23.3.18

Výstupy dotazování a bližší informace k projektu Mikrojesle

Předkládáme  některé výstupy z dotazníkového šetření a zvláště připojujeme osvětlení nejčastějších nejasností a obav, které mají obce při úvahách o zřízení mikrojeslí. V harmonogramu výzev ESF  je na listopad 2018 plánováno vyhlášení dvou výzev na podporu mikrojeslí – služeb péče o nejmenší.

Odborná platforma projektu Mikrojesle připravila dotazníkové šetření s cílem informovat obce o nové službě péče o děti, zjistit zájem o ni, získat podklady pro další práci v projektu. Dotazníkové šetření probíhalo ve spolupráci se Sdružením místních samospráv ČR a Svazem měst a obcí ČR v období od 5. 12. 2017 do 8. 1. 2018. Obdrželi jsme celkem 249 odpovědí, z toho bylo 245 odpovědí validních, 4 byly vyřazeny z důvodu duplicity - obec vyplnila formulář dvakrát.
Žádné komentáře:

Okomentovat