16.3.18

Reakce MŠMT na studentskou stávku

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy se ohrazuje proti dezinformacím v souvislosti s výstražnou stávkou studentů Vyjdi ven konanou 15. března. Tato akce nebyla organizována žádnou politickou stranou ani hnutím. Prvotní výzva vzešla od studentů DAMU a následně si stávku organizovali sami studenti na jednotlivých školách. Protože tato akce vznikla coby občanská iniciativa, nejedná se o porušení zákona, který zakazuje činnost a propagaci politických stran a hnutí ve školách. Žáci a studenti mají právo na vyjádření svého svobodného názoru, toto právo mají i žáci mladší 18 let.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy aktivity tohoto typu nemůže a ani nechce žákům, studentům či ředitelům škol zakazovat. Stejně tak ale nemůže nikdo žáky a studenty k účasti na stávce nutit. Odpovědnost za akci nesou organizátoři. Ředitel školy může žáky po dobu konání akce uvolnit z vyučování - podmínky pro uvolňování žáka z vyučování stanoví školní řád. Ředitel školy může po žácích požadovat omluvenku z vyučování na dobu, kdy se akce účastní. MŠMT v žádném případě nepodceňuje riziko politického ovlivňování žáků a studentů na školách a vždy bude ochraňovat apolitický charakter škol. Akcím organizovaným samotnými studenty ale MŠMT nebude nijak bránit.

2 komentáře:

Nicka Pytlik řekl(a)...

Ovšem žáci mladší patnácti let do stávky výhradně jen v doprovodu rodičů.
A co poučení o bezpečném chování žáků v průběhu stávky se zápisem do třídní knihy a s následným přezkoušením archivovaným až do konce školního roku?
Jakože tají ledy?

Nicka Pytlik řekl(a)...

Žáci a studenti mají právo na vyjádření svého svobodného názoru, toto právo mají i žáci mladší 18 let.

Nejlépe, nejsvobodnějí a s největší možnou váhou se názory vyjadřují ve volbách.
Volební právo s občanským průkazem, volají pytlici.

Okomentovat