10.3.18

Zuzana Candigliota: Ministerstvo školství lže, domácí úkoly nejsou povinné

Autorka advokátka reaguje na článek v iDNES.cz: Na základě současné právní úpravy nelze dojít k jinému závěru, než že domácí úkoly jsou dobrovolné plnění. Pokud budou zadávány v rozumné míře a v zajímavé a vhodné formě, domnívám se, že naprostá většina žáků a rodin je bude ochotně a nadšeně plnit. Odpor vůči domácím úkolům je právě proto, že toto splněno není. Ovšem v současné době nikdo nikomu nezakazuje domácí úkoly plnit, takže zastánci domácích úkolů se mohou plně realizovat a nikdo je v tom neomezuje.


Z článku v Blog.RESPEKT.cz vybíráme:

Moje kamarádka učí na střední škole a úkoly studentům zadávala a hodnotila jejich splnění, ale právě na základě kontroly České školní inspekce s tím musela přestat, neboť jí bylo řečeno, že domácí úkoly jsou dobrovolné plnění, které nemůže hodnotit a známkovat. Jedním z logických důvodů je také to, aby byl skutečně hodnocen výkon žáka, a ne výkon jeho rodičů podle toho, kdo má vzdělané a aktivní rodiče a kdo je nemá. Takže už vůbec nechápu, o co jde ministerstvu školství, které se do médií snaží tvrdit opak a neustále se snaží o represi ve školství a potlačování svobodné volby žáků a rodičů. Podle mého názoru jde pouze o pozůstatek minulého režimu, neboť oblasti jako školství, ale třeba i zdravotnictví, byly prostředkem státní moci k prosazování státní ideologie a represe, což bohužel přetrvává. Je jedině dobře, pokud se rodiče ozývají proti těmto praktikám, které do dnešní doby nepatří.

19 komentářů:

P. Vršecký řekl(a)...

Tohle je ze stejné stáje, jako Tajný, Komárek a další pokrokoví uvědomělí soudruzi, stačí si soudružku Candigliotu vygooglit. Takže doporučuji nekrmit, diskuze postrádá smysl.

Josef Soukal řekl(a)...

https://ona.idnes.cz/domaci-ukoly-ocima-odborniku-din-/deti.aspx?c=A170905_204729_deti_haa

Oldis řekl(a)...

Můj prospěch byl jak na základní tak střední škole značně ovlivněn nevypracováváním domácích úkolů.
čili je teď můžu zažalovat.

Nicka Pytlik řekl(a)...

Nejen domácí úkoly, ale jakákoli školní práce není povinná, v souladu s ustanovením, že práci, která není odevzdána, nelze klasifikovat. Týká se testů, diktátů, slohových prací, referátů, laboratorních prací, grafických prací a podobně. Pokud se žák odmítne nechat takzvaně vyzkoušet u tabule, nemůže být klasifikován. Naučte se s tím žít. Pytlici to berou jako samozřejmou součást zkompetetňovacího procesu.

tyrjir řekl(a)...

Moje kamarádka učí na střední škole a úkoly studentům zadávala a hodnotila jejich splnění, ale právě na základě kontroly České školní inspekce s tím musela přestat, neboť jí bylo řečeno, že domácí úkoly jsou dobrovolné plnění, které nemůže hodnotit a známkovat.

Jestli se tohle opravdu stalo, je to jen další ukázka nekompetentnosti některých inspektorů ČŠI.

tyrjir řekl(a)...

Jako všude jinde u větších skupin lidí byli a dones jsou i mezi inspektory ČŠI nekompetentní lidé, kteří nad rámec zákona prosazují ideově podjaté nesmysly. Například:

Žák je partnerem učitele?
Byla doba, kdy i vysocí představitelé ČŠI hovořili o nutnosti uplatnění/posilování údajného základního partnerského principu ve vztahu učitel-žák. Je to nesmysl. Učitel za žáka nese zákonem určenou odpovědnost. Není mu tedy partnerem. Je mu osobou nadřízenou. (Například obhajoba, že žák se na školním výletě utopil proto, že jako partner učitele se rozhodl nerespektovat jím vyslovený zákaz koupání, by u soudu neobstála.)

ČŠI je především metodický orgán?
Někteří inspektoři to tvrdí nebo podle toho jednají. Je to opět nesmysl. Z podstaty věci i podle zákona je ČŠI především kontrolní orgán povinný respektovat při kontrolách právní předpisy ČR. Ideologie schovávaná za metodickou podporu do práce ČŠI nepatří.

J.Týř


tyrjir řekl(a)...

Advokacie je druh soukromého podnikání. Podnikání je podle zákona cínnost provozovaná za účelen dosažení zisku. Někteří advokáti mají z nekompetentnosti MŠMT a ČŠI mozná docela radost.

Nicka Pytlik řekl(a)...

Žák je partnerem učitele?

