23.3.18

Revize RVP: Průřezové téma Osobnostní a sociální výchova (podkladová studie)

Autor studie doc. PhDr. Josef Valenta, CSc. v úvodu píše: "Český koncept „osobnostní a sociální výchovy“ (OSV) se při svém vzniku opíral o evropskou tendenci etablující ve školských dokumentech cca od 80. let 20. století – tzv. „personal and social education“ (PSE). Postavení zřetelně samostatné části obsahu vzdělání si od té doby PSE drží ve Velké Británii a v zemích, kde měla či má vliv. A to včetně faktu, že ‒ v podobách dobově se měnících ‒ zůstalo zachováno jádro názvu ‒ „PSE“. Z Británie také přišly v roce 1990 první podněty k tvorbě českého pojetí OSV. Obrátím tedy pozornost k těmto zemím, a to mj. i proto,že osobnostní a sociální rozvoj je v jejich dokumentaci obvykle zřetelně definován. Podívejme se tedy na stručný přehled pozic a koncepcí dané tematiky v různých kurikulech doplněný o dílčí konkretizace obsahu či metod."
1 komentář:

Zdeněk Sotolář řekl(a)...

Co od roku 2005 udělalo MŠMT pro to, aby učitelé získali znalosti a dovednosti pro zařazování průřezových témat? Tlakem na testovatelné standardy se spíše zúžil prostor pro zařazování průřezových témat. A co vlastně udělaly pro průřezová témata učitelské fakulty? Neprolétlo OSV jen jako jedna z kampaní a příležitostí k čerpání OPVK?

Okomentovat