28.3.18

V Táboře se sešli ředitelé gymnázií České republiky

Ve dnech 21. – 23. 3 2018 se v táborském hotelu Dvořák konala celostátní konference ředitelů gymnázií pořádaná Asociací ředitelů gymnázií. Hostitelskou školou bylo Gymnázium Pierra de Coubertina Tábor. Konference se zúčastnilo během těchto dní 173 ředitelů z celé republiky.


Konferenci zahájila ve středu předsedkyně Asociace ředitelů gymnázií PhDr. Renata Schejbalová, jménem hostitelské školy pozdravil účastníky ředitel pořadatelského Gymnázia Pierra de Coubertina RNDr. Miroslav Vácha. Dále vystoupila hejtmanka Jihočeského kraje Mgr. Ivana Stráská, ve svém projevu vyjádřila velké porozumění pro školskou problematiku a přihlásila se k tomu, že „pochází z branže“. Přivítala účastníky v Jihočeském kraji a vyjádřila radost nad tím, že konference se koná právě v Jihočeském kraji. Po ní vystoupil s krátkým projevem i starosta Tábora ing. Jiří Fišer; hovořil o úloze gymnázia v regionu a krátce vzpomněl i na svá gymnaziální léta strávená na táborském gymnáziu.

Po úvodních projevech začala pracovní část konference, jejíž první blok patřil MŠMT ČR. Jako první vystoupil v zastoupení p. ministra jeho náměstek Mgr. Václav Pícl. Hovořil o aktuálních školských problémech, o rozpisu rozpočtu na jednotlivých krajích i o připravované reformě financování školství.

Informoval, že je připravena novela školského zákona, která odkládá reformu financování o jeden rok. Krátce mluvil i o reformě společné části maturitní zkoušky – zavedení povinné zkoušky z matematiky od roku 2021. V diskusi odpověděl na řadu dotazů z řad přítomných ředitelů.

Další část programu patřila pracovnicím MŠMT Štěpánce Thérové a Petře Pátkové, které hovořily o školské legislativě, především v souvislosti s přijímáním cizinců, jak žáků přijímaných ke studiu, tak učitelů přijímaných do pracovního poměru. Zodpověděly i některé dotazy týkající se především uznávání zahraničních certifikátů u maturitních zkoušek.

Závěrečné středeční vystoupení patřilo řediteli CZVV ing. Jiřímu Zíkovi, který hovořil o nadcházejících přijímacích i maturitních zkouškách, krátce také zhodnotil výsledky maturit a jednotných přijímacích zkoušek v loňském školním roce.

I další dny konference pak probíhaly v pracovním duchu a za podpory táborského gymnázia si ředitelé prohlédli i město Tábor a jeho okolí.

Zdroj: Kraj-jihočeský.cz
Žádné komentáře:

Okomentovat