Povinnost vykonávat nad žákem soustavný a bedlivý dozor znemožňuje jakékoli partnerství. Partnerství je založeno na dobrovolnosti všech zúčastněných.
Až bude mít učitel, obdobně jako jeho žák, možnost se rozhodnout, že právě dnes nebude zkopetentňovat, protože se mu tak nějak nechce, popřípadě jej právě toto téma nezajímá, pak se lze o vztazích na vyšší úrovni začít bavit.
A jak v tom partnerství figurují ředitelé škol?
Pytlici se v místním tisku dočetli, že žákům jakési střední školy nebylo povoleno zorganizovat si studentské volby. Ostatně uvidíme tento čtvrtek v pravé poledne.

Jiří Kostečka řekl(a)...

Vážení rodiče,
dovoluji si Vám oznámit, že jsem Vašemu synovi udělila dne 28. února t. r. důtku třídní učitelky za nevypracování pěti domácích úkolů z češtiny, matematiky a fyziky. Zároveň Vás zdvořile ujišťuji, že v souladu s názorem ČŠI, aktivistů šesti neziskových organizací a Mezinárodního sdružení otců-parťáků nebyla Vašemu synovi Ludimírovi snížena klasifikace z daných předmětů.
Josefína Y., třídní

Třídní učitelce:
Z pověření otce nezl. Ludim. X. Vám sděluji, že žák nemohl vypracovat zmíněných pět domácích úkolů postupně z těchto důvodů: 1. lehká rýma; 2. střední rýma; 3., 4., 5. v souladu se stanoviskem pana Armina Himmelratha z kantonu Schwyz dala naše rodina přednost socializaci, relaxaci, povídání, odpočinku, společným pozitivním zážitkům.
Zároveň Vás důrazně upozorňuji, že zadávání domácích úkolů je diskriminační, neboť znevýhodňuje ty děti, jejichž rodiče nezvládají leckterý domácí úkol vypracovat.
Bude-li se tato situace opakovat, obrátí se můj mandant na soud.
JUDr. Josef Z.
advokát

tyrjir řekl(a)...

Pan advokát zřejmě neposťřehl, že domácí úkoly jsou zadávány dětem a ne rodičům. Nejde tu tedy o zmíněnou diskriminaci dětí méně vzdělaných rodičů. Domácí příprava na školu i na zaměstnání je součástí života dětí i dospělých. Kdyby pan advokát namítal případnou nepřiměřenost zadaných úkolů, bylo by to něco jiného.

Ygrain řekl(a)...

Měla jsem pocit, že ve školním řádu figuruje formulka o tom, jak je žák povinen se zodpovědně a soustavně přirpavovat na výuku. Domácí úkol, který procvičuje a upevňuje učivo, je příprava na výuku, takže co tady řešíme?

Nicka Pytlik řekl(a)...

Řeší se otázka svobodného přístupu ke vzdělání, který mimo jiné spočívá v tom, že žák má právo se svobodně a autonomně rozhodnout, že jakékoli školní povinnosti nedostojí, pokud se mu dostát nechce, a nesmí být za to postihován třeba negativní klasifikací, protože tato není pozitivní vnitřní motivací. Nad to žák, který domácí úkol vypracuje, může být neoprávněně zvýhodněn, protože učivo bude zvládat lépe než žák, který se na výuku nepřipravuje, což mu může, nebohému, způsobit zásadně nepřípustné trauma. Pytlici se osobně setkali s případem jedné žákyně, která se pak před vyučovací hodinou chvěla po celém těle a od žaludku jí nebylo volno.
Domáci úkoly nejsou zmíněny v žádném pytlíkům známém zákonu, namátkou třeba v tom o odpadech, a snad ani žádné vyhlášce či nařízení vlády. Co zákon nezakazuje se dělá, a co nepřikazuje, se nedělá. Kdy už to konečně, paní Ygrain, pochopíte?

Zdeněk Sotolář řekl(a)...

ČŠI je především metodický orgán?

ČŠI je především zbytečný orgán.

Datel řekl(a)...

Paní nebo slečna je advokátka, tak by měla vědět, že co není zakázáno je povoleno.

Anonymni z 21:30 řekl(a)...

To je kategorie lidí, pro které je problém ukázat občanku při kontrole ve vlaku...

krtek řekl(a)...

Rozumím-li tomu dobře, žák nemusí dělat vůbec nic. Ani odpovídat na pozdrav. Jen nesmí porušovat školní řád, resp. může žalovat školu, že školní řád je v rozporu s jeho lidskými právy. No potěš.

P. Vršecký řekl(a)...

Re: Anonymní
Trefa poslepu a do středu terče:-)

https://www.novinky.cz/krimi/459335-ustavni-soud-zamitl-stiznost-pravnicky-ktera-si-stezovala-na-kontrolu-policie-ve-vlaku.html

Anonymni z 21:30 řekl(a)...

To nebylo poslepu, jméno je poměrně exotické a ten "případ" si pamatuji se jménem.

P. Vršecký řekl(a)...

Aha, já to pochopil jinak. Jinak pokud vás dotyčná zaujala, podívejte se na její blog na respektu. Zvláště diskuze pod staršími jejími články je velice výživná:-)

Okomentovat