního ústavu a potravinářské komory. Následně byl přizván i zástupce Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Návrh byl připraven a samozřejmě jako všechny návrhy byl poslán do vnitřního a vnitroresortního připomínkového řízení v rámci resortu zdravotnictví, kde se mohly vyjádřit všechny relevantní subjekty včetně například České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně a dalších.

My jsme ty připomínky vypořádali a po tomto vnitrorezortním připomínkovém řízení ten finální návrh za naší stranu, tedy ten upravený, byl odeslán dnes. Právě jsem ho podepsal a byl odeslán na Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, které je odpovědno za vydání této vyhlášky. A to musí pak zajistit další legislativní práce. Předpokládám, že ta vyhláška - nebo předpokládám, určitě tomu tak bude - že ta vyhláška půjde do vnějšího připomínkového řízení, takže ještě bude možnost se k ní také vyjádřit ze strany ostatních rezortů. Takže probíhá, řekl bych, standardní legislativní proces, který, jak říkám, byl, zejména tedy na vyžádání Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

Na tu pamlskovou vyhlášku jsou různé názory. Na tu aktuální podobu se samozřejmě vyjadřují ředitelé škol a zástupci škol, kteří jsou poměrně kritičtí. Já sám jsem jasně na začátku jednání s Ministerstvem školství řekl, že nesouhlasím s tím, aby ta pamlsková vyhláška byla zrušena, protože vnímám její potřebu, zejména ve smyslu právě restriktivního přístupu, například k těm velmi slazeným nápojům a velmi nezdravým potravinám. Vnímám to, že u nás je problém s dětskou obezitou, která je nějakým předstupněm různých chronických chorob, diabetu a podobně. Takže já určitě, jak se někde psalo i v médiích, že bude zrušena, tak to určitě takto nebude. Jsme dohodnuti, že bude zachována a pouze bude upravena tak, aby bylo možné prodávat ony Pribináčky nebo rohlík s máslem. To říkám teďka v uvozovkách. Ale aby skutečně nebyla tak restriktivní, jako je dnes.

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Tak já děkuji. Prosím pana poslance, jestli má zájem o doplňující otázku. Prosím.

Poslanec Lukáš Bartoň: Děkuji za odpověď. V médiích proběhla spíše jedna věc. A to budu citovat, jestli potvrdíte, že: "Děti ve školách mají málo cukru." Nová vyhláška má více cukru?

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Pan ministr bude reagovat.

Ministr zdravotnictví ČR Adam Vojtěch Děkuji. Tak to nevím, to jsem neviděl. Tam se snižují některé ty hodnoty, které jsou teď nastaveny a neřekl bych, že nějak drasticky. Skutečně jsme si dávali záležet na tom, aby se tou změnou té vyhlášky neumožnil právě opět prodej těch velmi slazených nápojů, a tak dále. Což je pro mě nepřekročitelná věc. Takže takhle to bude nastaveno. Nevím, kdo řekl, že mají děti málo cukru. U nás, jak říkám, skutečně problém dětské obezity existuje. On samozřejmě není dán jenom stravovacími návyky. Je to otázka nedostatku pohybu a dalších věcí. Samozřejmě filosoficky jsou různé názory na tu pamlskovou vyhlášku. Někdo říká, že ty stravovací návyky si děti primárně tvoří v rámci rodiny a že v té škole se toho už příliš nezmůže.

Ale na druhou stranu si myslím, že dává smyslu určitá regulace, byť samozřejmě ti oponenti tvrdí, že děti si pak koupí ty potraviny někde vedle v ochodě, když vyjdou ze školy. Tak se tím, podle některých, vytvořila i docela díra na trhu, protože se začaly objevovat různé obchůdky hned vedle škol, kde se ty zakázané potraviny dají koupit. Takže to je otázka. Určitě ale ta vyhláška zkrátka nebude zrušena, pouze bude upravena.

5 komentářů:

Jana Karvaiová řekl(a)...

Co je vnucené a nadiktované nemá šanci přežít. To se dávno ví. U jídla se to ukázalo rychle. U inkluze už přilétají první vlaštovčičky.

turistao 982 řekl(a)...

... požadavky jsou velice přísné ... To v okamžiku, kdy schvalovali původní verzi, nikdo nevěděl?

Zdeněk NUTZ řekl(a)...

Jen tak mezi námi, proč je celá vyhláška blbost na entou. Prostě nikdo pořádně neví co je zdravá potravina. Zdravotní problémy si můžete způsobit i nadměrným pojídáním zeleniny, nebo také pitím vody!!!

A četli jste tu minule, jak tady někdo psal, že mají dokonce povolené potraviny, které mohou do školy děti nosit ve školním řádu! A to jako jak se to kontroluje? Školník se jim hrabe v tašce, jestli tam někdo nemá sádlo? A je to vůbec ještě zdravý rozum, nebo šikana jako prase????

A ted jen tak namátkou z webu...:
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Bez tuku by nebyl člověk, bez tuku by nebyl život. „Každá buňka v nás je tvořena na bázi tuku. Tuky jsou zásobárnou energie a mají rozhodující význam pro náš metabolismus. Tuková tkáň chrání orgány a pomáhá udržovat správnou termoregulaci. Podíl tělesného tuku má rozhodující význam pro náš mozek, srdce i svaly,“ říká Výživová poradkyně Eva Kuhnová ze Světa zdraví.

Také Hana Málková z organizace Stop obezitě (STOB) dodává, že tuk je pro náš život nezbytný. „Slouží například jako mechanická ochrana našich orgánů, tepelná izolace a jako zásobárna energie na horší časy. Tuková tkáň se také podílí na hormonálních a imunitních funkcích organismu. U žen slouží zásobní tuk také jako rezerva pro těhotenství a kojení,“ konstatuje specialistka na výživu.

Zdroj: https://ona.idnes.cz/kolik-tuku-telo-potrebuje-098-/dieta.aspx?c=A150910_085855_dieta_pet

Nicka Pytlik řekl(a)...

Na pamlskovou vyhlášku jsou různé názory

Jak to tak vypadá, je to široko daleko, hluboko vysoko snad jediná věc, na kterou je víc názorů. Nevídáno, neslýcháno, nečítáno!!!
V každé případě by se jí mělo říkat spíš trdelní vyhláška. Pytliky ba zajímalo, jestli si autoři, předkladatelé a prosazovatelé doopravdy mysleli, že to bude mít nějaký hmatatelný smysl. A nebo to byl jen takový pokus se zviditelnit, nebo si prostě jen vyzkoušet, co všechno lze do systému školství vpáčit. V každém případě se pytlici znovu a pořád ptají, kdo provozovatelům školních bufetů nahradí ušlý výdělek či zbytečně utopené investice.

Zdeněk NUTZ řekl(a)...

Já nevím, ale z hodně vysokého nadhledu, snad až někde z Marsu. My prostě nechceme, aby stát komukoliv nařizoval, co může a nesmí jíst. Protože nejsme v totalitě! A nebo už zase jsme? Punktum!

Okomentovat